Blogi

Julkaistu

Miten voin johtaa yrityksen arvon muodostumista?- PK-yrityksen arvonkasvatus 4

Tämä blogipostaus on osa Aamu Partnersin artikkelisarjaa PK-yrityksen arvonkasvattamisesta. Lue lisää blogistamme tai lataa suoraan kattava infopaketti: käsikirja PK-yrityksen arvon kasvattamiseen. Aamu Partners on ainutlaatuinen palveluntarjoaja, joka on keskittynyt suomalaisten PK-yritysten omistaja-arvon kasvattamiseen Clarity-kumppanuuden avulla.

 

Jos yrityksen valuaatio halutaan maksimoida, niin arvonmuodostumista pitää johtaa. Yrityksen arvo ei automaattisesti kasva vain pyörittämällä operatiivista toimintaa, vaan toiminnassa tulee keskittyä juuri sinun yrityksesi arvotekijöihin. Käsittelemme yrityksen arvonmuodostumista viiden alaotsikon kautta: 

 1. Tunnista mistä yrityksesi arvo muodostuu
 2. Tunnista miten voit johtaa arvotekijöitä
 3. Määrittele tavoitteet strategiselta tasolta arkeen
 4. Priorisoi toimenpiteet ja tavoitteet
 5. Toimeenpane, seuraa vaikuttavuutta ja reagoi tarvittaessa

 

1. Tunnista mistä yrityksesi arvo muodostuu

Artikkelisarjan toisessa osassa käsittelimme mistä yrityksen arvo muodostuu: 

 1. Rahavirtojen arvo
 2. Resurssien arvo 
 3. Markkinoiden arvostus
 4. Sentimentaaliset seikat valuaatiossa

Käymällä läpi yllä olevan listan oman yrityksesi näkökulmasta tiedät, mistä oman yrityksesi arvo muodostuu. Käymällä läpi artikkelisarjan kolmannen osan arvonmääritysmenetelmät voit arvioida, että mitkä arvotekijöistä ovat juuri sinun yrityksellesi tärkeimmät. 

Peukalosääntönä voidaan kuitenkin todeta, että jos johdat kannattavuutta ja kassavirtaa, niin et voi mennä pahasti vikaan. Kannattavuus ja kassavirta ovat kuitenkin loppupeleissä ne arvotekijät, jotka tuottavat konkreettista rahallista arvoa omistajalle. 

 

2. Miten voin johtaa arvotekijöitä?

Kolme nyrkkisääntöä muistuttamaan, että asioiden juurisyitä ja ajureita tulee johtaa. Ei seurauksia.

 1. Keskity johtamaan  vain niitä asioita, joihin voit aidosti  vaikuttaa
 2. Pidä fokus ja käytä energiasi niihin asioihin, joilla on suurin vaikutus.
 3. Aseta tavoitteet käytännön tason tekemiseen, älä lopputuloksiin.

Mutta mistä tiedät, mitä juurisyitä ja ajureita sinun tulisi johtaa?

Varsinkin viime vuosina vasemmalla olevan kuvan uloimman kehän asiat ovat vieneet ajatus- ja energiakaistaa varmasti kaikilta. Vaikutuspiirimme ulottumattomissa olevien asioiden vellominen ei kuitenkaan vie meitä itseämme eikä yhtiötämme eteenpäin. Tunnistathan siis, mihin voit aidosti vaikuttaa? Keskitythän niihin, etkä murehdi turhaan?

 

3. Määrittele tavoitteet strategiselta tasolta arkeen

Strategiset tavoitteet ovat olennaisia antamaan yritykselle oikea suunta, mutta strategiapaperi harvemmin kertoo, mihin maanantaiaamuna pitäisi keskittyä. Siksi strategiset tavoitteet on tärkeä purkaa konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

 

Asetettujen tavoitteiden pohjalta pitää voida sanoa: “Mitä toimenpiteitä yrityksemme arjessa tehdään ja ei tehdä”. 

 

Havainnollistamme tämän ajatuksen seuraavien kuvien esimerkkien avulla. 

 

4. Priorisoi toimenpiteet ja tavoitteet

Sinä asetat prioriteetit ja ohjaat kaikkien ajan- sekä energiankäyttöä. Prioriteetteja ei saa olla kuin kuin aivan muutama kerrallaan, mieluummin yhdestä kolmeen yhtiön kokoon katsomatta. 

Tähän liittyen sanan “prioriteetti” alkuperä on mielenkiintoinen. Alunperin sana on esiintynyt yksikössä. On ollut vain yksi prioriteetti. On vain yksi “tärkein asia”. Vasta viime vuosisadan puolivälissä on ruvettu puhumaan monikossa “prioriteeteissa”, mikä on Iaimentanut termin merkitystä. 

Valintojen tekeminen on vaikeaa. Se on kuitenkin välttämätöntä.

Käsittelemme tässä osiossa kaksi työtapaa priorisoida: “Eisenhowerin Matriisi” & “eliminate, simplify, automate, delegate”. 

 

“Where and how CEOs are involved determines what gets done.
It signals priorities.”  

– Michael E. Porter / Harvard Business Review

 

Kun painopistealueet on määritelty on tärkeää käydä läpi tarkemmin konkreettisia aktiviteetteja ja priorisoida ne. Painopistealueet auttavat tässä merkittävästi. 

Jokainen aktiviteetti tulisi arvioida sen mukaan paljonko ne tuottavat arvoa, ja sen pohjalta voidaan miettiä ovatko ne automatisoitava, delegoitava tai kannattaako niitä ylipäätään tehdä. Arvioi jokainen aktiviteetti oheisen listan avulla. 

 1. Eliminate: lopetetaan asian tekeminen kokonaan
 2. Simplify: yksinkertaistetaan tekemistä
 3. Automate: automatisoidaan tekemistä
 4. Delegate: delegoidaan tekeminen

Tekniikan avulla voit huomata, että merkittävä osa työtehtävistä on mahdollista karsia, järkeistää tai delegoida. Kun olet käynyt omat listasi läpi, voit myös auttaa työntekijöitäsi kohdistamaan aikansa paremmin. 

Eisenhowerin matriisi tarjoaa selkeän rakenteen työtehtävien priorisointiin. Eisenhowerin matriisi perustuu ajatukseen, että kaikki tehtävät voidaan jakaa neljään kategoriaan sen mukaan, ovatko ne tärkeitä ja/tai kiireellisiä. Jäsentelyä voidaan käyttää apuna, kun pohditaan mitä aktiviteetteja kannattaa karsia, järkeistää tai delegoida.

 

Kiireellinen Kiireetön
Tärkeä a) Tärkeät & kiireelliset b) tärkeät & ei-kiireelliset
Ei-tärkeä c) ei-tärkeä & kiireellinen d) ei-tärkeä & ei-kiireellinen

 

a) Tärkeät ja kiireelliset tehtävät ovat tehtäviä, jotka vaativat välitöntä huomiota ja jotka on suoritettava mahdollisimman pian. Niihin kannattaa reagoida nopeasti ja priorisoida korkealle.

b) Tärkeät, mutta ei-kiireelliset tehtävät ovat tehtäviä, jotka ovat tärkeitä, mutta joilla ei ole kiireellistä määräaikaa. Ne ovat usein pitkän aikavälin tavoitteita tai projekteja, jotka vaativat paljon aikaa, vaivaa ja huomiota, mutta myös edistävät merkittävästi haluttuja tavoitteita. Siksi näiden tehtävien suunnitteleminen ja aikatauluttaminen kalenteriin kannattaa priorisoida korkealle.

c) Kiireelliset, mutta ei tärkeät tehtävät ovat tehtäviä, jotka vaativat välitöntä huomiota, mutta joilla ei ole pitkän aikavälin merkitystä. Näitä tehtäviä kannattaa parhaan mukaan delegoida eteenpäin.

d) Ei-tärkeät ja ei-kiireelliset tehtävät ovat usein merkityksettömiä tehtäviä ja on tarkoituksenmukaista miettiä kannattaako niitä hoitaa ollenkaan vai karsiiko ne kokonaan tehtävälistalta (ellei ole esimerkiksi tarkoituksenmukaista delegoida niitä).

 

5. Toimeenpane ja seuraa vaikuttavuutta

Voi tuntua itsestään selvältä, että liiketoimintapäätökset pitää viedä käytäntöön, ja päätösten vaikuttavuutta haluttujen tavoitteiden edistämisessä tulee seurata, jotta tarvittaessa on mahdollista reagoida. Käytännössä tämä toteutuu valitettavan huonosti suomalaisissa PK-yrityksissä. Usein myös seurataan vääriä mittareita. 

 

Tämän postauksen alussa on piirrettynä logiikkapuu, joka mallintaa liiketoiminnan logiikan kassavirtaperusteisesti. Logiikkapuusta on mahdollista tunnistaa liiketoiminnan ajurit, ne konkreettiset toimenpiteet, jotka vaikuttavat haluttujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kuten esimerkiksi myyjien määrä ja koulutus. 

 

Näiden ajureiden pohjalta tulee laatia mittaristo, jonka avulla voidaan tunnistaa, että mitä ajuria pitää johtaa, että halutut tavoitteet saavutetaan paremmin. Esimerkiksi voidaan seurata myyntitapaamisten konversioprosenttia ja reagoida sen muutoksiin lisäkoulutuksella. Ilman oikein tunnistettuja liiketoiminnan ajureita ja niihin linkitettyjä mittareita on mahdotonta tietää mihin suuntaan yritys on menossa ja mitä tulisi johtaa.

 

Seuraavalla sivulla on pyramidikuvio, joka havainnollistaa hyvin, että yrityksen arvonluonnin on mahdollista alkaa vasta päätöksenteon jälkeen, kun toimenpiteitä aletaan suorittaa. Kaikki ennen toimeenpanoa on ainoastaan pohjustavaa työtä. Niin myös päätöksenteko. 

Haluatko lukea lisää PK-yrityksen arvon kasvattamisesta? Lataa maksuton käsikirja täältä!

Haluatko kokeneen kumppanin PK-yrityksen arvonkasvatukseen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9