Blogi

Julkaistu

Miten Aamu & Clarity-palvelukumppanuus auttavat yritystä kasvattamaan omistaja-arvoaan?

Aamu Partners on kehittänyt yrityksille systemaattisen mallin saavuttaa tavoitteensa: Clarity-menetelmän. Clarity-menetelmä toteutetaan Aamu Partnersin kanssa jatkuvana kumppanuutena, jonka aikana mahdollistetaan oikea-aikainen dataan pohjautuva päätöksentekoprosessi, joka tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Kumppanuus yhdistää kvalitatiivisen konsultoinnin systemaattiseen ja pitkäjänteiseen työtapaan sekä Aamun kehittämään ohjelmistoon. Tavoitteiden etenemistä ja yrityksen tilannekuvaa voidaan seurata jokaiselle asiakkaalle erikseen räätälöitävästä Clarity-ohjelmistosta. Menetelmää voidaan soveltaa millä tahansa toimialalla.

“Tuloksentekokoneelta tämä yhteistyö vaikuttaa. Hirveän vaikea keksiä mitään negatiivista sanottavaa.” -Pasi Tamminen, Toimitusjohtaja, Lihatukku Harri Tamminen Oy

Clarity-palvelukumppanuus kuvattuna

Clarity-palvelukumppanuuden arvo yritykselle

Palvelukumppanuuden avulla tehostetaan yrityksen kykyä saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet, ja siksi kumppanuus räätälöidään jokaiselle asiakkaalle omanlaisekseen. Useimmiten liiketoiminnan tavoitteet liittyvät liikevaihdon kasvuun, kannattavuuden parantamiseen tai kassan ja kassavirran parantamiseen.

Esimerkiksi Ametro Oy:n liikevaihto lähes tuplaantui Clarity-palvelukumppanuuden aikana, kahdesta miljoonasta melkein neljään miljoonaan. “Aamun suosituksien avulla osasimme kohdentaa kasvuinvestointeja tuloksellisemmin sekä kustannustehokkaammin, ja rohkeus investoida kasvuun parani yhteistyön myötä.” kertoo Ametro Oy:n toimitusjohta Ville Haataja.

Pielisen Pojat Oy:n palvelukumppanuudessa oli vahva painotus myös kannattavuudessa, minkä myötä kannattavuus parani selkeästi. ”Clarity antoi niin sanotusti ruorin laivaan ja auttoi tunnistamaan sudenkuopat. Nyt tiedämme paremmin, mitkä toiminnot ovat meillä kannattavia ja mitä pitää tehostaa tai karsia pois.”, kertoo Sari Kiiskinen, Pielisen Pojat Oy:n toimitusjohtaja.

Myös Aamun ja VoiVeljien yhteistyössä perehdyttiin yrityksen kannattavuuteen, ja kumppanuuden avulla VoiVeljien käyttökate ja kassan saldo ovat tuplaantuneet. Kassan saldo on monille kasvaville yrityksille myös edellytys kansainvälistymiseen, kuten yhteistyössä Klinik Healthcare Solutionsin kanssa: “Saimme yhteistyön myötä erittäin hyvät valmiudet kansainväliseen kasvuun ja siihen liittyvän lisärahoituksen hankkimiseen.” kertoo toimitusjohtaja Petteri Hirvonen.

Palvelukumppanuudessa tavoiteltavat liiketoimintatavoitteet voivat olla myös muita kuin yllämainitut, tai ne voivat olla tarkempia (esimerkiksi jatkuvalaskutteisen liikevaihdon kasvattaminen tai uuden toiminta-alueen avaaminen). Kaikille liiketoimintatavoitteille on kuitenkin olennaista oikeiden liiketoimintapäätöksien tekeminen, mihin Aamu tarjoaa tehokkaan Clarity-työskentelymallin.

Clarity-palvelukumppanuuden kulmakivet

Kuvasimme edellisessä kappaleessa, että Clarityn arvo asiakkaalle on liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen, liittyivät ne sitten liikevaihtoon, kannattavuuteen tai johonkin muuhun. Mutta mistä tämä arvo lopulta muodostuu?

Liiketoimintatavoitteiden tehokas saavuttaminen vaatii oikeiden liiketoimintapäätöksien tekemistä ja toimeenpanemista systemaattisesti. Clarity-kumppanuus on tarkoitettu tehostamaan juuri tätä prosessia. Palvelukumppanuus tarjoaa:

1)Systemaattisen työskentelytavan liiketoimintapäätöksien tekemiseen.

2)Kokeneen asiantuntijatiimin päätöksenteon tueksi.

3)Ohjelmiston, jonka avulla liiketoiminnan kehitystä voi seurata ja ennustaa.

Clarity-työskentelytapa auttaa yrityksen johtoa keskittymään liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin asioihin. “Aamun tiimi auttaa fokusoimaan operatiivista työtä oikeaan suuntaan ja pitää meidät koko ajan kartalla.” kertoo Wannadon perustaja ja kasvujohtaja Irina Viitala.

Aamun asiantuntijatiimi on auttanut lukuisia pk-yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa, monilla eri toimialoilla ja monissa erilaisissa liiketoimintatilanteissa. Tiimiltä löytyy jo pelkästään Aamun asiakkaiden parissa 40 000 tuntia kokemusta liiketoiminnan tukemisesta. “Aamu Partnersin monipuolinen asiantuntijuus ja palvelukokonaisuus sai minut vakuuttuneeksi yhteistyön käynnistämisestä.”, Kertoo Mikko Isomäki, Premium Pet Foodsin toimitusjohtaja.

Palvelukumppanuuteen kuuluva Clarity-ohjelmisto visualisoi yrityksen liiketoiminnan käteväksi logiikkapuuksi, kaavioksi, jonka avulla toiminnan syy-seuraussuhteet ovat selkeitä. Ohjelmistoon tuodaan yrityksen muista järjestelmistä olennaiset tiedot, jotta yrityksen tilannekuvaa ja tulevaisuutta voidaan tarkastella oikeiden lukujen pohjalta. “Clarity-ohjelmisto on räätälöity meille. Voimme aloittaa uusien tietojen seuraamisen tai poistaa vähemmän tärkeitä mittareita säännöllisestä seurannasta. Tämä työkalu auttaa meitä keskittymään tulevaisuuteen.” komppaa Mika Lindfors, Lagerblad Foodsin toimitusjohtaja.

Oikeaan tietoon perustuva näkymä mahdollistaa asiantuntijatiimin avustuksella tehokkaan yrityksen arjen johtamisen, tulevaisuuden ennustamisen ja tavoitteiden saavuttamisen. Kuten Nanoksin toimitusjohtaja Tomi Viitanen kommentoi: “Emme ostaneet palvelua siihen mitä olemme tänään, vaan se tarvitaan, että pääsemme sinne minne olemme menossa.”

Tavoitteiden saavuttaminen tehokkaamman päätöksenteon pohjalta

Kun systemaattinen työskentelytapa yhdistetään asiakkaalle räätälöityyn Clarity-ohjelmistoon ja asiantuntijatiimin tukeen sekä valmennukseen, mahdollistetaan yrityksen toiminnassa:

-Keskittyminen liiketoiminnan kannalta olennaisimpiin asioihin
-Päätökset tehdään oikean tiedon ja ajantasaisen tilannekuvan pohjalta
-Päätökset tehdään oikeaan aikaan
-Päätökset viedään myös käytäntöön
-Varmistetaan toimenpiteiden vaikuttavuus ja jatkuva parantaminen

Kuten Bell Rockin toimitusjohtaja Juuso Lehto sanoo: “Aamun tiimi tarjoaa meille sekä käytännön välineitä tiedolla johtamiseen että arvokasta sparrausta ja tukea kasvustrategian toteuttamiseen.” Tai kuten Nikolai Sourcingin toimitusjohtaja Edvard Krogius muotoilee: “Strategista struktuuria on tullut lisää”.

Clarity-työskentelytapa ja yhteistyö asiantuntijatiimin kanssa lisäävät kokonaisvaltaisesti rakennetta ja liiketoimintaosaamista yrityksen toimintaan. “Olen oppinut uutta jokaisesta palaverista, mitä Aamun kanssa on pidetty” -Ville Haataja, toimitusjohtaja, Ametro Oy

Yhteistyötä aloitettaessa Clarity-työskentelytapa on monelle yritykselle uusi, ja vanhoista toimintamalleista poikkeava. Yhteistyö asiantuntijatiimin kanssa tuo poikkeuksetta uutta rakennetta yrityksen johtamiseen ja auttaa terävöittämään jo ennestään hyviä käytäntöjä seuraavalle askelmalle. Usein Clarity-työskentelytapa auttaa kasvattamaan myös liiketoimintaosaamista yrityksen arjessa. Lähiaikoina julkaistavassa blogiartikkelissa kerromme tarkemmin, miten Clarity-palvelukumppanuus toimii käytännössä.

Mikäli haluat tehostaa yrityksesi liiketoimintatavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi kasvattaa liikevaihtoa, nostaa kannattavuutta tai parantaa kassaa ja kassavirtaa, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja kartoitamme yhdessä tarpeesi.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9