Blogi

Julkaistu

Näin pidät yrityksesi hengissä kasvupotentiaaliasi menettämättä

Pääomamarkkinoiden arvostustasot ovat laskeneet vahvasti tänä vuonna. Taustalla vaikuttavat hidastuva kasvu, inflaation laukkaaminen, saatavuuskapeikot sekä Euroopassa käynnissä olevan intensiivisen sodan luoma epävarmuus. Arvostustasojen lasku on ollut erityisen vahvaa korkean riskin sijoituksissa, kuten yksityisen kasvupääoman markkinoilla, missä ne ovat suorastaan romahtaneet ja lähestyvät julkisten markkinoiden tasoja.

Tässä blogipostissa tarjoamme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia PK-yritysten talouden hallintaan haastavassa maailmantilanteessa, ja meiltä on ostettavissa myös palveluita, jotka auttavat pitämään yrityksen raiteillaan myös haasteiden keskellä.


“Clarityn avulla luvuista näkee heti, jos edellinen kuukausi on mennyt vihkoon ja korjaaviin toimenpiteisiin voi ryhtyä välittömästi. Kun on syvällinen ymmärrys, mistä luvut koostuvat, tietää myös, mitkä toimenpiteet tulee tehdä tilanteen korjaamiseksi.”

Premium Pet Foodin toimitusjohtaja Mikko kuvailee, miten Clarity on auttanut läpi globaaleiden kriisien. Lue lisää Claritystä.

Kasvuhaasteet ja rahoitushaasteet limittyvät

Tällä hetkellä kasvuyritykset kohtaavatkin kaksi toisiinsa limittyvää haastetta, joita on hyvä käsitellä samanaikaisesti. Ensinnäkin laajalti epävarma taloustilanne johtaa siihen, että kasvun aikaansaaminen on vaikeaa, ja yrityksissä epäröidään satsauksia uusiin ideoihin. Toiseksi rahoituksen saaminen on vaikeutunut huomattavasti ja joissakin tapauksissa se on jopa mahdotonta, arvostustasot kun ovat laskeneet merkittävästi. Vanhat sijoittajat ovat tilanteessa helposti takajaloillaan eivätkä välttämättä halua sijoittaa enempää yhtiöihin, jotka ovat menettäneet arvoaan. Myös velkapääoman saaminen on kasvuyritykselle vaikeaa, jos se on ollut – ja on edelleen − vahvassa kasvuvaiheessa ilman, että liiketoiminnasta on tullut kannattavaa. Kasvu- ja rahoitushaasteiden yhtäaikainen selättäminen edellyttääkin toimintojen muokkaamista uutta tilannetta paremmin huomioivaksi.

Aluksi on sisäistettävä, että yrityksen päällimmäinen tavoite – nopea kasvu – on todennäköisesti syytä vaihtaa väliaikaisesti siihen, että varmistetaan henkiinjääminen, samalla oma kasvupotentiaali säilyttäen.

Johda tilannetta kuten strategista muutosta

On myös ymmärrettävä, että kyseessä on strategian muutos siinäkin tapauksessa, että aiemman kaltaisen toiminnan ja päämäärien pariin aiotaan palata myöhemmin. Siksi tilannetta tulee johtaa samalla intensiteetillä ja laajuudella kuin muitakin strategisia muutoksia. Muutos tulee huomioida kaikessa tekemisessä ja yrityksen kaikissa toiminnoissa, tuotekehityksestä alkaen. Muutos ympäröivässä maailmassa tarkoittaa aina muutosta omaan toimintaan.

Johda siis sopeutumismuutosta strategisena muutoksena, vaikka pitkän aikavälin tavoitteet jäisivätkin ennalleen. Ne eivät unohdu vain siksi, että tällä hetkellä päätavoitteet ja toimintatavat ovat toiset. Toisaalta pitkänkin aikavälin tavoitteita voi joutua säätämään, kun niihin palataan, koska matkan varrella maailma on muuttunut ja organisaatiosi on ehtinyt kerätä paljon uusia oppeja.

Minkälaista strategian muutosta henkiinjääminen ja samanaikainen kasvupotentiaalin säilyttäminen sitten vaativat? Aamu Partnersin vahvimmat kasvukonsultoinnin osaajat kokoontuivat työpajaan ja kokosivat ajankohtaista tilannetta varten parhaat neuvot. Lopputuloksena syntyi 12 kohdan lista, josta uskomme jokaisen kasvuyrittäjän löytävän itselleen vähintäänkin muutaman oivalluksen.

Kasvuyrityksen selviytymispaketti

Anna talousjohdolle entistä vahvempi rooli ja turvaudu tarvittaessa ulkoiseen tukeen. Nosta taloudenpidossa kassavarojen säilyttäminen prioriteetiksi.

Kasvata maksuvalmiuden aikahorisonttia. Vanhan nyrkkisäännön edellyttämä 12 kuukauden varautuminen on hyvä nostaa ainakin 18 kuukauteen. Tämä vaatii toiminnallisia muutoksia:

 • Jos rahaa on yli kahden vuoden toiminnalle ja pitkän aikavälin näkymät ovat ennallaan, kannattanee pysytellä kasvuhakuisena. Huomioi, että näkymät voivat olla jopa parantuneet, koska olet todennäköisesti kilpailijoita vahvemmassa asemassa. Markkinaepätasapainot ovat otollista aikaa uusien innovaatioiden kehittämiselle niille, joilla on siihen resursseja.
 • Jos rahaa on 12–24 kuukauden tarpeisiin, on syytä olla erittäin valikoiva rahan käytön suhteen, jotta ns. kiihdytyskaista säilyy. Jos kassa on ehtymässä ja riittää alle vuodeksi, nyt on tehtävä säästöjä.

Ota käyttökatteen tarkka seuraaminen keskiöön, ja jaottele se eri katelähteisiin ja juurisyihin. Käyttökate on liiketoiminnan peruskannattavuuden ja potentiaalin paras yksittäinen mittari. Myynnin suppilon tunnuslukujen seuranta ja myynnin johtaminen on entistä tärkeämpää.

Huomioi, että toiminnan ja sen aiheuttaman kulujen jakauma ei enää ole optimaalinen sellaisena kuin se on ollut.

 • Säilytä kuitenkin kehittämiseen käytettävä raha mahdollisimman ennallaan, koska sillä ylläpidetään potentiaalia.
 • Älä luovu markkinoinnista, vaikka myynnin ja markkinoinnin optimaalinen rahankäyttö on entistä pienemmän tuottavuuden takia todennäköisesti suppeampi kuin aiemmin.
 • Vältä sellaisten kulujen synnyttämistä, jotka eivät ole välttämättömiä, eli luo kustannuskurikulttuuri.
 • Mieti, miten voi tehdä asioita eri tavalla sen sijaan, että lopettaisit joitakin toimintoja. Säästöjä voi syntyä, kun hyödynnät koko henkilöstön osaamista ja kannustat heitä löytämään vaihtoehtoisia toimintatapoja omien osaamisalueidensa raameissa.

Huolehdi kuukausittaisesta kassavirtaennustamisesta kokonaisuudessaan. Varmista, että reskontrapohjainen ennustaminen on tarkkaa, koska pankit tarkastelevat erityisesti sitä. Jos tarvitset väliaikaista pankkirahoitusta turvataksesi käyttöpääoman riittämisen pidemmälle aikavälille, varmista, että ennuste on pikemminkin konservatiivinen kuin optimistinen. Olet todennäköisesti tottunut korostamaan potentiaalia ja mahdollisuuksia. Mistä tahansa potentiaalisi muodostukaan, sen turvaamiseksi sinun tulee nyt keskittyä varmuuteen.

Tee kolme kassavirtaskenaariota: hyvä, riittävä ja huono, ja luo lisäksi

 • alustava toimintasuunnitelma eri skenaarioille. Tällä ennakoit sitä, että tunteesi saattavat vaikuttaa päätöksentekoosi vaikean tilanteen kehittyessä, kun taas suunnitteluvaiheessa tätä riskiä ei ole.
 • Tavat tunnistaa jatkossa, missä skenaariossa olet.
 • Johtoryhmä- ja hallitustason yhteinen valmius reagoida kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Varmista, että saat koko henkilöstön mukaan väistöliikkeeseen. Kaikkien tulee ymmärtää, että toimintaa säädetään pitkän aikavälin potentiaalin säilyttämiseksi ja että ennen pitkää työn hedelmät korjataan. Henkilöstön sitoutumista nyt tehtäviin uhrauksiin voi myös siivittää tulevaisuudessa käynnistettävien kannustimien avulla. Jos yrityksesi jää henkiin ja potentiaalisi alkaa toteutua, pienet henkilöstön lisäkulut eivät siinä vaiheessa tunnu isolta hinnalta.

Älä puutu henkilöstömenoihin ennen kuin on pakko. Jos kuitenkin joudut vähentämään henkilöstöä, varmista, että irtisanottavien määrä on kerralla riittävä. Tee selväksi henkilöstölle, että muita irtisanomisia ei tule. Näin vältät epävarmuuden ja pelon ilmapiirin, joka voi saada parhaat tekijät lähtemään ja pahimmassa tapauksessa tuottavuuden romahtamaan.

Ideoi uusia tulovirtoja. Voit muokata tarjontaasi kevyesti siihen suuntaan, että se tukee asiakkaitasi kulujen säästämisessä. Kuuntele asiakkaan muuttuneita tarpeita herkin korvin ja mieti, miten voit auttaa heitä nopeastikin. Asiakaskohdentamisessa kannattaa etsiä markkinatilanteelle resilienttejä asiakasryhmiä. Jos tarjontasi tukee kustannussäästöjä, kohdenna myynnin ponnistelut talousjohtajiin toimitusjohtajien sijaan. Tämä siksi, että muutkin yritykset siirtävät portinvartijaksi talousjohtonsa, mukaan lukien sellaisten päätösten tekemisen, joka normaalisti kuuluisi toimitusjohtajalle.

10 Varmista asiakaspysyvyys myynnin, markkinoinnin ja palvelujen avulla. Se on halvinta sisään tulevaa kassavirtaa. Muista silti myös kannattavuusnäkökulma, eli mikäli jokin asiakas on sinulle poikkeuksellisen kannattamaton ilman strategisesti merkittävää syytä, ole valmis luopumaan siitä − mainettasi varjellen.

11 Varmista toimittaja- ja yhteistyökumppanuudet. Arvoketjuusi saattaa kohdentua paineita, joten varmista, että mikään ei tule sinulle yllätyksenä. Valmistaudu myös muutoksiin, esimerkiksi vaihtoehtoisten toimittajien ja yhteistyötahojen kanssa keskustelemalla.

12 Ole avoin ja aktiivinen sijoitusyhteisöäsi ja asiakkaitasi kohtaan. Varmista, että sinulla on täydellisen selkeä ymmärrys tilanteestasi. Luo sitten uskottavat perusteet sille, että toimintasi tulee olemaan kannattavaa tulevaisuudessakin. Osoita sijoittajillesi ainakin nämä:

 • Kehittämänne tarjonta tulee olemaan tulevaisuudessa vähintään yhtä relevantti (hanki jatkuvista asiakasdialogeista vahvistuksia tälle). Tarvittaessa keskity resilientteihin asiakasryhmiin.
 • Tiedät, miten elätte tämän vaiheen läpi. Osoita tämä kassavirroilla ja osatessasi myös sillä, miten vaihe vaikuttaa kilpailutilanteeseen.

Miten operatiivinen vipu sitten syntyy tulevan kasvun myötä? Tämän pystyt osoittamaan ammattimaisten laskelmien avulla, joilla vakuutat sijoittajasi.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Varaa tapaaminen asiantuntijallemme tästä!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9