Clarity-menetelmä

Clarity-menetelmä

Clarity-menetelmä on Aamu Partnersin kehittämä toimialariippumaton toimintatapa johtaa ja kasvattaa PK-yrityksiä. Clarity-menetelmän tavoitteena on kasvattaa PK-yrityksen omistaja-arvoa johtamalla yrityksen arkea tehokkaasti oikeiden numeroiden ja pitkäaikaisten strategisten tavoitteiden avulla. Oli omistajien tavoitteena sitten kasvattaa yrityksestään osinkokone tai maksimoida saatava hinta yritysjärjestelyissä.

Lisätietoja Clarity-menetelmästä

Menetelmä on kehitetty kokoamalla yhteen kokeneita osaajia liiketoiminnan eri osa-alueilta (mm. talousosaaminen, analytiikka, johtaminen, rahoitus ja yritysjärjestelyt) sekä kartoittamalla parhaat käytännöt PK-yrityksen arvon kasvattamisesta ja tiedolla johtamisesta. Menetelmän kehittäjillä on kattavan koulutuksensa lisäksi useita kymmeniä tuhansia tunteja kokemusta tuhansista erilaisista liiketoimintatilanteista, satojen eri yritysten kanssa, kymmeniltä eri toimialoilta.

Menetelmään on yhdistetty yrityskentän parhaat käytännöt yhdeksi tehokkaaksi kokonaisuudeksi, ja kokonaisuus on sovellettu PK-yrityksen hyödynnettäväksi ja toimialariippumattomaksi. Menetelmää on hyödynnetty viimeisen viiden vuoden ajan Aamu Partnersin asiakkaiden joukossa, ja se on jo todettu tehokkaaksi tavaksi kohottaa yrityksen omistaja-arvoa. Menetelmää ja sen työkaluja myös kehitetään jatkuvasti käytännön kokemuksen kautta paremmiksi.

Clarity-menetelmän hyödyntäminen riippuu paljolti yrityksestä, sekä sen liiketoiminnasta ja omistajista. Jotkut PK-yrityksen omistajat pyrkivät luomaan itselleen osinkokoneen ja toiset maksimoimaan yritysjärjestelyistä saatavan hinnan. Parhaimmillaan menetelmää hyödynnetään pitkäjänteisesti vuosien ajan, jolloin saadaan kasvatettu suuri ja vakaa yhtiö, joka maksimoi omistajien saaman hyödyn heidän oman tahtotilansa mukaan.

Matkan varrella pureudutaan erilaisiin teemoihin, miten yrityksen arvoa voidaan kasvattaa. Menetelmä tunnistaa jokaiselle yritykselle omat uniikit arvoajurinsa, mutta useimmiten arvoa kasvattavat tekijät ovat vahvasti linkittyneet liikevaihtoon, kannattavuutteen ja kassaan. Kuten Aamun Clarity-palvelukumppanuusasiakkaat kuvailevat menetelmästä saatua arvoa:

 

“Yhteistyön aikana yrityksen liikevaihto on kolminkertaistunut, ja siinä Clarity-kumppanuuden systemaattinen ja pitkäjänteinen työskentelytapa on ollut merkittävä tuki.”
-Inna-Pirjetta Lahti, toimitusjohtaja ja perustaja, PING Helsinki

 

“Clarity-palvelukumppanuuden aikana liikevaihto nousi reilusta kahdesta miljoonasta lähes neljään miljoonaan. Aamun suositusten avulla osasimme kohdentaa kasvuinvestointeja tuloksellisemmin ja kustannustehokkaammin, ja rohkeus investoida kasvuun parani yhteistyön myötä.”
-Ville Haataja, toimitusjohtaja, Ametro Oy

 

”Aamun ansiosta tiedämme paremmin, mitkä toiminnot ovat meillä kannattavia ja mitä pitää tehostaa tai karsia.”
-Sari Kiiskinen, Pielisen Pojat Oy

 

“Toiveena oli kehittää tiedolla johtamista sekä tehdä taloudellisista ennusteista luotettavampia. Palvelukumppanuuden avulla käyttökate ja kassan saldo ovat tuplaantuneet.”
-Janne Juvonen, VoiVeljet Oy

 

“Osoittautui, että yritysjärjestelyiden DD- vaiheessa kaikki pyydetty numeerinen tieto oli heti Clarity-kumppanuuden ansiosta raportoitavissa. Tämä toi myös ostajalle luottamusta, kun puhutuille ja strategiaan kuvatuille asioille löytyi vakuuttavaa todistusaineistoa.”
-Katri Tanni, Yrittäjä, Differo

 

”Yhteistyö Aamun kanssa vauhditti matkaamme yrityskauppaan, ja auttoi meitä viemään prosessin ammattimaisesti läpi”
-Kaisu Nikula, Inari Kultahovi

 

” Tuloksentekokoneelta tämä yhteistyö vaikuttaa. Hirveän vaikea keksiä mitään negatiivista sanottavaa.”
-Pasi Tamminen, Lihatukku Harri Tamminen Oy

 

Lue lisää kokemuksia Clarity-palvelukumppanuudesta.

Clarity-menetelmää voivat hyödyntää niin PK-yrityksen toimitusjohtaja, johtoryhmä kuin hallituskin, sekä omistajat ja sijoittajat. Menetelmä auttaa keskittymään yrityksen johtamisessa vain liiketoiminnan ja omistaja-arvon kannalta olennaisimpiin asioihin. Menetelmä auttaa tekemään oikeat liiketoimintapäätökset oikeaan aikaan, oikean tiedon ja tilannekuvan pohjalta, sekä varmistamaan, että päätökset viedään käytäntöön. Systemaattinen ja jatkuva toimintatapa varmistaa toimenpiteiden vaikuttavuuden ja jatkuvan parantamisen, sekä omistaja-arvon maksimoimisen.

Clarity-menetelmän avulla kartoitetaan PK-yrityksen omistajien tahtotila ja muodostetaan omistajastrategia. Omistajastrategian pohjalta tehdään konkreettinen suunnitelma siitä, miten yrityksestä kasvatetaan sellainen, että se palvelee omistajiensa tarkoitusta.

Menetelmän avulla tunnistetaan yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät ja ruvetaan johtamaan niitä systemaattisesti. Pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sovelletaan yrityksen arjessa seurattaviksi tavoitteiksi ja kassavirtaperusteisella logiikapuumallilla tunnistetaan ne konkreettiset tekijät, joihin vaikuttamalla tulokset ovat saavutettavissa., joilla tavoitteet saavutetaan. Menetelmän perusteella kerätään kaikki yrityksen johtamiseen tarvittava tieto yhteen, ja se analysoidaan sekä visualisoidaan, jotta sen pohjalta on helppo tehdä liiketoimintapäätöksiä. Näin voidaan arvioida toimenpiteitä niiden todennäköisen vaikuttavuuden pohjalta. Menetelmän ytimessä on ylläpitää yrityksen tilannekuvaa, joka mahdollistaa tehokkaan johtamisen.

Kun yrityksen johdolla on koko ajan kattava tilannekuva yrityksestään ja systemaattinen toimintamalli, jossa kuukausitasolla seurataan strategisia tavoitteita, pystytään myös reagoimaan nopeasti liiketoimintaympäristön ja yrityksen sisäisiin muutoksiin. Menetelmään sisältyy myös jatkuvasti päivittyvä talousennuste yritykselle, joka on edellytys oikea-aikaiselle toiminnalle, esimerkiksi rahoitusratkaisujen osalta.

Periaatteessa Clarity-menetelmä ei tarvitse erityisiä teknisiä työkaluja, vaan menetelmän oppeja ja taktiikoita voi hyödyntää vaikka ruutuvihon avulla. Käytännössä parhaan hyödyn Clarity-menetelmästä saa kuitenkin, jos päätöksentekijöillä on pääsy digitaaliseen ympäristöön, joka kokoaa yhteen paikkaan kaiken relevantin tiedon valmiiksi analysoituna ja visualisoituna. Sen takia Clarity-kumppanuudessa hyödynnetään asiakkaalle räätälöitävää Clarity-ohjelmistoa tiedon keräämiseen ja analysointiin.

Clarity-palvelukumppanuus on Aamu Partnersin tuottama palvelu, joka jalkauttaa Clarity-menetelmän osaksi asiakasyrityksen toimintaa. Palvelukumppanuuden aluksi kartoitetaan omistajien tahtotila ja tehdään suunnitelma omistajien tavoitteisiin pääsemiseksi. Lue lisää Clarity-palvelukumppanuudesta.

Missio

Meidän tehtävämme on toimia PK-yritysten luotettuna kumppanina, ja tukea näitä yrityksiä omistaja-arvon kasvattamisessa. Keskitymme rinta rinnan -yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa, käyttäen ainutlaatuista Clarity-menetelmäämme, joka on uniikki tapa varmistaa PK-yrityksen kannattava kasvu.

Olemme sitoutuneet edistämään PK-yritysten kasvua ja menestystä sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Visio

Tavoitteenamme on olla PK-yrittäjien ensimmäinen ajatus heidän miettiessään yrityksensä omistaja-arvon kasvattamista. Haluamme olla tunnettuja kehittämämme Clarity-menetelmämme ansiosta, jonka avulla tuhannet pk-yritykset saavuttavat merkittävää menestystä ja kestävää kasvua.

Meidän visionamme on olla kumppani, joka auttaa tuhansia PK-yrityksiä ja niiden omistajia saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Haluatko olla yksi meistä?

Olemme ammattitaitoa ja toisiamme arvostava, rento tiimi. Me teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme onnistuvat kasvattamaan omistaja-arvoaan.

Lähetä meille avoin hakemus, jos haluat liittyä joukkoomme.

Liity mukaan

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää palveluistamme?
Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9