Blogi

Julkaistu

Miksi jokaisella yrityksellä tulisi olla omistajastrategia?

Kun pohditaan syitä yrityksen onnistumisiin tai epäonnistumisiin, vähemmälle huomiolle jää usein se, miksi joku omistaa kyseistä yritystä. Omistamisen motiivit sekä sille asetut tavoitteet vaikuttavat kuitenkin merkittävästi siihen, mitä asioita yrityksen tulisi edistää. Huolestuttavan moni omistaja jättää suurimman valttikorttinsa käyttämättä eikä määrittele omaa tai yrityksen yhteistä omistajastrategiaa.

Tässä artikkelissa pureudumme siihen, miksi omistajastrategia on yhtä olennainen elementti mille tahansa yritykselle kuin yritysstrategia − ellei jopa olennaisempi.

Mitä omistajastrategiaan tulee kirjata?

Yksinkertaisimmillaan omistajastrategia määrittelee sen, kuinka paljon euroja omistajat haluavat yhtiöstä ja miten: osinkoina vai yrityskaupan muodossa. Yritysstrategia puolestaan määrittelee sen, miten maaliin päästään. Omistajastrategia ja yritysstrategia eroavat myös siinä, että ensimmäisen aikajänne on noin 5–10 vuotta, kun taas jälkimmäistä päivitetään tyypillisesti vuosittain tai aina tarpeen vaatiessa. Perheyrityksissä omistajastrategia voidaan laatia jopa kymmenien tai sadan vuoden päähän. Tällöin omistajastrategiaan kytkeytyy vahvasti se, mitä seuraaville sukupolville halutaan jättää, ja parhaassa tapauksessa omistajastrategiaa päivitetään yhdessä yli sukupolvirajojen.

Omistajastrategiaan kannattaa kirjata esimerkiksi se, kuinka suuria riskejä omistajat ovat valmiita ottamaan tai niitä yhteiskunnallisia teemoja, joita halutaan edistää − tai vaikkapa option ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta. Oli sisältö mikä tahansa, tärkeää on linjata ja kirjata asiat strukturoidusti. Omistajastrategiaan liitetään lisäksi liian usein vain euromääräisiä tavoitteita, kun pohdinnan pitäisi olla pikemminkin arvopohjaista. 

Kun omistajastrategia on huolella mietitty, on yritysstrategian luominen ja toteuttaminen huomattavasti helpompaa. Esimerkin voi napata vaikkapa sijoitusrahastoista. Jos rahaston omistajastrategia ei tue ympäristöä kuormittavia yhtiöitä, se kanavoi rahojaan toisaalle. Näin sijoitusrahaston arvoihin perustuva omistajastrategia vaikuttaa suoraan siihen, millaisille yhtiöille se on valmis antamaan rahoitusta.

Ulkopuolisen fasilitoijan hyödyntäminen

Jokaisella omistajalla on omia tavoitteita ja toiveita yrityksen tulevaisuudelle. Jotta näiden pohjalta saadaan luotua yhteinen omistajastrategia, tarvitaan keskusteluja kaikkien omistajien kesken. Omistajien tilanteiden muuttuessa on syytä palata omistajastrategiaan ja tarpeen mukaan päivittää sitä. Usein omistaja on myös työntekijänä yrityksessä, jolloin roolit saattavat sekoittua keskenään, mutta aihetta ei välttämättä osata käsitellä sen vaatimissa mittasuhteissa.

Koska omistajastrategiassa puhutaan osittain hyvinkin henkilökohtaisista asioista, voi olla suositeltavaa hyödyntää ulkopuolista fasilitoijaa. Ulkopuolisen avustuksella on myös helpompi ottaa askel taaksepäin ja pohtia yrityksen tilannetta sekä omia henkilökohtaisia tavoitteita hieman pidemmällä aikavälillä. Lisäksi strukturoidulla ja dokumentoidulla omistajastrategialla voidaanvälttää kriisitilanteita, jos matkan varrella syntyy erimielisyyksiä yrityksen suunnasta.

Aamu Partnersin tarjoama Omistajastrategian kirkastus -palvelu pureutuu yritysten omistajien tavoitteisiin ja haastaa heitä miettimään toiveitaan laajemmasta näkökulmasta käsin. Asiakkaamme ovat saaneet hienoja oivalluksia, kun he ovat tämän palvelun myötä saaneet keskusteluihinsa täysin uusia näkökulmia.

Lue Woodbergin asiakastarina omistajastrategian kirkastuksesta  tai ota yhteyttää kokeneisiin omistajastrategian tekijöihin Aamu Partnersiin alla olevan lomakkeen avulla:

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9