Blogi

Julkaistu

Mitä hyvässä omistajastrategiassa kannattaa käsitellä?

Omistajastrategian tarkoituksena on määrittää omistajien pitkän aikavälin tavoitteet, suunnitelmat ja odotukset yrityksen suhteen. Sen lisäksi omistajastrategian avulla pyritään yhtenäistämään omistajien näkökulmia ja varmistamaan yhteinen ymmärrys tavoitteista ja panostuksista. Omistajastrategia toimii myös perustana yrityksen strategialle ja ohjaa yrityksen päätöksentekoa. Jokaiselle yrityksellä tulisikin olla omistajastrategia

Omistajastrategiassa tulee käsitellä taloutta, mutta myös pehmeämpiä arvoja

Talouteen liittyvät kysymykset ovat luonnollinen osa omistajastrategiaa. Näihin kuuluvat esimerkiksi yrityksestä haluttu taloudellinen hyöty, kuten palkka, osingot tai tulojen saaminen yrityksen myynnistä. Lisäksi strategiassa tulee määritellä, millaisia resurssipanostuksia, kuten työpanosta, rahallisia sijoituksia tai henkilökohtaisten suhteiden hyödyntämistä, halutaan tehdä yrityksen toimintaan. Talouteen liittyvien kysymysten painottaminen on luonnollista, koska yritystoiminnan yleisenä tavoitteena on usein taloudellisen hyödyn tavoittelu.

Kuitenkin on tärkeää huomioida, että ”pehmeämmät arvot” ja niihin liittyvät kysymykset eivät jää huomiotta. Monille yrittäjyyden tai yrityksen omistamisen motivaatio voi liittyä muuhunkin kuin pelkästään rahaan, kuten itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen tai yhteiskunnallisten ja ekologisten arvojen edistämiseen.Omistajastrategiassa tulisikin huomioida myös esimerkiksi eettisiä ja arvopohjaisia kysymyksiä, sekä välillisesti talouteen liittyviä kysymyksiä, kuten sukulaisten palkkaamiseen liittyviä seikkoja. 

Omistajastrategian eettiset ja arvopohjaiset kysymykset koskevat yrityksen toiminnan moraalista ja eettistä perustaa. Tällaisia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi vastuullisuus ympäristön suhteen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, reilun kilpailun periaatteiden noudattaminen ja läpinäkyvyys sidosryhmien kanssa.

Lisäksi omistajastrategiassa voidaan ottaa kantaa talouteen välillisesti liittyviin kysymyksiin, kuten sukulaisten palkkaamiseen tai etuuskohteluun liittyviin seikkoihin. Tämä voi sisältää esimerkiksi periaatteet ja linjaukset, joiden mukaan yrityksessä tehtäviin rekrytointeihin ja edistymismahdollisuuksiin suhtaudutaan objektiivisesti ja tasapuolisesti. Omistajastrategian laaja-alaisuus ja moninaiset näkökulmat ovat hyvä syy hyödyntää omistajastrategian tekemiseen ulkopuolista fasilitoijaa

Esimerkkikysymyksiä liittyen omistajastrategiaan

Jokainen yritys ja omistajakokoonpano on omanlaisensa, mutta tässä muutamia esimerkkejä konkreettisista kysymyksistä, joita omistajastrategiaa tehdessä voidaan käsitellä: 

  • Onko osakassopimus sisällöllisesti yhteneväinen omistajastrategian kanssa?
  • Minkälainen osinkostrategia halutaan? Millaisia palkkoja maksetaan?
  • Halutaanko yritys myydä joskus? Millä aikajänteellä ja mihin hintaan?
  • Halutaanko yritykseen sijoittaa tulevaisuudessa lisää omistajien varallisuutta?
  • Voiko omistaja myydä oman osuutensa yrityksestä?
  • Millaiset ovat omistajien roolit yrityksessä?
  • Onko “ok”, jos omistajakollega haluaa jäädä 2-3v kuluttua passiiviseksi omistajaksi toisen jatkaessa 50h työviikkoja?
  • Onko yritykseen tarkoitus palkata omistajien sukulaisia töihin?
  • Periytyykö yrityksen osakkeet, vai onko muilla omistajilla etuosto-oikeus?
  • Millaisia eettisiä arvoja yrityksen toiminnassa halutaan huomioida? Halutaanko oma ESG-mittaristo ja -suunnitelma?

 

Aamu Partnersin Omistajastrategian kirkastus -palvelu räätälöidään jokaiselle asiakkaallemme sopivaksi. Lue lisää aiheesta blogistamme tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9