Blogi

Julkaistu

Miksi omistajastrategian tekemiseen kannattaa käyttää ulkopuolista fasilitoijaa?

Omistajastrategian tekeminen voi kuulostaa suoraviivaiselta prosessilta. “Eihän se vaadi kuin vähän sopimista omistajien kesken.” Todellisuudessa strategiatyö vaatii usein pitkäjänteistä keskustelua, monien eriävien näkökulmien yhdistämistä ja pitkän aikavälin strategista ajattelua. Omistajastrategia myös helposti jää muiden “tärkeämpien” tehtävien jalkoihin, vaikka viime kädessä omistajastrategian tulisi pohjimmiltaan ohjata koko yrityksen toimintaa (lue blogistamme, miksi jokaisella yrityksellä tulisi olla omistajastrategia). 

Aamu Partners on kokenut omistajastrategioiden tekijä ja erittelimme tähän blogipostiin neljä hyvää syytä hyödyntää ulkopuolista tahoa omistajastrategian tekemiseen.

  1. Saat puolueettoman ja riippumattoman näkökulman omistajastrategiaan
  2. Omistajastrategia valmistuu ajallaan
  3. Omistajastrategia valmistuu tehokkaasti
  4. Omistajastrategian sitominen yritysstrategiaan

1. Saat puolueettoman ja riippumattoman näkökulman omistajastrategiaan

Ulkopuolinen toimija pystyy antamaan omistajastrategiaan objektiivisen näkökulman, joka on riippumaton yrityksen sisäisistä poliittisista tai henkilökohtaisista intresseistä. Fasilitoijalla ei ole organisaatioon liittyviä ennakkokäsityksiä tai taakkoja, mikä auttaa varmistamaan tasapuolisen ja puolueettoman strategian kehittämisen. Ulkopuolinen taho auttaa yhtenäistämään kaikkien omistajien näkökulmat toimivaksi omistajastrategiaksi. 

2. Omistajastrategia valmistuu ajallaan

Kokenut fasilitoija pystyy tekemään omistajastrategian tehokkaasti selkeän ja testatun prosessin avulla. Omistajastrategian tekeminen ei ole vain omistajien keskinäistä jutustelua vaan tavoitteellinen prosessi, jossa on selkeät välietapit ja lopputulokset. Fasilitoijan aikatauluttama prosessi varmistaa omistajastrategian valmistumisen toivotussa ajassa. 

3. Omistajastrategia valmistuu tehokkaasti

PK-yrityksen omistajilla on usein paljon kiireitä, jotka häiritsevät omistajastrategian tekemistä. Kokenut ja asiantunteva fasilitoija varmistaa, ettei strategiaa tehtäessä tartuta lillukanvarsiin, vaan keskitytään omistajastrategian kannalta olennaisiin kysymyksiin. Fasilitoija myös tekee työpajojen taustatyöt, vetää työpajat tehokkaasti läpi ja koostaa lopullisen omistajastrategian, jolloin omistajien tarvitsee ainoastaan antaa omat näkemyksensä liittyen toivottuihin tavoitteisiin ja antamaansa resurssipanostukseen.

4. Omistajastrategian sitominen yritysstrategiaan

Omistajastrategian sitominen yritysstrategiaan varmistaa, että omistajien asettamat tavoitteet ja odotukset heijastuvat yrityksen toimintaan ja päätöksiin. Kokenut strategiakonsultti pystyy linkittämään omistajastrategian tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin sekä liiketoimintapäätöksiin. Aamu Partnersin omistajastrategiapalvelun yhteydessä on myös mahdollista tehdä liiketoimintaan liittyvät laskelmat, joilla omistajastrategian tavoitteet saavutetaan, sekä yrityksen strategian kirkastaminen ja linkittäminen omistajastrategiaan.


Mikäli haluat tehokkaasti tuotetun ja ajallaan valmistuvan omistajastrategian, niin ota yhteyttä Aamu Partnersiin alla olevan lomakkeen avulla tai lue lisää omistajastrategia -palvelusivultamme.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9