Blogi

Julkaistu

PK-yrittäjä, uuteen nousuun!

Kansallisen ja kansainvälisen taloustilanteen haasteet ovat näkyneet monessa PK-yrityksessä laskevana liikevaihtona, kulujen kiristämisenä ja investointien lykkäämisenä. Kassavarojen riittäminen on huolestuttanut ja monet yritykset ovat joutuneet hakemaan lisää rahoitusta toiminnan pyörittämiseen. Rekrytointeja on tehty varovaisemmin, ja ovat monet yritykset joutuneet turvautumaan myös YT-neuvotteluihin. 

Paremmat ajat tulevat, ja siksi on tärkeä valmistautua!

Asiantuntijat antavat varovaisesti mediassa positiivisia talousennusteita kuluvalle vuodelle ja euroalueen ostopäällikköindeksikin on kevyessä nousussa. Signaaleja paremmista ajoista on ilmassa, ja omassakin toiminnassa on voinut näkyä positiivista virettä. Asiakaskohtaamisissa on energiaa ja tilauksia alkaa taas tulla. Hitaasti, mutta varmasti.

On kuitenkin selvää, että vielä monta kuukautta tulee olemaan painiskelua kassavirran kanssa. Resurssit ovat edelleen rajalliset, eikä niitä saa tuhlata. Silti ei saa jäädä tuleen makaamaan: seuraavan nousukauden voittavat ne, jotka ovat valmistautuneet siihen. Jos yrityksen kasvupotentiaali on hukattu taantuman aikana, lähtee nousukauteen pahasti takamatkalta ja jää kilpailun jalkoihin. 

 

Miten ajoitat toimenpiteet oikein?

Mistä tiedät, milloin on aika aloittaa taloudellisen puskurin hyödyntäminen ja valmistautua tulevaan nousukauteen? Kolme käytännön vinkkiä ennustamiseen ja toiminnan johtamiseen:

 1. Tee skenaarioennusteita ja hyödynnä niitä päätöksenteossa. Tee ennusteet erilaisille tilannekuville: pahimmalle mahdolliselle, todennäköisimmälle, sekä optimistisille tilanteelle. 
 2. Tee ennusteet liiketoiminta-ajureiden mukaan, äläkä esimerkiksi historiallisten talouslukujen pohjalta. Liiketoiminta-ajuri on tekijä tai muuttuja, joka merkittävästi vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn, kasvuun ja kannattavuuteen. Tälläinen tekijä voi olla esimerkiksi myyntitapaamisten määrä tai konversioprosentti (joiden avulla voi ennustaa myynnin kehitystä). Jos seuraat toteutuneita kauppoja, tietosi tulevat auttamattomasti myöhässä. Jos taas seuraat esimerkiksi myyntitapaamisten määrää, voit luotettavammin arvioida myyntien arvon tulevaisuudessa. 
 3. Johda liiketoiminta-ajureita, eli syitä, älä seurauksia. Et voi päättää kuinka paljon myyntiä yrityksesi tekee, mutta voit vaikuttaa myynnin kehitykseen esimerkiksi lisäämällä myyjien aikaa myyntitapaamiseen, tai parantaa konversiota kasvattamalla myyjien osaamista ja materiaalipankkia esimerkiksi asiakasreferensseillä. 

 

Hyödynnä koko organisaatiosi ymmärrys

Tiedonjakaminen organisaatiossa on kriittinen tekijä liiketoiminnan menestykselle, varsinkin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Avoin ja tehokas tiedonkulku johtaa suoraan parempiin päätöksiin, avaa uusia mahdollisuuksia ja syventää ymmärrystä esimerkiksi markkinoista ja sisäisistä prosesseista. Kun kaikki työntekijät ovat tietoisia yrityksen suunnasta ja tavoitteista, se nopeuttaa päätöksentekoa ja lisää koko organisaation sitoutumista. Olemme myös aiemmin kirjoitanee blogissamme siitä, mitä PK-yrityksen toimitusjohtajalta odotetaan, kun puhutaan tiedolla johtamisesta. 

 

Tiedolla johtaminen ei ole vain toimintatapa, vaan välttämätön strateginen valinta nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä. Tiedon avoin jakaminen tehostaa toimintaa, lisää innovaatioita ja edistää organisaation yhtenäisyyttä. Kun tieto virtaa esteettömästi, koko yritys voi reagoida nopeammin muuttuviin markkinatilanteisiin ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia tehokkaammin.

Miten teen päätöksiä? Viitekehys: “jatka-lopeta-aloita”

Viitekehys ”jatka-lopeta-aloita” (JLA) on yksinkertainen, mutta tehokas työkalu päätöksenteossa. Se auttaa toimitusjohtajaa arvioimaan yrityksen toimintoja ja strategiaa sekä tunnistamaan mahdollisuudet parannuksiin ja uusiin suuntiin. Tämä malli auttaa selkiyttämään, mitkä toiminnot ovat tehokkaita ja tulisi jatkaa, mitkä eivät toimi ja tulisi lopettaa, sekä mitä uusia strategioita tai toimintoja tulisi aloittaa.

 

Jatka

Tässä osiossa keskitytään toimintoihin, jotka tuottavat positiivisia tuloksia. Se voi tarkoittaa kannattavia projekteja, tehokkaita prosesseja tai onnistuneita strategioita. Tavoitteena on tunnistaa ne alueet, jotka toimivat hyvin ja joista yritys hyötyy eniten, ja varmistaa, että näille alueille annetaan jatkuvasti tarvittavat resurssit ja huomio. Esimerkkejä: 

 • Hyvän kannattavuuden asiakkaat, projektit ja tuotteet
 • Korkean liikevaihdon asiakkaat, projektit ja tuotteet
 • Tuotteet, palvelut ja asiakkuudet, joissa on pientä tai keskivertoa kilpailua
 • Tuotteet, palvelut ja asiakkuudet, joissa on selkeä arvolupaus ja erottautumistekijät
 • Tuotteet, palvelut ja asiakkuudet, joilla on terve asiakasmassa

 

Lopeta

Tässä vaiheessa tarkastellaan toimintoja, jotka eivät tuota toivottuja tuloksia, kuluttavat liikaa resursseja tai eivät enää sovi yrityksen pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tämä voi tarkoittaa tappiollisia projekteja, vanhentuneita prosesseja tai strategioita, jotka eivät ole enää tehokkaita. Ideana on vähentää tai eliminoida nämä toiminnot, jotta voidaan vapauttaa resursseja tehokkaampiin alueisiin. Esimerkkejä: 

 • Huonon kannattavuuden asiakkaat, projektit ja tuotteet
 • Matalan liikevaihdon asiakkaat, projektit ja tuotteet
 • Tuotteet, palvelut ja asiakkuudet, joissa on kovaa kilpailua
 • Tuotteet, palvelut ja asiakkuudet, joilla ei ole selkeää arvolupausta ja erottautumistekijöitä
 • Tuotteet, palvelut ja asiakkuudet, joilla ei ole terve asiakasmassa
 • Tuotteet, palvelut ja asiakkuudet, jotka ovat resurssi-intensiivisiä

 

Aloita

Tässä osassa keskitytään uusiin mahdollisuuksiin ja strategioihin, jotka voivat tuoda lisäarvoa yritykselle. Tämä voi sisältää uusien markkinoiden hyödyntämisen, uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisen tai uusien prosessien käyttöönoton. Tavoitteenamme on tunnistaa ne alueet, joilla on paras kasvupotentiaali, jotta voimme parantaa yrityksemme kilpailukykyä. Esimerkkejä aloitettavien hankkeiden piirteistä:

 • Mahdollisuus merkittävään liikevaihdon kasvattamiseen
 • Hyvä kannattavuus
 • Hyvät keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymät
 • Terve asiakassegmentti
 • Pientä tai keskivertoa kilpailua
 • Selkeä arvolupaus, erottautumistekijät ja kilpailuetu

 

”Jatka-lopeta-aloita” (JLA) viitekehys on joustava ja sopii mihin tahansa PK-yritykseen, antaen selkeän rakenteen arvioida ja uudelleen suunnata toimintaa. Se edistää jatkuvaa parantamista ja auttaa pitämään yrityksen strategian ajantasaisena ja linjassa markkinoiden ja liiketoimintaympäristön muutosten kanssa.

Miten teet päätökset tietoon perustuen? 

Pidä huoli siitä, että sinulla on tieto saatavilla, ja haluat hyödyntää sen päätöksentekoon. Kuten aiemmin tässä blogissa mainitsimme, hyödynnä koko organisaation ymmärrys jakamalla tietoa, mutta pitämällä kuitenkin herkän korvan ja hoksottimet hereillä. 

 

Pidä huoli siitä, että hyödyntämäsi tieto on oikeaa, ja tiedon jatkojalostaminen tehdään oikein. Tarkista esimerkiksi, että myyntikatteesi seuraa liiketoimintasi logiikkaa, eikä pakasta vedettyä geneeristä kaavaa. 

 

Perehdy Aamu Partnersin Clarity-kumppanuuteen, joka mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen oikeaan aikaan oikean tiedon pohjalta. Clarity-kumppanuus on nostanut lukuisien suomalaisten PK-yritysten omistaja-arvoa.   

 

Ennen kaikkea, älä jää tuleen makaamaan. Tämä on se hetki, kun voit vaikuttaa merkittävästi yrityksesi tulevaisuuteen! Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella. 

 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9