Blogi

Julkaistu

Clarity-palvelukumppanuus tukemassa (uutta) toimitusjohtajaa

Clarity-menetelmä on Aamu Partnersin kehittämä tiedolla johtamisen menetelmä, jonka avulla strategian toimeenpano onnistuu tehokkaasti ja liiketoimintatavoitteet saavutetaan varmasti. Menetelmää sovelletaan Aamun tarjoamana palvelukumppanuutena, joka jalkauttaa tiedolla johtamisen olennaiseksi osaksi organisaation toimintaa, ilman merkittäviä IT-panostuksia. 

Palvelukumppanuus koostuu kolmesta osa-alueesta: kokeneesta asiantuntijatiimistä, asiakkaalle räätälöitävästä ohjelmistosta ja pitkäjänteisestä työtavasta. Palvelu on tosiaan kumppanuus, missä Aamulla on asiakkaan kanssa yhteinen intressi: asiakkaan liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen. Käytännössä tämä kumppanuus toteutuu erityisesti toimitusjohtajan ja asiantuntijatiimin välillä: toimitusjohtajalla on jatkuvasti käytössään ulkopuolinen ja riippumaton tuki sekä tehostaja. 

Palvelukumppanuudesta on merkittävästi hyötyä osaaville ja omassa roolissaan kokeneille toimitusjohtajille sekä heidän organisaatioilleen. Käsittelemme tässä blogipostissa Claritya ja palvelukumppanuutta kuitenkin erityisesti uuden toimitusjohtajan näkökulmasta.

Uuden toimitusjohtajan perehtyminen uuteen pestiin

Kun toimitusjohtaja aloittaa uudessa tehtävässään, hänen on tärkeää pystyä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mikä on yrityksen liiketoiminnan logiikka? 
  • Miten yrityksen kassavirta toimii ja mitkä asiat vaikuttavat siihen eniten? 
  • Mihin yrityksen menestyksen osalta merkittäviin asioihin yritys ja minä toimitusjohtajana voimme parhaiten vaikuttaa?
  • Miten soveltaa strategiset tavoitteet ohjaamaan operatiivista toimintaa? 
  • Millaiset organisaation roolit ja vastuualueet tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista? 
  • Mikä on se systemaattinen johtamismalli, jonka avulla varmistaa tavoitteiden saavuttaminen?
  • Mistä löytyy kaikki yrityksen päätöksentekoon tarvittava numeerinen data? 
  • Mitkä ovat ne ennusteet joihin tehtäviä liiketoimintapäätöksiä peilataan? 

 

Monilla yrityksillä ei ole välttämättä dokumentoituna vastauksia yllä oleviin kysymyksiin, ja vaikka olisikin, niin kysymykset on hyvä käydä läpi uuden toimitusjohtajan kanssa, ja samalla tarkistaa tarvitseeko dokumentaatio päivitystä.

Clarity-palvelukumppanuus aloitetaan työpajasarjalla, joka antaa vastauksen ja dokumentaation kaikkiin yllämainittuihin kysymyksiin. Ensimmäisessä työpajassa liiketoiminta puretaan syy-seuraussuhteet ja kassavirran havainnollistavaksi logiikkapuumalliksi. Myöhemmissä työpajoissa tehdään tulevaisuuden ennusteet ja sovelletaan yrityksen strategiset tavoitteet käytäntöön muodostamalla liiketoiminnan mittaristo ja johdettavat ajurit.

Kumppanuuteen kuuluva Clarity-ohjelmisto kerää kaiken päätöksentekoon tarvittavan datan visualisoituna yhteen paikkaan, jonka tietolähteen, laskelmat ja näkymät  räätälöidään asiakkaan tilannetta tukevaksi. Kumppanuuden ytimessä ovat kuukausitapaamiset asiantuntijatiimin kanssa, joissa yrityksen tilannekuva ja numerot käydään läpi tiimin tekemän analyysin ja toimenpide-ehdotusten avulla. Kumppanuuden jalkauttama tiedolla johtamisen Clarity-menetelmä antaa systemaattisen sekä konkreettisen johtamismallin, jonka avulla liiketoimintatavoitteet saavutetaan tehokkaasti.

Mikäli väistyvä toimitusjohtaja ja aloittava toimitusjohtaja voivat osallistua yhdessä työpajasarjaan, pystytään tietoja sekä ymmärrystä vaihtamaan systemaattisesti ulkopuolisen fasilitoijan avulla, samalla kun tiedolla johtamisen viitekehystä otetaan käyttöön. Tärkeänä lisänä: kaikki tulee dokumentoitua ja asioista perillä oleva asiantuntijatiimi tulee olemaan uuden toimitusjohtajan tukena myös jatkossa.

Tukea uuteen rooliin

Clarity-palvelukumppanuus on tarkoitettu erityisesti toimitusjohtajan tueksi ja tehostajaksi. Toimitusjohtajan rooli on haastava ja monitahoinen, sekä valitettavan usein yksinäinen. Vaikka tukena olisi johtoryhmä ja hallitus, niin toimitusjohtajan kokema vastuu suurien liiketoimintapäätöksien edessä voi olla todella uuvuttavaa.

Palvelukumppanuudessa toimitusjohtaja saa käyttöönsä ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijatiimin, jonka puoleen voi aina tarvittaessa kääntyä. Tiimi tarjoaa toimitusjohtajalle pallotteluseinän mieltä askarruttaviin kysymyksiin, ja varmistaa, että hänellä on aina käytössään yrityksen ajantasainen tilannekuva, jonka pohjalta tehdä päätöksiä. 

Helpompi sidosryhmäraportointi

Uuden toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että sidosryhmäraportointi tapahtuu luotettavasti ja tehokkaasti, mikä voi luoda suuren määrän paineita sekä viedä huomiota varsinaisesta tekemisestä.

Clarity-palvelukumppanuuden alussa mietitään yhdessä asiantuntijatiimin kanssa millaiset ovat sopivat raportit eri sidosryhmille (yhtiön hallitukselle, rahoittajille tai esimerkiksi työntekijöille). Pohdinnan myötä luodaan raportointipohjat kumppanuuteen kuuluvaan Clarity-ohjelmistoon, mistä ajantasaiset raportit voi helposti lähettää sidosryhmille.  Sidosryhmille voi myös antaa suora pääsy ohjelmistoon, jolloin he voivat tarkastella raportteja heille sopivana ajankohtana.

Clarityn avulla toimitusjohtajalla ei mene turhaa aikaa datan keräämiseen ja raportointiin, jolloin on mahdollista keskittyä varsinaiseen sidosryhmätyöhön. Asiantuntijatiimin kuukausittain muodostama tilannekuva ja nostot numeroista sekä valmiit toimenpide-ehdotukset tehostavat sidosryhmätyöskentelyä entisestään.  

Suuntaa tekemiselle

Clarity-menetelmä on tiedolla johtamisen menetelmä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedolla johtaminen tarkoittaa päätöksenteon prosessia, jossa päätökset perustuvat tarkasti kerättyyn, analysoituun ja tulkittuun tietoon. Tiedolla johtaminen pyrkii hyödyntämään tietoa ja analytiikkaa päätöksenteon tukena, sen sijaan että päätökset perustuisivat pelkästään intuition tai kokemuksen varaan. Kun päätökset ovat tehty oikea-aikaisesti oikean tiedon pohjalta, ne on myös helppo perustella ja kommunikoida sidosryhmille. Toimitusjohtaja myös nukkuu yönsä paremmin, kun on perillä siitä, missä mennään ja miltä pohjalta päätökset ovat tehty.

Clarityssa on hyvin olennaista, että strategisen tason tavoitteet tuodaan osaksi operatiivista johtamista muodostamalla liiketoiminnan mittaristo ja ajurit, joiden avulla toimintaa voidaan seurata sekä johtaa. Kokemuksen kanssa mutuilu ja spekuloinnin aika ovat ohi. 

Olit sitten kokenut tai vasta aloittamassa oleva toimitusjohtaja, niin Clarity-palvelukumppanuus on suunniteltu juuri sinua varten. Voit lukea blogistamme lisää siitä, miten kumppanuus auttaa liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa tai Aamun toimitusjohtajan Tuomas Paanasen koosteen siitä, millaisia haasteita toimitusjohtajat ovat kokeneet ilman Claritya.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää Aamu Partnersin tarjoamasta Clarity-palvelukumppanuudesta, niin täytä alla oleva lomake ja olemme yhteydessä viimeistään yhden arkipäivän kuluessa. 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9