Blogi

Julkaistu

Yrityksen Talouden Suunnittelu: Budjetit vs. Ennusteet

Käsittelemme tässä blogipostissa budjetoinnin ja ennusteiden eroja sekä kerromme, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon ennustetta laatia. Voit myös katsoa webinaaritallenteemme liiketoiminnan ennusteiden parhaista käytännöistä.

Budjetoinnin merkitys yrityksille

Loppuvuoden lähestyessä monet toimitusjohtajat tuntevat painetta laatiessaan tulevan vuoden budjettia. Eri sidosryhmät, kuten hallitus ja työntekijät sekä sijoittajat ja kumppanit, odottavat näkevänsä nämä suunnitelmat. Budjetti ohjaa organisaation toimintaa, niin suorituspalkkioiden myötä kuin yksiköiden päälikköjen suunnitelmissakin. Vaikka budjetti laaditaan usein kertaluontoisesti syksyllä, sitä käytetään monesti vertailukohtana koko vuoden ajan. Usein onkin hyvä täydentää budjetointia esimerkiksi skenaariomallisella ennustamisella.

Budjetin haasteet

Budjettiin liittyy useita haasteita. Se voi olla petollinen, jos se perustuu vanhentuneeseen tai epärealistiseen tietoon. Erityisesti hinnoittelun perustaminen budjettiin voi aiheuttaa vakavia taloudellisia ongelmia, erityisesti inflaation tai hintavaihteluiden takia. Varsinkin viimeiset vuodet ja nopeasti muuttuva maailmantilanne ovat osoittaneet, että staattinen budjetti voi olla yritykselle vaarallinen sudenkuoppa.

Budjetin ja ennusteen välinen ero

Budjetti ja ennuste ovat kaksi eri työkalua yrityksen talouden suunnittelussa. Budjetti on suunnitelma siitä, mitä yritys aikoo tehdä tulevaisuudessa. Ennuste puolestaan on perusteltu olettamus siitä, mitä todennäköisesti tapahtuu yrityksen taloudessa tulevaisuudessa. Esimerkiksi ravintolayrittäjä saattaa budjetoida ostavansa 100 kiloa lihaa grilli-iltoja varten, mutta sateisen sääennusteen myötä hän saattaa arvioida tarvitsevansa vain 70 kiloa lihaa. Tässä nähdään budjetin ja ennusteen selkeä ero.

Kuinka laatia tehokas ennuste?

Tehokkaan ennusteen laatiminen vaatii usean asian huomioimista:

Kassavirran ennustaminen: kassavirtaa on suhteellisen helppo ennustaa tuloslaskelman ja taloushallintotyökalujen avulla tuleville viikoille, mutta pitkän aikavälin ennusteita varten pitää ennustaa myös tasetta tuloslaskelman lisäksi.

Käyttöpääomaa on kätevä ennustaa ostovelkojen, myyntisaatavien ja varaston kiertopäivien menetelmällä. Menetelmän avulla voidaan huomata, että tekemällä pieniä muutoksia myynti- ja ostolaskutusehtoihin, voidaan vapauttaa merkittävästi kassavaroja tulevaisuudessa.

Liiketoiminnan perusmittarit: Ennuste tulisi perustua mittareihin, jotka vaikuttavat yrityksen talouteen. Ajurit ja mittarit ovat muutenkin numerojohtamisen ytimessä, ja jokaisen PK-yrityksen johdolla tulisi olla nämä aina tiedossa. Nopein tapa mallintaa oman liiketoiminnan kassavirtalogiikka ja ajurit, on tilata Aamu Partnersin ajurikartoituspalvelu.

Hyödynnä asiantuntijoita: Ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntija voi auttaa luomaan realistisen ja päivittyvän ennustemallin. Sisäinen ennuste voi sisältää vääriä olettamuksia sekä politikointia, ja ennusteen päivittäminen jää usein yrityksen arjen kiireiden jalkoihin.

Hyödynnä skenaarioita: On suositeltavaa tehdä useita ennusteita, jotka huomioivat erilaiset liiketoimintaskenaariot. Kun on olemassa useita ennusteskenaarioita, yritys voi olla valmiimpi reagoimaan sekä sisäisiin että ulkoisiin muutoksiin. Esimerkiksi yritys voi tehdä yhden optimistisen, yhden realistisen ja yhden pessimistisen ennusteen, jolloin se on valmis erilaisiin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Päivitettävyys: skenaariot auttavat sopeuttamaan ennusteita yrityksen ja liiketoimintaympäristön tilanteen mukaan, mutta parasta on, jos ennustetta pystyy päivittämään ketterästi yksityiskohtaisemmin (riippuen toki yrityksen toiminnasta).

Yhteenveto

Yrityksen talouden suunnittelussa on tärkeää ymmärtää budjetoinnin ja ennustamisen eroja sekä yhtymäkohtia. Budjetit kuvaavat yrityksen tavoitteita ja suunnitelmia, kun taas ennusteet heijastavat todellisia odotuksia tulevaisuudesta. Molempien yhdistäminen ja oikea hyödyntäminen auttavat yritystä navigoimaan talouden aallokoissa ja varmistamaan pitkän aikavälin yrityksen arvon kasvattamisen.

Mikäli toivot tukea liiketoiminnan ennustamiseen ja mallintamiseen sekä ajureiden kartoitukseen, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella. Aamu auttaa PK-yrityksiä myös pitkäjänteisessä omistaja-arvon kasvattamisessa Clarity-kumppanuudellaan.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9