Clarity by Aamu Partners

Palvelukumppanuus, jolla luomme yhdessä konkreettisia tuloksia

Clarity-palvelukumppanuus

Clarity on useiden PK-yrityksien käytössä todettu tehokkaaksi liikkeenjohdon menetelmäksi omistaja-arvon kasvattamiseen.

Oli kyse sitten liikevaihdon kasvattamisesta, kannattavuuden parantamisesta, kassan ja kassavirran tehostamisesta tai haasteiden taklaamisesta, Clarity auttaa. Menetelmä on toimialariippumaton tapa johtaa yritystä oikean tiedon pohjalta ja varmistaa liiketoimintapäätöksien vaikuttavuus haluttujen tavoitteiden saavuttamisessa.

“Yhteistyön aikana yrityksen liikevaihto on kolminkertaistunut,
ja siinä Clarity-kumppanuuden systemaattinen ja pitkäjänteinen
työskentelytapa on ollut merkittävä tuki.”

– Inna-Pirjetta Lahti PING Helsinki

Clarityn ansiosta tiedämme paremmin,
mitkä toiminnot ovat meillä kannattavia
ja mitä pitää tehostaa tai karsia.”
Sari Kiiskinen, Pielisen Pojat Oy

“Toiveena oli kehittää tiedolla johtamista
sekä tehdä taloudellisista ennusteista luotettavampia.
Palvelukumppanuuden avulla käyttökate ja
kassan saldo ovat tuplaantuneet.

Janne Juvonen, VoiVeljet Oy

Clarity-palvelukumppanuus mahdollistaa PK-yrityksen arvon kasvattamisen tehokkaalla tiedolla johtamisella.

Clarity-menetelmää sovelletaan PK-yrityksissä Aamu Partnersin tarjoamana palvelukumppanuutena, joka yhdistää kokeneen asiantuntijatiimin ja asiakkaalle räätälöitävän ohjelmiston systemaattiseen ja pitkäjänteiseen Clarity-työtapaan. PK-yritys saavuttaa liiketoimintatavoitteensa tekemällä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan, oikean tiedon pohjalta ja varmistamalla, että päätökset viedään käytäntöön. Kun liiketoimintatavoitteet ovat linjassa yrityksen omistaja-arvoa nostavien tekijöiden kanssa, systemaattinen arvon johtaminen tuo merkittäviä tuloksia.  Clarity-palvelukumppanuus automatisoi suuren osan tästä tiedolla johtamisen prosessista, jolloin yritysjohto voi keskittyä konkreettiseen päätöksentekoon ja operatiiviseen johtamiseen.

” Tuloksentekokoneelta tämä yhteistyö vaikuttaa. Hirveän vaikea keksiä mitään negatiivista sanottavaa.”
-Pasi Tamminen, Lihatukku Harri Tamminen Oy

CLARITY-PALVELUKUMPPANUUDEN AVULLA:

#1 Johdat tulevaisuutta ennusteiden pohjalta, etkä katso liikaa menneeseen. Usein yrityksen liiketoimintapäätöksiä tehdään historiatietojen pohjalta, eikä johdolla ole käytössä luotettavia ennusteita päätöksenteon pohjaksi. Clarity-palvelukumppanuuteen kuuluvat jatkuvasti päivitettävät liiketoiminnan ennusteet, joiden toteutumista voidaan seurata Clarity-ohjelmiston avulla. Tiedät aina, mihin yrityksesi on menossa ja pystyt nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.

#2 Keskityt oikeisiin asioihin ja priorisoit ajan tuloksekkaasti. Palvelukumppanuudessa määritellään aluksi selkeät mitattavat liiketoimintatavoitteet, minkä jälkeen yrityksesi liiketoiminta puretaan Clarity-menetelmän avulla syy-seuraussuhteiksi ja mallinnetaan Clarity-ohjelmistoon. Ohjelmistosta näet kätevästi, mitä liiketoiminnan ajureita tulee johtaa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Et hukkaa aikaasi lillukanvarsiin.

#3 Kaikki tarvitsemasi tieto löytyy yhdestä paikasta ilman manuaalista työtä. Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään oma Clarity-ohjelmistoympäristö, joka kerää kaiken yrityksesi päätöksentekoon tarvittavan tiedon yhteen paikkaan selkeästi visualisoituna. Johdon ei enää tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa raporttien ja datan kartoittamiseen sekä keräämiseen.

#4 Tieto on valmiiksi tulkittu ja sen pohjalta on tehty huomioita ja räätälöityjä toimenpide-ehdotuksia. Satoja PK-yrityksiä avustanut asiantuntijatiimme tulkitsee yrityksesi tilannekuvan oikeiden numeroiden pohjalta, esittelee huomionsa ja antaa valmiit toimenpide-ehdotukset, jolloin yritysjohto voi keskittyä konkreettiseen päätöksentekoon analysoinnin ja spekuloinnin sijaan.

#5 Varmistat päätöksenteon vaikuttavuuden. Palvelukumppanuuden aluksi määritellään työpajoissa halutut liiketoimintatavoitteet ja kuukausitapaamisissa varmistetaan, että yritys tekee oikeita toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkuva ja systemaattinen tilannekuvan seuraaminen varmistaa, että suunta on oikea, ja mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden tekemisen hyvissä ajoin.

”Clarity-palvelukumppanuus on auttanut meitä johtamaan kasvua tietopohjaisesti.”
– Tommi Aaltonen, Innovation Home

Clarity-palvelukumppanuuden hyödyt toimitusjohtajalle

Clarity-palvelukumppanuus on toimitusjohtajan paras kaveri ja tehokas personal trainer. Kumppanuus varmistaa, että toimitusjohtajalla on aina kaikki tarvittava tieto valmiiksi pureskeltuna, eikä hän jää koskaan yksin liiketoimintapäätöksien kanssa, vaan aina on mahdollisuus sparrata ja pallotella kokeneen ja riippumattoman asiantuntijatiimin kanssa. Yrityksen strateginen fokus pysyy arjen operatiivisessa johtamisessa ja askelmerkit liiketoimintavoitteiden saavuttamiseen ovat selkeät.

Clarity-palvelukumppanuus automatisoi tiedolla johtamisen prosessit, jolloin toimitusjohtaja voi keskittyä päätöksentekoon oikean tiedon pohjalta, eikä aikaa mene hukkaan taustatöihin tai spekulointiin. Asiantuntijatiimin kuukausittaiset nostot ja toimenpide-ehdotukset tehostavat johtamisprosessia entisestään.

Clarity-palvelukumppanuuden hyödyt johtoryhmälle

PK-yrityksen johtoryhmätyöskentely on usein rönsyilevää, mihin systemaattinen Clarity-työtapa tarjoaa tehokkuutta ja selkeyttä tuovaa rakennetta. Palvelukumppanuus myös varmistaa, että kaikilla johtoryhmäläisillä on käytössään ajantasainen ja yhteneväinen tieto päätöksentekoon. Aamun asiantuntijatiimi voi toimia johtoryhmän ulkopuolisena ja riippumattomana neuvonantajana sekä fasilitoida yrityksen eri toimintojen välistä yhteistyötä. Kumppanuus varmistaa, että johtoryhmä toimii samalta tietopohjalta kohti yhteisiä tavoitteita.

Clarity-palvelukumppanuuden hyödyt hallitukselle

Hallitus voi toimia levollisin mielin, kun tietää, että toimitusjohtajalla on tukenaan ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijatiimi helpottamassa ja tehostamassa haluttujen liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Kumppanuus varmistaa, että toimitusjohtaja saa tarvitsemansa tuen ja pystyy taklaamaan haastavat työtehtävänsä.

Clarity-ohjelmistosta hallituksen jäsenet näkevät aina yrityksen ajantasaisen tilannekuvan, ja hallitusraportit saa automaattisesti muutamalla klikkauksella. Luotettavat ennusteet ja valmiiksi analysoitu yrityksen tilannekuva sekä selkeät toimenpide-ehdotukset tehostavat päätöksentekoa myös hallitustasolla.Palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja siksi hinta vaihtelee välillä 2000-6000€ / kk. Hintaan vaikuttavat räätälöidyn palvelun sisältö ja luonne, asiakkaan kokoluokka, asiakkaan omat henkilöresurssit ja heidän osallistuminen yhteistyöhön, asiakkaan yritysrakenne, asiakkaan toimipisteiden lukumäärä ja sijainti Suomen ulkopuolella, asiakkaan käyttämät valuutat ja asiakkaan käytössä olevat järjestelmät. Hinta suhteutuu työmäärään ja tuotettuun arvoon.

Mikäli toivot tukea PK-yrityksen arvon kasvattamiseen, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja keskustellaan tarpeistanne tarkemmin.

Kokemuksia Clarity-palvelukumppanuudesta

Aamun asiakkaita

Voda Nordic

”Clarity-kumppanuus on auttanut kirkastamaan omistajastrategiaa, sekä mahdollistanut hyödyllisiä keskusteluita omistajien välillä. Päätöksiä voidaan tehdä nykyään tehokkaasti oikeaan numeroiden pohjalta ja laadullisten asioiden kehittäminen on erittäin hyödyllistä yrityksen tulevaisuuden kannalta.”

-Tuomas Rinne, Voda Nordic

Kakadu

“Omistajastrategian tekeminen on tärkeää jokaiselle yritykselle ja sen tekemisessä kannattaa käyttää ulkopuolista ja riippumatonta tahoa. Yhteistyö Aamun kanssa mahdollisti rakentavat ja tavoitteelliset keskustelut, joiden aikana voitiin käsitellä haastavammatkin asiat ja saatiin paljon uusia näkökulmia omistajien kannalta.“

-Sanni Seppälä, perustajaosakas, Kakadu

Alltech Fennoaqua

“Kerrankin joku katsoo tätä toimintaa täysin ulkopuolelta ja voi kartoittaa, että mitä voisi tehdä paremmin. Ja kertoo kokemuksen pohjalta parhaita käytäntöjä: miten talousfunktio kannattaa rakentaa ja miten johtaa tehokkaasti oikean numerotiedon pohjalta.”

– Tomi Kantola, toimitusjohtaja

PING Helsinki

“Yhteistyön aikana yrityksen liikevaihto on kolminkertaistunut, ja siinä Clarity-kumppanuuden systemaattinen ja pitkäjänteinen työskentelytapa on ollut merkittävä tuki.”

-Inna-Pirjetta Lahti, toimitusjohtaja ja perustaja, PING Helsinki

Kaikki asiakastarinat

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää palveluistamme?
Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9