Blogi

Julkaistu

Toimitusjohtajan elämä ilman Claritya

Clarity-menetelmä on Aamu Partnersin kehittämä tiedolla johtamisen menetelmä PK-yrityksen arvon kasvattamiseen. Menetelmän avulla strategian toimeenpano onnistuu tehokkaasti ja liiketoimintatavoitteet saavutetaan varmasti. Olemme keskustelleet menetelmää käyttävien toimitusjohtajien kanssa arjesta ilman Claritya. Millaista se olisi? Mistä jäisin paitsi?

Clarity-menetelmää toteutetaan Aamu Partnersin tarjoamana palvelukumppanuutena, joka koostuu kolmesta tiivistii toisiinsa linkittyvästä kokonaisuudesta: 1) Asiantuntijatiimimme tuesta ja valmennuksesta 2) asiakkaalle räätälöidystä Clarity-ohjelmistosta 3) järjestelmällisestä Clarity-työskentelytavasta. Mutta mitä jos nämä puuttuisivat johtamisprosessista?

Rinnakkaistodellisuuden luominen on tietysti haastavaa, mutta pyrimme tähän tekstiin kiteyttämään toimitusjohtajan kokeman tuskan ilman Claritya.

Teet yksin, hitaasti ja samoja rutiineitasi toistaen

Kaikki kaipaavat arkeensa johdonmukaisuutta, mutta olemme myös tapojemme orjia ja sokeudumme helposti omalle tekemisellemme. Saatat toistaa tehottomia prosesseja, tehdä kvartaalista toiseen vajavaisia muutoksia tai jättää hyödyntämättä mahdollisuuksia, jotka ulkopuoliset silmät näkisivät heti ja kirkkaasti.

Varsinkin nopeaa reagointia vaativissa muutoksissa pallotteluseinän puuttuminen voi helposti johtaa turhaan yhden henkilön stressiin ja voimattomuuden tunteeseen. Merkittäviä liiketoimintapäätöksiä on nykypäivänä tehtävä entistä useammin ja entistä laajemmin seurauksin. Asettamiesi tavoitteiden tavoittelu voi ajoittain tuntua uuvuttavalta ja jopa yksinäiseltä taistelulta ilman ulkopuolista tukea ja turvaa sekä puolueetonta kirittäjää ja motivaattoria.

Clarity-kumppanuudessa Aamun asiantuntijatiimi toimii toimitusjohtajan, ja tarvittaessa avainhenkilöiden, henkilökohtaisena valmentajana ja sparraajana. Maailman parhaiden toimitusjohtajien kuin huippu-urheilijoidenkin takana on aina valmentajia.

Hukkaat aikaasi ja stressaat itseäsi sekä muita

Muutama vuosi sitten keskustelin armeijan upseerin kanssa, joka on erikoistunut tilannekuvan muodostamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikoimiseen johdolle. Näin armeijan johto pystyy tekemään päätökset tehokkaasti ja keskittymään johtamiseen. Upseeri nauroi kirjaimellisesti ääneen, kun kerroin pk-yrityksissä toimitusjohtajan käyttävän osan työajastaan tilannekuvan kokoon parsimiseen. Hän luuli sitä vitsiksi. Hymy hyytyi, kun kerroin sen olevan totta.

Tyypillisesti toimitusjohtajat ovat tottuneet joko itse tai tiiminsä avulla keräämään, korjaamaan, jatkojalostamaan, analysoimaan ja visualisoimaan monipuolisesti erilaista liiketoimintatietoa. Kärjistäen sanottuna tämä on erittäin huonosti käytettyä toimitusjohtajan aikaa, joka tulisi kohdistaa päätösten tekemiseen ja niiden toimeenpanoon. Vain siten yhtiösi voi liikkua kohti tavoitteitaan. Tiedolla johtaminen on nykypäivän trendi. Käytännön tasolta vain on unohtunut se jälkimmäinen sana; johtaminen.

Clarity-palvelukumppanuudessa Aamun asiantuntijatiimi muodostaa kuukausittain yrityksesi tilannekuvan puolestasi, tekee nostot yrityksen numeroista ja antaa valmiita toimenpide-ehdotuksia. Näin pystyt keskittymään varsinaiseen johtamiseen ja tekemään päätökset oikean tiedon pohjalta, eikä työaika mene taustakartoitukseen ja spekulointiin.

Keskität oman ja organisaatiosi energian tehottomasti

Sanan “prioriteetti” alkuperä on hyvin mielenkiintoinen. Vielä 1940-luvulle asti oli olemassa vain yksikkömuotoinen “prioriteetti”, eli siis se yksittäinen tärkein asia. Vasta vuosisadan puolenvälin jälkeen ihmiskunta keksi termistä monikon, mikä kuvaa hyvin myös tyypillistä pk-yrityksen tilaa: kun kaikki on tärkeää, mikään ei ole tärkeää. Siksi asiat on tärkeää laittaa tärkeysjärjestykseen niiden vaikuttavuuden perusteella.

Liiketoiminnassa termit “tehokkuus” ja “vaikuttavuus” menevät usein sekaisin, ja kuulostavathan niiden englanninkieliset vastineetkin hyvin samanlaisilta: “efficient” ja “effective”. Näiden kahden termin merkityserot ovat kuitenkin suuret. Tehokkuus on sitä, että halutut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman pienin resurssein (aika, raha, vaiva ja muut tuotannontekijät). Vaikuttavuus taas on sitä, että tehdään niitä toimenpiteitä, joilla saavutetaan halutut tavoitteet.

Kuten yksi historian merkittävimmistä liikkeenjohdon asiantuntijoista Peter Drucker tiivisti: “effectiveness is doing the right things, while efficiency is doing things right.” (vaikuttavuus on oikeiden asioiden tekemistä ja tehokkuus on asioiden tekemistä oikein).

Clarity-menetelmän mukaan liiketoiminnan logiikka puretaan puumalliksi, joka havainnollistaa kassavirran syy-seuraussuhteet. Näin on mahdollista löytää operatiivisesta toiminnasta ne toimenpiteet, jotka vaikuttavat eniten haluttuihin tavoitteisiin, eikä päädytä tekemään vääriä asioita tehokkaasti. Ei katsota moottorista pelkkiä muttereita ja nähdään se metsä puiden lomassa. Clarityn avulla vältetään huomion keskittyminen operatiivisen johtamisen lillukanvarsiin ja varmistetaan pitkän aikavälin vaikuttavuus.

Yrityksesi eriytyy, eikä toimi yhtenäisenä kokonaisuutena

Näemme työssämme jatkuvasti erilaisia päätöksenteko- ja viestintäkulttuureita. Kuka saa päättää, mistä saa päättää, milloin saa päättää? Kuka näkee mitäkin informaatiota? Kuka viestii mistäkin tiedosta ja kuinka usein? Pahimmillaan kulttuuri voi olla kasvun ja kehityksen suurin pullonkaula, kun ihmisillä ei ole riittävää tietoa oman työnsä toteuttamiseksi, tieto ei kulje, päätöksiä voi tehdä vain yksi henkilö tai päätöksien tekemiseksi ei kaivata muuta kuin porukan vahvin ääni.

Mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sen suuremmiksi myös etäisyys sekä informaatiokatkot johdon ja toiminnan välillä kasvavat. Tilannetta voidaan parantaa tehokkaalla tiedonkululla.

 

Helposti “totuuksia” alkaa olemaan useampia, kun tuotanto keksii omia “kertoimiaan”, joilla skaalaa optimististen myyjien ennusteita hieman alaspäin ja niin edelleen. Yhtäkkiä yritys ei sisäisesti ymmärrä itseään, mikä johtaa valtavaan tehottomuuteen, erityisesti liiketoiminnan kasvaessa.

Clarity-menetelmä ja ulkopuolinen sekä riippumaton palvelukumppani varmistavat, että päätöksentekoon käytettävä tieto perustuu objektiiviseen totuuteen, ennusteet ovat tehty luotettavasti läpinäkyvien perusteiden pohjalta ja tietoa on helppo jakaa, tarvittaessa vaikka kaikille yrityksen työntekijöille ja sidosryhmille. Pahimmillaan ilman Claritya ajaudutaan tilanteisiin, joissa yrityksen eri funktiot toimivat mentaliteetilla “vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee.”

Kasvatat riskejäsi, kustannuksiasi ja epäluottamusta yhtiötäsi kohtaan

Luotettavan johtamisjärjestelmän puute saa potentiaaliset uudet hallituksen jäsenesi empimään mahdollisen uuden roolinsa riskejä, pankkisi nostamaan marginaaliaan tai pääomasijoittajat vastaamaan kohteliaasti “ei kiitos”.

Tiedonpuute päätöksenteossa nostaa riskejä ja epävarmuus kalvaa mielessäsi. Oletteko varmasti kohdistaneet kaikki panoksenne juuri tällä hetkellä merkittävimpään vipuvarteen, toimenpiteisiin, joiden avulla tavoitteet saavutetaan? Eihän teillä pyöri mitään kannattamattomia toimintoja, jotka rasittavat kassaa, tulosta ja henkilökunnan voimavaroja?

Clarity on selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä, jonka periaatteet on helppo kommunikoida sidosryhmille. Menetelmään sisältyvä oikean tiedon kerääminen ja analysoiminen tekee tehtyjen liiketoimintapäätösten perustelemisesta helppoa. Clarityn avulla pystyt vakuuttamaan sidosryhmäsi, niin hallituksen kuin rahoittajatkin, toiminnan tehokkuudesta ja päätöksien oikeellisuudesta.

Jätät potentiaalisi saavuttamatta

Sinussa ja yrityksessä on valtavasti potentiaalia – ethän muuten olisi siinä. Urheilupsykologiassa on mielestäni hieno kaava: Suorituskyky = Potentiaali – Häiriötekijät. Elämässämme on paljon erilaisia häiriötekijöitä, mutta mitä sinä ja yhtiösi saisitte aikaan, jos häiriöitä ei olisi ja suorittaisitte jatkuvasti oman potentiaalinne mukaisesti?

Mitä voisitte saavuttaa ulkopuolisen avulla samassa ajassa? Pääsisittekö nopeammin ja varmemmin maaliin? Menisittekö optimaalisinta reittiä vai kantapään kautta? Työmme Clarityn puitteissa monestikin häiriötekijöiden poistamista, jotta sinä ja firmasi voitte loistaa.

Kenellä on varaa ja kenellä ei?

Kuulin alkuvuonna mieleeni painuneen lausahduksen: “Aloittaessani kiinteistönvälittäjänä otin heti itselleni assistentin, koska minulla ei ollut siihen varaa.” Kyllä, edellinen lause on kirjoitettu täysin oikein.

Näin tekemällä kyseinen henkilö siis pakotti itsensä heti alusta asti keskittymään suurinta arvoa tuottavaan tekemiseen, jotta hänellä on a) aidosti varaa maksaa assistentilleen b) pitkässä juoksussa mahdollisuus tuottaa kilpailijoitaan suurempaa arvoa per yksikkö.

Kenellä siis on varaa Clarityyn ja kenellä ei? Kenellä on varaa jättää Clarity ottamatta käyttöön omaksi toimitusjohtajan salaiseksi aseekseen? Sovi tapaaminen alla olevalla lomakkeella tai ota yhteyttä soittaen.

 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9