Blogi

Julkaistu

Miksi myös hyvä toimitusjohtaja hyötyy sparraajasta?

Valmennusta tai sparrausta liiketoimintaan? Monille tulee vastareaktio heti tämän kuultuaan. “Miksi minä tarvitsisin valmennusta liiketoimintaan? Minähän olen tehnyt tätä jo vaikka kuinka kauan ja olen saanut loistavia tuloksiakin! Ei kukaan sliipattu kaveri hienoilla sanoillaan minun liiketoimintaani paranna”. Oheinen mielikuva voi perustua populaarikulttuurin stereotypioihin tai vaikkapa huonoihin kokemuksiin liiketoimintavalmentajista, joita löytyy markkinoilta moneen lähtöön.

Kuitenkin harva, joka hyljeksii liiketoimintavalmentajia, ihmettelee huippu-urheilijoiden valmentajia. Asetelma on samankaltainen: alansa huippu hakee ulkopuolista apua ja tukea tavoitteiden saavuttamiseen. Mutta miksi näin on? Miten sparraaja voi parantaa alansa huipun suoritusta? Listasimme Aamun kanssa kuusi hyvää syytä ottaa vastaan tukea ulkopuoliselta taholta, oli kyse sitten urheilusta tai liiketoiminnasta:

1. Saat käyttöösi vahvaa kokemusta ja laajaa tietoa

2. Et jää koskaan yksin

3. Saat puolueetonta palautetta

4. Saat konkreettista apua taustatyöhön

5. Rakennetta toimintaan

6. Ulkopuolinen motivaatio

Tehokkaampi ja todennäköisempi tavoitteiden saavuttaminen1. Saat käyttöösi vahvaa kokemusta ja laajaa tietoa

Monet parhaista urheiluvalmentajista eivät ole koskaan itse saavuttaneet merkittäviä arvokisavoittoja, mutta ovat sitäkin kokeneempia. Ja siitä valmennuksessa on kyse: kokemuksesta. Urheilijan kyky voittaa liittyy hänen taitoihinsa urheilijana, mutta valmentajan kyvykkyys liittyy hänen kokemukseensa. Hyvällä valmentajalla voi olla kokemusta kymmenistä ja kymmenistä urheilijoista, vaikka hän ei olisi koskaan saavuttanut itse yhtään mitalisijaa. Tämä kokemus voidaan kääntää hyödyksi valmentamisessa.

Sama pätee liiketoimintavalmentajiin. He ovat voineet kohdata useita kymmeniä kertoja liiketoimintatilanteita, joita monet yritykset kohtaavat vain kerran tai kaksi yrityksen elinkaaren aikana. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi rahoituksen hankkiminen, yritysjärjestelyt, kassakriisi tai vaikkapa kansainvälistyminen. Huolimatta siitä, että yritys olisi menestynyt loistavasti kotimarkkinoilla ja kaikki edellytykset kansainvälistymiseen löytyvät, ei kokemusta kansvainvälistymisprosessista välttämättä ole. Vaikka yritysjohtaja olisikin alansa paras, valmentajan avulla hän voi saada käyttöönsä sellaista kokemusta, jonka hankkimiseen menee yksi elinikä.

Aamun asiantuntijatiimillä on yli 40 000 tuntia kokemusta PK-yritysten liiketoimintatavoitteiden saavuttamisesta ja harvinaisemmistakin liiketoimintatilanteista kuten yllä mainituista rahoituksen hakemisesta, kriisitilanteista tai kansainvälistymisestä.2. Et jää koskaan yksin

Niin huippu-urheilijan kuin toimitusjohtajankin asema voi olla hyvin yksinäinen, jos on yksin vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta. Varsinkin toimitusjohtajalla voi olla haasteena, että epävarmuutta ei voi näyttää sidosryhmille, hallitukselle, rahoittajille tai työntekijöille. Voi olla vaikea löytää tahoa, jonka kanssa luotettavasti pallotella ajatuksia liittyen liiketoimintapäätöksiin. Hyvä liiketoiminnan sparraaja tarjoaa tähän mahdollisuuden ja toimii pallotteluseinänä liiketoiminnan kehittämisessä sekä haasteiden ratkaisemisessa.3. Saat puolueetonta palautetta

Hyvä valmentaja on puolueeton ja kiinnostunut ainoastaan auttamaan valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Sidosryhmien motivaatio antaa palautetta urheilijalle tai toimitusjohtajalle voi perustua heidän omiin intresseihinsä. Urheilijan manageri voi myötäillä urheilijaa parantaakseen omaa asemaansa, ja samoin voivat toimia myös yrityksen johtoryhmän jäsenet. Ulkopuolinen valmentaja ei sotkeudu yrityksen sisäiseen politiikkaan tai lukkiudu olettamuksiin, vaan antaa puolueettoman ja riippumattoman näkemyksen siitä, miten tavoitteet saavutetaan.

Aamun Clarity-palvelukumppanuudessa asiakkaalle nimetään oma asiantuntijatiimi, jonka tehtävänä on antaa puolueeton ja riippumaton näkökulma yrityksen toimintaan ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen. Joskus tämä voi tarkoittaa myös ikävien asioiden nostamista pöydälle, mutta se on oikea tapa saada aikaan tuloksekasta kehitystä.4. Saat konkreettista apua taustatyöhön

Harva hahmottaa, kuinka paljon esimerkiksi juoksemista on harjoiteltava. Moni ajattelee, että jalkaa toisen eteen – siinähän se. Huippujuoksijan pitää kuitenkin tehdä myös paljon taustatyötä kuten analysoida kauden kehitystä, tunnistaa heikkouksia ja vahvuuksia, miettiä ruokavaliota ja vaikka mitä muuta. Mutta miten aika riittää kaikelle tälle varsinaisten juoksuharjoitusten lomassa? Helposti, kun valmentaja tekee taustatyön.

Sama pätee toimitusjohtajaan. Hyvä valmentaja tekee tarvittavan taustatyön tehokkaasti osaamisensa ja kokemuksensa pohjalta. Aamun Clarity-palvelukumppanuuden ytimessä ovat kuukausitapaamiset, joihin asiantuntijatiimi on analysoinut valmiiksi yrityksen tilannekuvan ja tehnyt sen pohjalta huomioita ja ehdotuksia johdon päätettäväksi. Näin johto voi keskittyä olennaiseen, eli liiketoimintapäätösten tekemiseen ja niiden käytäntöön viemiseen.5. Rakennetta toimintaan

Urheilijalle on todella tärkeää keskittyä fyysiseen harjoitteluun ja suorittamiseen, jotta taidot kehittyvät. Tuloksekas harjoittelu vaatii kuitenkin suunnitelmallisen rakenteen. Harjoitteluohjelmien laatiminen ei ole urheilijan ydinosaamista, eikä suunnittelutyö saisi viedä huomiota ja resursseja varsinaiselta harjoittelulta. Siksi valmentaja tekeekin harjoitusohjelman valmiiksi urheilijalle.

Parhaassa tapauksessa myös liiketoiminnan sparraaja toimii näin: tuo rakennetta liiketoimintapäätöksien tekemiseen ja tiedolla johtamiseen. Näin toimitusjohtaja voi tehdä päätökset tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Aamun asiantuntijatiimin Clarity-työskentelymalli on tehokas tapa tehdä liiketoimintapäätöksiä sekä viedä niitä käytäntöön tuloksekkaasti. Tämän lisäksi asiantuntijatiimillä on myös muita työkaluja yritystoiminnan tukemiseen.6. Ulkopuolinen motivaatio

Kaikki eivät tarvitse ulkopuolista motivaatiota, mutta monilla se tehostaa toimintaa merkittävästi. Kun on joku ulkopuolinen, jolle näyttää etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista, tulee paljon vaikeammaksi vältellä tehtävien suorittamista. Kun joku auttaa aikatauluttamaan tehtävien deadlinet, on paljon vaikeampaa lykätä suorituksia. Clarity-palvelukumppanuudessa Aamun asiantuntijatiimi auttaa tehtävien aikataulutuksessa sekä varmistaa, että teet oikeita asioita ja suorituksista seuraa tuloksia.Tehokkaampi ja todennäköisempi tavoitteiden saavuttaminen

Kaikki yllä mainitut seikat tehostavat liiketoiminnan pyörittämistä, päätöksentekoa sekä tukevat toimitusjohtajan jaksamista ja osaamista. Nämä johtavat tehokkaammin ja todennäköisemmin liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Mikäli kaipaat toimitusjohtajana itselleni liiketoiminnan personal traineria, ovat Aamun asiantuntijatiimi ja Clarity-palvelukumppanuus sinua varten. Aamu Partnersilla ei heilutella hihoja, vaan keskitymme liiketoiminnan sparrauksen tuomaan konkretiaan ja arvioimme pitkäjänteisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin jutellaan lisää!


Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9