Blogi

Julkaistu

Tuore toimitusjohtaja, mitä sinä ja yhtiösi voitte saavuttaa ensimmäisen 100 päivän aikana?

Sinut on nimitetty yhtiönne uudeksi toimitusjohtajaksi – onneksi olkoon! Riippumatta siitä, oletko tullut taloon ulkopuolelta vai noussut sisältäpäin, on roolisi sinulle täysin uusi. Toimitusjohtajana vaikutusmahdollisuutesi ja samalla vastuusi kasvavat koskemaan koko yhtiötä asiakkaista henkilöstöön, taloudesta tuotantoon ja yhteistyökumppaneista aina hallitukseen. Olet varmasti innoissasi uudesta haasteestasi, kuten kuuluukin olla. Tässä kirjoituksessa on listattu ajatuksia muilta (tuoreilta) toimitusjohtajilta, joilta voit mahdollisesti poimia jotain omaan ajatteluusi!

Tutustu ihmisiin ja kuuntele

Jos olet jo ehtinyt viettää talossa pidemmän aikaa, tunnet ison osan henkilöstöstä. Yhtiön kulttuuri, yleiset toimintatavat ja päätöksenteko ovat myös tulleet tutuiksi. Uudessa roolissasi on kuitenkin hyvä ottaa tuore, laajempi, näkökanta asioihin. Se voi olla vaikeaa, koska on helppoa ajatella tuntevansa koko yhtiö läpikotaisin. Muista kuitenkin, että olet katsonut yhtiötä aikaisemmin eri perspektiivistä eli ota tilanne loistavana uudelleen tutustumisen mahdollisuutena.

Jos tulet yhtiön ulkopuolelta, on uuden opettelu lähtökohtaisestikin luontevampaa ja “pakollista”, sillä et välttämättä tunne yhtäkään uutta kollegaasi. Joka tapauksessa ihmisten kanssa keskustelu ja vilpitön halua oppia ovat avuksi. Yhtiösi koosta ja tiimistäsi riippuen tämä voi tarkoittaa alkuvaiheessa vain hallitusta, johtoryhmää ja johtoryhmälle raportoivia. Pienemmässä yhtiössä saatat ehtiä tutustumaan lähes jokaiseen tiimiläiseen lyhyessäkin ajassa. Kuuntele korvat höröllä ja ala muodostaa omaa käsitystäsi yhtiön tilanteesta.

Sisäistä uusi roolisi

Toimitusjohtajana et voi toteuttaa itse kaikkea, vaan joudut vaikuttamaan epäsuorasti yhtiösi suuntaan ja painopisteisiin: luomaan ja kommunikoimaan strategian, pystyttämään prosesseja sekä kohdistamaan organisaation huomioita tärkeimpiin osa-alueisiin. Omalla toiminnallasi autat luomaan työympäristön, jossa jokainen voi loistaa, tehdä jatkuvasti oikeita valintoja ja kehittyä edelleen. Sanasi ja tekosi muovaavat yhtiön kulttuuria ja arvoja, joiden mukaan oletat muiden käyttäytyvän.

Yksi tärkeimpiä vaikutusmahdollisuuksiasi on oikeiden henkilöiden rekrytointi ja heille hedelmällisimpien roolien muovaaminen. On mahtavaa löytää kollegoita, jotka palavasti syttyvät asettamastasi tulevaisuuden suunnasta ja ovat äärimmäisen lahjakkaita. Sinun on mahdollista, ja järkevää, pysyä pois tieltä.

Älä siis lankea houkutukseen lähteä itse ratkaisemaan jokaista eteen tulevaa ongelmaa. Äläkä tartu jokaiseen lillukanvarteen. Anna orkesterisi soittaa – sinä olet kapellimestari.

Tunnista varjopuolet ja mahdollinen taakka etukäteen

Olet todennäköisesti aikaisemminkin johtanut ihmisiä tai ollut jopa toimitusjohtajana toisessa yhtiössä. Tiimin vetäminen on haastavaa, mutta toimitusjohtajan rooli nostaa sekä haasteiden että vastaavasti voittojen kulmakerrointa. Lisäksi pääset entisestään oppimaan johtajuudesta tässä kollegattomassa positiossa. Olet yhtiön kasvot ja kaikki ihmiset ympärilläsi asiakkaista työntekijöihin ja toimittajista yhteistyökumppaneihin seuraavat sinun liikkeitäsi.

Varsinkin toimikautesi alussa työntekijät seuraavat uteliaana johtamistyyliäsi. Millainen äänensävy tekemisessä on? Mitä muutoksia aiot tehdä kulttuuriin? Muuttuuko strategia? Muovataanko johtoryhmää tai välijohtoa? Organisoidutaanko uudelleen? Joka tapauksessa jokainen odottaa, että sinulla on vahva tahto kehittää yhtiötä eteenpäin.

Monelle (uudelle) toimitusjohtajalle roolin vaatimukset, aikarajoitteet ja informaation vähyys tulevat yllätyksenä. Samoin muuttuneet työsuhteet voivat aiheuttaa haasteita entisiin kollegoihin. Valitettavasti toimitusjohtaja on myös varsin yksinäinen rooli vailla suoraa kollegaa. Tunnista tämä etukäteen ja muista, että sinäkin olet ihminen.

Pyri muodostamaan objektiivinen kuva nopeasti

Edellisessä kohdassa mainittu (faktapohjaisen) informaation niukkuus saattaa tulla yllätyksenä. Siksi oppiminen, lisäkysymykset ja syventyminen valikoituihin teemoihin ovat tarpeen, jotta pystyt muodostamaan objektiivisen kuvan yhtiön tilasta. Kuuntelemisen lisäksi on hyvä käyttää myös muita aisteja: lukea ja tarkkailla. Muutostilanne aiheuttaa aina ihmisissä myös tunteita, mikä on syytä pitää mielessä. Sisältä nousseet toimitusjohtajat joutuvat yleensä taistelemaan muutosvastarintaa vastaan enemmän – ainakin omassa päässään.

Yritä mahdollisimman nopeasti alkaa muodostaa faktapohjaista tilannekuvaa, jotta et häviä kallisarvoista toimeenpanoaikaa ja saat tuleville päätöksillesi vakaamman pohjan sekä rationaaliset perustelut. Näin myös pienennät huonojen päätösten tekemisen todennäköisyyttä.

Miltä kannattavuus näyttää? Kassavirta? Millainen rahoitusrakenne on? Onko liiketoiminta luonteeltaan investointiintensiivistä ja onko investointihankkeita käynnissä? Pystyykö yhtiö edistämään tällä hetkellä pöydällä olevia projekteja?

Pyri nopeasti tunnistamaan syy-seuraussuhteet ja liiketoiminnan tärkeimmät ajurit. Voi olla kohtalokasta tuijottaa vain talouslukuja, jotka kuitenkin ovat historiaa ja kuvaavat lopputuloksia. Onko syynä esimerkiksi heikentyneeseen liikevaihtoon:

  • Asiakastapaamisten alhaisessa määrässä?
  • Heikossa tarjousten voittoprosentissa?
  • Pitkittyneessä myyntisyklissä?
  • Alentuneessa hinnassa?
  • Kohonneessa asiakaspoistumassa?
  • Vähentyneessä lisämyynnissä?
  • Jossain muussa?

Ilman juurisyiden tunnistamista et pysty kohdistamaan seuraavia korjaavia askeleita oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Pahimmassa tapauksessa häviät aikaa sekä rahaa.

Kirkasta yhteinen suunta ja tavoitteet

Kun sinulla on riittävän syvällinen ymmärrys yhtiöstä, sen tilanteesta ja tiimistä, alat kääntää keskustelua tuleviin muutoksiin ja yhtiön uuteen suuntaan. On tärkeää, että yhdessä johtoryhmänne kanssa uskotte suunnitelmaanne 100-prosenttisesti, sillä olette lopulta vastuussa myös sen toteuttamisesta. Strategiatyötä voi tehdä monella tapaa, mutta osallistamalla henkilöstöä et yleensä voi mennä vikaan. Toimitusjohtajana olet myös media ja viestinviejä sekä vastaanotin yhtä aikaa. Ole siis avoin keskustelulle.

Uusi visio yhtiön tulevaisuudesta on hyödyllistä purkaa myös aikasidonnaisiksi tiekartoiksi. Mitä tehdään missäkin järjestyksessä ja miksi? Nopeat, lyhyen aikavälin voitot antavat tiimille toivoa tavoitteiden edistymisestä ja suunnitelman toimivuudesta. Pitkän aikavälin jopa haavemaiset tulevaisuudenkuvat voivat muuten jäädä liian leijuviksi.

Uusi suunta on syytä viestiä äärimmäisen kirkkaasti eikä asioiden kertaamisesta jopa sinun omaan tylsistymiseesi asti ole haittaa. Toimeenpanoa tukevat, mutta vain olennaisimmat, mittarit on tärkeää miettiä huolella ja niiden seurannan täytyy olla yksiselitteistä. Tuoreena toimitusjohtajana on houkuttelevaa mitata kaikkea mahdollista, mutta pahimmillaan mikromanageeraat yhtiösi kuoliaaksi. Viisaus on valita mittarit oikein ja keskittyä vain siihen, mikä on tärkeää.

Ota ensimmäiset askeleet ja viesti edistymisestä

Ensimmäisen askeleen ottaminen on aina haastavinta. Asioiden pitäminen liikkeessä on helpompaa kuin niiden käynnistäminen. Tunnista, mitä konkreettisia asioita on alettava edistää ja toimi nopeasti. Uusien toimitusjohtajien osalta on tunnistettu kaksi psykologista estettä, jotka rajoittavat toiminnan aloittamista: 1) he odottavat, että heillä olisi kaikki täydellinen informaatio 2) he odottavat, että heillä olisi täydellinen suunnitelma. Molemmat ovat paradokseja itsessään.

Uutena johtajana sinulta odotetaan nopeita tuloksia ja edistysaskeleita. Mitä nopeammin pääset kokeilemaan ja koeponnistamaan uusia ideoita, sitä nopeammin sinulla on oikeaa dataa ja reaalimaailman palautetta, joiden pohjalta ohjata toimintaa.

Pystytä johtamisjärjestelmä tukemaan toimeenpanoa

Kuka aikaisemmin on hyväksynyt tai hylännyt mitäkin hankkeita? Minkä perusteella päätöksiä tehdään? Mitkä asiat sinä viet hallitukseen hyväksyttäväksi? Kuka antaa omaa näkemystään mihinkin asiaan? Missä tilanteissa annat omille johtoryhmäsi jäsenille päätösvallan?

Johtamisjärjestelmä sanana saattaa kuulostaa kankealta, vaikka totuus on parhaimmillaan päinvastainen: jokainen yhtiössä tietää mitä tavoittelemme, miten juuri minä vaikutan isoon kuvaan yhdessä muiden kanssa ja minkä perusteella päätöksiä tehdään missäkin tilanteessa. Valitettavan usein yhtiöissä vallitsee tilanne, jossa yleisesti oletetaan kaikkien tietävän mitä muut tekevät. Vasta myöhemmin, jopa liian myöhään, selviääkin, että “piuhat olivatkin poikki”.

Ajattele johtamisjärjestelmää koneena, jonka osa sinä itse et ole. Muuten järjestelmä on täysin henkilöriippuvainen ja yleensä sinusta, sillä toimitusjohtajan olet liimanomaisessa roolissa eri osa-alueiden välissä. Tämä ei kuitenkaan skaalaudu, muodostut pullonkaulaksi eikä yhtiö etene kohti edellisessä kohdassa asettamaasi suuntaa. Toimivan koneen rakentamiseksi tarvitset suunnittelua, oikeita ihmisiä, prosesseja, työkaluja, informaatiota ja oikearytmistä johtamistyöskentelyä. Näin saat kaikki soutamaan samaan suuntaan tehokkaasti ja vailla kitkaa. Ei kuulosta rakettitieteeltä, mutta on käytännössä haastavaa ja lisäksi usein se avain onnistumiseen.

Luo läpinäkyvän informaation kulttuuri

Toimintakulttuurin muuttaminen vie aikaa. Jos ja kun haluat luoda läpinäkyvän kulttuurin, mieti millä tavalla ja työkaluilla tuot sen osaksi omaa työkalupakkiasi heti alusta asti. Miten viestit työntekijöille edistymisestä rehellisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi? Mistä ja miten he voivat seurata yhteisen yhtiönne kehitystä? Miten he tietävät edistyvätkö he omissa tavoitteissaan? Miten jaat tietoa voitoista? Miten varmistat, että suunta säilyy kirkkaana ja agenda ei ala harhailla?

Vaikka olet itsekin media, mieti miten voit moninkertaistaa vaikutuksesi ja vähentää riippuvuutta juuri sinusta. Muista, että silloin kun sinä olet jo valmis siirtymään suunnitelmasi vaiheeseen kolme, ollaan takarivissä vielä tutustumassa vaiheeseen yksi. Minkä tahansa ihmissuhteen perustana on luottamus, joka kumpuaa rehellisyydestä. Myös vaikeista asioista. Mieti siis, miten varmistat kaikille avoimen ja rehellisen tilannekuvan, jotta kulttuuri voi kehittyä haluamaasi suuntaan.

Muista, ettet ole yksin

Kuten tästäkin tekstistä huomaat, on tonttisi äärimmäisen laaja ja vastuullinen. Yksin et kaikkeen pysty ja siksi sinulla on tiimi tukenasi. Hyvin harvoin uusi toimitusjohtaja kuitenkaan osaa ajatella apua olevan tarjolla myös oman yhtiön ulkopuolella myös heti toimitusjohtajakauden alussa. Varsinkin pk-yrityksessä johtamisvastuu usein kasaantuu juuri toimitusjohtajalle, jolta on naiivia odottaa vastauksia jokaiseen nykymaailman heittämään haasteeseen.

Keskustele siis neuvonantajien, toimitusjohtajakollegoiden ja valmentajien kanssa. Älä jää yksin. Muita näkökulmia ja mielipiteitä kaivataan, vaikka sinä lopulta teetkin päätökset. Parhaimmassa tapauksessa ulkopuolinen apu 10-kertaistaa omat vaikutusmahdollisuutesi. Kukaan ei myöskään oleta, ei edes hallituksesi, että yksin sinä pystyisit saamaan kaiken aikaan. Mieti myös ajan kulumista ja hakemaasi vauhtia: odotatko kuuluisat 100 päivää ennen kuin alat käymään esimerkiksi tämän kirjoituksen asioita läpi kohdasta 2 eteenpäin, vai vauhdittaisiko objektiivinen ulkopuolinen apu matkaasi kohti tavoitteitasi? Sinulla kun on vain 24 tuntia vuorokaudessa. Kumpi on tärkeämpi kysymys:

  • Mitä juuri sinä yksin saat aikaan ensimmäisen 100 päivän aikana?
  • Mitä yhtiösi saa aikaan ensimmäisen 100 päivän aikana?

Ole oma itsesi ja nauti!

Toimitusjohtajuus on kunniatehtävä ja mahtava sellainen. Muista siis myös nauttia matkastasi! Näytä muille, että olet koko sydämestäsi mukana ja valmis viemään yhtiön vuosien seikkailulle. Vaikka ajoittain tuletkin terveellä tavalla hukkumaan rooliisi, muista, että olet vain ihminen. Pahimmillaan tuhoat yhtiösi sekä itsesi tekemällä liikaa töitä, kyynistymällä, muuttumalla ylimieliseksi ja ajamalla itsesi loppuun. Terveellä pohjalla pyörivä arki on elinehto hyvien päätösten tekemiseen.

Muista myös, että sinä olet sinä etkä kukaan muu. Tee siis itsesi näköistä työtä.

Lisälukemista tuoreelle toimitusjohtajalle:

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota suoraan yhteyttä Tuomakseen tai pyydä yhteydenottoa tästä.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9