Blogi

Julkaistu

Miten Aamu ja Clarity-kumppanuus tukevat valmistavan teollisuuden yritystä?

Clarity-menetelmä on toimialariippumaton tapa kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa. Menetelmän avulla PK-yritystä voidaan johtaa tietopohjaisesti ja liiketoimintatavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Clarity-menetelmää toteutetaan useimmiten Aamu Partnersin tarjoamana palvelukumppanuutena, joka yhdistää kokeneen asiantuntijatiimin konsultoinnin asiakkaalle räätälöitävään ohjelmistoon ja systemaattiseen tiedolla johtamisen työtapaan.

 

Clarity-kumppanuuksia löytyy niin teollisesta tuotannosta kuin startup-yrityksistä ja asiantuntijapalveluyrityksistäkin. Tässä blogipostissa kerromme, miten Aamu ja Clarity-palvelukumppanuus voivat tukea valmistavan teollisuuden yrityksiä. Erittelimme neljä osa-aluetta, joilla olemme auttaneet valmistavan teollisuuden yrityksiä kasvattamaan arvoaan ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.

 

 

“Tuloksentekokoneelta tämä yhteistyö vaikuttaa.”

Pasi Tamminen, Toimitusjohtaja, Lihatukku Harri Tamminen Oy

 

 

Miten olemme auttaneet valmistavan teollisuuden yrityksiä kasvattamaan arvoaan:

 1. Strateginen talousjohtaminen
  • Taloushallinnon prosessit kuntoon 
  • Liiketoiminta-ajureihin perustuvat ennusteet
  • Kassavirran ja käyttöpääoman optimointi
  • Varaston kierron optimointi 
  • Taseen ja rahoitusrakenteen optimointi
  • Johdon, omistajien ja työntekijöiden yhteinen ymmärrys avainluvuista ja -mittareista ja eri vastuualueiden nivoutuminen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.
 2. Kasvun mahdollistaminen
  • Kasvustrategian kirkastus
  • Myyntiprosessin suunnittelu, optimointi ja sparraus
  • Hankinta- ja logistiikkaprosessien kehitys
  • Johtoryhmätyöskentelyn ja organisaation prosessien kehitys
  • Investointilaskelmat ja -suunnittelu
  • Rahoituksen suunnittelu ja hakeminen
 3. Kannattavuuden maksimointi
  • Kannattavuusanalyysit ja jatkuva seuranta
  • Tuotannon seuranta ja mittarit
  • Tuotannon tehokkuuden kehitys: tuotantostrategian ja kapasiteetin optimointi
  • Tilaus-toimitusprosessin optimointi
  • Hävikin seuranta ja hallinta
 4. Yritysjärjestelyt
  • Omistaja- ja exit-strategian kirkastaminen
  • Systemaattinen arvonkasvatus kohti yritysjärjestelyä
  • Henkilöriippuvuuden pienentäminen
  • Laaja-alainen tuki yritysjärjestelyissä ja sen jälkeen

 

 

“Clarityn avulla luvuista näkee heti, jos edellinen kuukausi on mennyt vihkoon ja korjaaviin toimenpiteisiin voi ryhtyä välittömästi. Kun on syvällinen ymmärrys, mistä luvut koostuvat, tietää myös, mitkä toimenpiteet tulee tehdä tilanteen korjaamiseksi.” 

Mikko Isomäki, Toimitusjohtaja, Premium Pet Food

 

 

Taloushallinnon optimointi

Usein Clarity-työskentely valmistavan teollisuuden yritysten kanssa aloitetaan varmistamalla, että yrityksen taloushallinto ja strateginen talousjohtaminen ovat optimaalisella tasolla. Clarity-kumppanuudessa taloushallintoa ei ajatella vain kirjanpidon kautta, vaan liiketoiminnan rakenne puretaan kassavirtaperusteiseksi syy-seuraussuhteet näyttäväksi logiikkapuuksi.

Varmistamme, että taloushallinnon prosessit toimivat optimaalisesti ja myös tuottavat sellaista dataa, jonka pohjalta voi tehdä valistuneita liiketoimintapäätöksiä. Myös ennusteiden tekeminen kuuluu strategisen taloushallinnon peruspalikoihin. Clarityn asiantuntijatiimin avulla rakennetaan liiketoiminta-ajureihin pohjautuvat ennusteet, jotka ovat paljon luotettavampia kuin taloushallinnon numeroihin perustuvat ajurit.

Kun strategisen talousjohtamisen perusteet ovat kunnossa, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen: kassavirran, käyttöpääoman, taseen ja rahoituksen optimointiin. Clarity-menetelmän avulla löydämme systemaattisesti ne pisteet, joita voimme optimoida. Kun optimoinnin tekee tarkasti ja oikean tiedon pohjalta, voidaan operatiivisesta toiminnasta löytää pieniäkin toimenpiteitä, joilla on kuitenkin suuri vaikutus yrityksen kassavirtaan ja tulokseen. Kaikki optimointi ei tarvitse massiivisia projekteja tuottaakseen hyötyä yritykselle.

 

 

“Kerrankin joku katsoo tätä toimintaa täysin ulkopuolelta ja voi kartoittaa, että mitä voisi tehdä paremmin. Ja kertoo kokemuksen pohjalta parhaita käytäntöjä”

Tomi Kantola, toimitusjohtaja, Alltech Fennoaqua

 

 

Kasvun mahdollistaminen

Kun strateginen talousjohtaminen on kunnossa, voidaan alkaa miettiä laadullisia asioita yrityksen kasvattamisen suhteen. Kuten missä tahansa toiminnassa, suunnittelu alkaa tahtotilan määrittelystä. Joskus lähdemme kirkastamaan omistajien tahtotilaa tekemällä omistajastrategian, ja kun tavoitteet ovat selvät, niin voidaan tehdä kasvustrategia, joka ottaa kantaa siihen, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Kasvattamalla myyntiä nykyvalikoimalla nykyisissä asiakkuuksissa, laajentumalla uusiin asiakkaisiin tai tuotteisiin itse tai kumppanien kautta. Vai ehkä laajentumalla yritysostoin?

 

Selkeitä kasvun mahdollistamia toimenpiteitä, joita olemme toteuttaneet asiakkaillemme ovat investointi- ja rahoitussuunnitelmat suhteessa kapasiteettiin ja kasvustrategiaan, sekä näiden toteutukset. Näiden lisäksi mahdollistamme kasvua räätälöidysti, riippuen asiakasyrityksen tilanteesta ja tarpeista. Usein myyntiprosessin kehittäminen ja seurannan mahdollistaminen ovat ytimessä liikevaihdon kasvattamisessa. Organisaation ja sen roolien sekä prosessien kehittäminen ovat yleensä kasvun hallitsemisen ytimessä. 

 

 

“Henkilökohtainen oppiminen yhteistyön aikana on ollut merkittävää.”

Mikko Isomäki, Toimitusjohtaja, Premium Pet Food

 

 

Kannattavuuden maksimointi

Tuotantoteollisuudelle kannattavuuden maksimointi on yksi olennaisimmista omistaja-arvoa nostavista tekijöistä.  Siksi on tärkeää analysoida, mistä kannattavuus syntyy, panostaa strategisesti niihin tuotteisiin, ja varmistaa vaikuttavuus jatkuvalla seurannalla. Clarity-kumppanuuteen kuuluu ohjelmisto, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja jonka avulla esimerkiksi kannattavuuden ja sen jakauman seuranta onnistuu yhdellä silmäyksellä.

Yritysjärjestelyt

Usein yrityksen lopullinen omistaja-arvo realisoituu yritysjärjestelyissä. Me Aamulla olemme erikoistuneet omistaja-arvon kasvattamiseen, ja sen realisoimiseen omistajille, mm. yritysjärjestelyiden kautta. Voimme auttaa, mikäli yritysjärjestelyt ovat jo nurkan takana, mutta useimmiten suosittelemme tekemään useamman vuoden systemaattista arvon kasvatusta ennen järjestelyä. 

 

 

“Clarity-kumppanuus on räätälöity meille, mikä auttaa meitä keskittymään tulevaisuuteen.”

Mika Lindfors, toimitusjohtaja, Lagerblad Foods

 


Mikäli haluat kasvattaa valmistavan teollisuuden yrityksesi arvoa, tai olet kiinnostunut yritysjärjestelyistä aikajänteellä 1-10 vuotta, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, ja keskustellaan asiasta lisää. 

 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9