Blogi

Julkaistu

Mitä sinulta toimitusjohtajana oikeasti odotetaan, kun puhutaan tiedolla johtamisesta?

Tässä blogissa ammennamme oppeja Clarity-asiakkaistamme eli toimitusjohtajakollegoiltasi suomalaisesta pk-yrityskentästä!

Tiedolla johtaminen on kaikkien huulilla, ja termiä viljellään ilman sen suurempaa syventymistä saatika konkretisointia. Hyvin usein keskustelu on järjestelmä- tai työkalulähtöistä, ja villeimmät visiot sisältävät termit AI sekä koneoppiminen.

Mutta mitä tiedolla johtaminen käytännössä tarkoittaa pk-yrityksen toimitusjohtajan näkökulmasta? Mitä organisaatiosi odottaa sinulta arjessa?

1.  Jaat tietoa läpinäkyvästi

Riippumatta siitä, maalaako informaatio yrityksesi tilasta ruusuista vai risuista kuvaa, jaat tietoa läpinäkyvästi omassa organisaatiossasi. Et ilman perusteltua syytä jätä kollegoitasi tiedon ulkopuolelle. Et pelkää tiedon paljastavuutta, vaan uskot, että asioiden todellisen tilan ymmärtäminen on ensimmäinen vaihe kehittämiselle ja parantamiselle. Haluat katkaista mutuilulta siivet ja keskittää ajatustyön tiedon pohjalle.

2. Käytät tietoa yhteisen oivaltamisen etkä vallan välineenä 

Näet tiedon jakamisen ja siitä oivaltamisen koko yhtiön asiana. Et politikoi tiedon kanssa tai panttaa sitä omaa asemaasi pönkittääksesi. Odotat muilta johtavassa asemassa olevilta samaa. Haluat auttaa kollegoitasi johtamaan omaa työtään proaktiivisesti tiedon pohjalta etkä muodosta itsestäsi pullonkaulaa. Innostut, kun huomaat kollegoidesi aloitteellisesti ja ilman sinua ratkaisseen haasteita tai luoneen mahdollisuuksia, jotka ilman tietoa olisivat jääneet tunnistamatta.

3. Viestit isosta kuvasta etkä vain yksittäisistä osa-alueista 

Pidät huolen, että joskus pirstaleiselta tilkkutäkiltä tuntuvasta tiedosta muodostetaan yhtenäinen kartta, jonka kaikki näkevät samalla tavalla. Osaat kirkastaa strategisen tason tiedon sisäistettäväksi loogiseksi kokonaisuudeksi etkä huku lillukanvarsiin tai esimerkiksi vain funktiokohtaiseen tietoon. Ymmärrät, että tieto on valtavasti paljon muutakin kuin historian talousdataa. Huomioit eri sidosryhmien tiedonsaantitarpeet, mutta et rakenna väliverhoja tai esirippuja hämärtämään kokonaiskuvaa.

4.  Mahdollistat vaivattoman pääsyn tiedon äärelle 

Riippumatta paikasta, kellonajasta tai roolista, tiedon äärelle on kenellä tahansa pääsy. Poistat turhia esteitä, jotka hankaloittavat tiedon sisäistämistä. Teet tiedon omaksumisesta mahdollisimman vaivatonta ja jopa miellyttävää. Huomioit eri persoonat ja osaamisprofiilit sekä heidän tapansa omaksua tietoa.

5. Varmistat, että tietoon voi luottaa

Parhaassa tapauksessa virheellisellä tiedolla ei tee mitään (kyllä, luit oikein: parhaassa). Parhaassa – ja siinä yleisimmässä – tapauksessa siitä on eri asteista haittaa: mihinkään tietoon ei luoteta, epäammattimaisuus paistaa läpi, tehdään vääriä päätöksiä, hukataan arvokasta aikaa tai palataan mutuiluun. Luot mekanismit, jotka varmistavat tiedon oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja olennaisuuden. Panostat tiedon laadun jatkuvaan parantamiseen ja sen hyödyntämismahdollisuuksien lisäämiseen. Tulevaisuutta koskevasta tiedosta avaat taustaoletukset ja skenaarioiden mallinnusperiaatteet.

6. Uskallat kohdistaa huomion vain kaikkein tärkeimpään

Nykyajan toimitusjohtajalta vaaditaan jotain sellaista, mikä muutama vuosikymmen sitten olisi saattanut tuntua utopistiselta: selkeän ei:n sanomista suurelle osalle tiedosta. Erilaisia raportteja, dataa, käppyröitä, kvalitatiivista ja kvantitatiivista informaatiota jne. on nykypäivänä niin paljon, että vastuunsiirto vastaanottajalle ja ”kaiken mittaaminen” on usein toimitusjohtajalle kaikkein yksinkertaisin, mutta laiskin, ratkaisu. Sinulta odotetaan fokuksen ohjaamista ja selkeää viestintää siitä, mikä on juuri sinun yhtiöllesi juuri tässä tilanteessa ja juuri nyt kaikista tärkeintä tietoa. Vastaavasti uskallat linjata, että kaikki muu tieto on tässä hetkessä toissijaista, jotta fokuksenne suuntautuu oikeisiin asioihin.

7.  Luot kulttuurin, jossa tieto eikä hierarkinen asema ohjaa päätöksentekoa

Luotat siihen, että kollegasi pystyvät tekemään yhtä hyviä tai mieluusti parempia päätöksiä kuin sinä, kunhan heillä on päätösten tekemiseen riittävät eväät. Hyväksyt, että et voi itse tietää kaikkea, joten mahdollistat datameritokraattisen ympäristön, vaikka kantaisitkin lopullisen vastuun. Omat päätöksesi perustuvat loogiseen tietopohjaan, eivätkä vain asemasi tuomaan muodolliseen auktoriteettiin. Kuten Netscapen toimitusjohtaja Jim Barksdale sanoi: “If we have data, let’s look at data. If all we have are opinions, let’s go with mine.” Barksdalen maanmies W. Edwards Deming taas veisteli amerikkalaiseen tyyliin: “In God we trust. All others must bring data.” 

8. Vapautat aikaa ja energiaa oman työn tekemiseen

Ihmisiä palkatessasi olet heidän kanssaan yhdessä määrittänyt heiltä odottamasi arvonluonnin. Olet tarkentanut heidän työnkuviaan matkan varrella, kun uusia vastuita on ollut välttämätöntä jakaa. Haluat tietoisesti minimoida sen ajan, mitä he käyttävät kaikkeen muuhun kuin näiden kaikista tärkeimpien asioiden edistämiseen. Siksi et edellytä heiltä turhaa byrokratiaa, raportointityötä tai manuaalisia Excel-virityksiä. Tieto muodostuu tavastanne johtaa yritystä, eikä raportointi ole itseisarvo – päinvastoin se on palvelu, josta kollegasi nauttivat.

9. Panostat työkaluihin, joita aidosti osataan ja halutaan käyttää 

Me ihmiset olemme erilaisia. Toinen on teknologiaorientoitunut, kun toinen taas ei. Toinen haluaa itse päästä operoimaan ja analysoimaan, kun toinen saa suurinta arvoa valmiiksi pureksitusta tiiviistä tiedosta. Joku sisäistää visuaalisia graafeja ja värejä, toinen nauttii mustavalkoisista numerolakanoista. Tiedostat erilaisuudet ja panostat intuitiivisiin työkaluihin, joita jokainen, roolistaan riippumatta, osaa ja haluaa käyttää ilman vuosien teknologiahankkeita ja koulutuksia. Tiedon sisäistämiseksi et edellytä kollegoiltasi tohtorintutkintoa statistiikasta, syvää rahoitusteorian osaamista, kaikkein edistyksellisintä taulukkolaskentaohjelman kurssia tai satoja euroja maksavia ohjelmistolisenssejä.

10. Luot edellytykset tiedon analysoinnille ja toimenpiteiden toteuttamiselle

Kun yllä olevat on huomioitu, olet lähellä päästä maistamaan tiedolla johtamista. Tunnistat, että vasta tämä taso sisältää tiedon perusteella tehtävää analyysia, oivalluksia, tulkintaa ja tiedon jatkojalostamista. Näiden perusteella on mahdollista päättää tavoitteitanne kohti vievistä toimenpiteistä, jotka organisaatiosi on vielä vietävä onnistuneesti käytäntöön. Vasta käytäntöön viennin jälkeen on mahdollista todentaa tulokset, poikkeamat ja kirjata opit tulevaisuutta varten. Toimitusjohtajana olet vastuussa johtamisesta ja tulosten saavuttamisesta. Kaikki yllä kuvatut muut kohdat ovat vain mahdollistajia tälle tiedolla johtamiselle.

Kuten huomaat, tiedolla johtaminen on hyvin paljon muuta kuin järjestelmäkoulutus- tai työkalukeskustelu. Jos tämä herätti sinussa ajatuksia tai haluat keskustella aiheesta lisää, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota suoraan yhteyttä Tuomakseen tai pyydä yhteydenottoa tästä.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9