Blogi

Julkaistu

5 syytä miksi sinunkin tulisi tavoitella kasvua

Varsinkin kasvuyhtiöiden kasvun tavoittelu “hinnalla millä hyvänsä” on ollut viime aikoina tapetilla. Kapuloita rattaisiin ovat heittäneet korkojen nousu, arvostustasojen tippuminen ja pääomamarkkinoiden jähmettyminen. Mutta miksi jokaisen yhtiön, kokoon tai tilanteeseen katsomatta, tulisi mielestäni tavoitella kasvua?

Monet ovat käsitelleet tätä kysymystä aikaisemminkin, mutta usein hyvin erilaisista lähtökohdista. Jotkut pureutuvat rationaalisiin syihin ja jotkut puhuvat emotionaalisista syistä. Mielestäni nämä kummatkin näkökulmat ovat tärkeitä, ja siksi koostin kummatkin näkökulmat yhteen tekstiin. Toivottavasti tästä jäsentelystä on hyötyä sinullekin!

Emotionaaliset syyt

Listaan emotionaaliset syyt tarkoituksella ensin, sillä nämä ovat lopulta “syvempiä” kuin allempana olevat rationaaliset “helpot” perustelut. Rationaalinenkin ihminen on lopulta tunneperäinen toimija, jonka toimintaa ohjaa muutkin seikat kuin taloudellinen menestys.

1) Kasvu on vapautta
Nostin jo tässä kasvunirvanaa käsittelevässä blogissani Mika Aittamäen oivaltavan kiteytyksen esiin ja toistan sen uudestaan:

”Minusta yrityksen pitää aina etsiä kasvua. Ei liikevaihdon vaan vapauden vuoksi. Yritys, joka etsii kasvua, päättää itse minkälaisia asiakkaita se tavoittelee, miten se palveluitaan kehittää ja matkaa näin ollen kohti visiotaan. Jos yritys ei etsi kasvua, se suojelee sitä liikevaihtoa, mitä sillä on. Pidemmässä juoksussa yritys ei enää itse päätä mitä ja miten se toimii, vaan sen vallan ottavat asiakkaat, joita ei ole varaa menettää.

Uutta voi löytää aina. Kaikkea olemassa olevaa ei voi ikinä suojella ikuisesti.

Kasvua etsivä yritys on proaktiivinen ja staattinen yritys on reaktiivinen.

Kasvu on vapautta. Vapautta valita itse.”

2) Ihminen on luonteeltaan kasvua ja kehitystä tavoitteleva
Kuuntelin Pelastetaan strategia! -podcastin jakson, jossa Kasvuryhmän Katriina Juntunen tuo esiin tämän hyvin inhimillisen näkökulman: suuri osa ihmisistä tavoittelee parempaa huomista. Harva haluaa huomisen olevan huonompi kuin tämän päivän. Kunnianhimossa ja kulmakertoimessa on tietysti isojakin eroja, mutta lähtökohtaisesti ihmismieli pyrkii eteenpäin. Yritykset koostuvat ihmisistä, ja olisi kirjaimellisesti luonnotonta taistella tätä sisäänrakennettua ajuria vastaan.

3) Kasvu mahdollistaa kokoaan suuremmat teot
Samaisessa podcastissa Juntunen tuo esiin yrityksen vaikutusmahdollisuudet. Moni yritys tavoittelee taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi jotain suurempaa: ilmastonmuutoksen nujertamista, kansanterveyden parantamista tai yritysten ja yrittäjyyden tukemista kuten me aamulaiset.

Mitä suurempi yritys on, sen suuremmat resurssit ja vaikutusvalta sillä on. Kasvu tuo siis tullessaan suuremmat vaikutusmahdollisuudet yrityksen perimmäisen tarkoitusperän edistämisessä. Korkeammalta näkyy ja kuuluu kauemmas.

Rationaaliset syyt

Rationaaliset syyt kasvattaa yritystoimintaa liittyvät usein yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Nämä ovat niitä syitä, joita hallituksen kokouksissa useimmin viljellään. Lopulta ne eivät kuitenkaan ole niin innostavia, kuin yllä kuvatut emotionaaliset syyt. Tunneperäiset syyt kasvattaa yritystä tarvitsevat kuitenkin rinnalleen myös rationaaliset syyt. Yritystä pitää kasvattaa taloudellisten realiteettien mukaisesti.

4) Kasva tai kuihdu
Yritys, joka jää paikoilleen muiden liikkuessa jää eittämättä jalkoihin tai päätyy tämän tekstin ensimmäisessä kohdassa mainittuun nykytilan suojeluun. Kasvu voidaan siis nähdä pienempänä riskinä kuin nykyisen aseman säilyttäminen ja syvemmälle poteroon kaivautuminen. Maailma muuttuu ja yrityksen on kasvettava siinä mukana.

Tämän väliotsikon nimellä ilmestyi juuri kirjakin (Ossi Ahto, Tuomas Kahri, Marco Mäkinen). En vielä ole lukenut kirjaa ja ainakin nimikaimani tuntien uskon sieltä löytyvän paljon myös emotionaalisia syitä kasvun tavoitteluun.

5) Yrityksesi mahdollista ostajaa kiinnostaa kasvu.
Yrityksen omistaja voi tehdä yrityksellään rahaa tasan kahdella tavalla: nostamalla osinkoja tai myymällä osakkeita. Usein osakkeiden, tai koko yrityksen osakekannan, myyminen tulee jossain vaiheessa vastaan yrityksen elinkaarta. Tyypillisesti viimeistään silloin, kun omistajayrittäjä haluaa siirtyä uusiin haasteisiin tai eläkkeelle. Myyntitilanteessa ostaja luonnollisesti määrittää, kuinka paljon on valmis maksamaan yrityksestä.

“The investor of today does not profit from yesterday’s growth”, veisteli legendaarinen Omahan oraakkelina tunnettu Warren Buffet. Lausahdukseen sisältyy syvä totuus: ostajaa ei kiinnosta miten yritys on kasvanut menneisyydessä, vaan mikä on yrityksen potentiaali tulevaisuudessa. Menneisyyden menestys kertoo kuitenkin jotain myös tulevaisuuden potentiaalista, ja siksi yritys on hyvä pitää jatkuvan kasvun tiellä, sekä varmistaa, että myyntihetkellä on myös valmiit eväät tulevaisuutta varten.

Niin kauan kuin sinä olet osakkeidesi omistaja eli sijoittaja, tulisi tulevaisuuden kasvun luomisen kiinnostaa. Tai jos ei, näkyy se yrityksesi kauppahinnassa.

Aamu Partners tukena kasvulle
Haluatko pitää yrityksesi kannattavan kasvun tiellä, tai mahdollisesti kääntämään liiketoiminnan pakkaselta plussalle? Me Aamulla autamme yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja olemme onnistuneet esimerkiksi:

Kääntämään Lihatukku Tammisen liiketoiminnan merkittävästi voitolliseksi.
“Tuloksentekokoneelta tämä yhteistyö vaikuttaa. Hirveän vaikea keksiä mitään negatiivista sanottavaa.”

Tukemaan Klinik Healthcare Solutionsia lisärahoituksessa ja kansainvälistymisessä.
“Saimme yhteistyön myötä erittäin hyvät valmiudet kansainväliseen kasvuun ja siihen liittyvän lisärahoituksen hankkimiseen.”

Vauhdittamaan Inarin Kultahovin matkaa yrityskauppaan.
“Yhteistyö Aamun kanssa vauhditti matkaamme yrityskauppaan, ja auttoi meitä viemään prosessin ammattimaisesti läpi.”

Mikäli kaipaat tukea yritystoimintaan, rakennetta yrityksen johtamiseen tai selkeyttä yrityksen strategian toteuttamiseen arjessa, niin laittakaa viestiä ja keskustellaan aiheesta. Meiltä saa tarvittaessa myös pienempiä spesifejä projekteja esimerkiksi rahoituksen hakuun tai investointisuunnitelmien tekemiseen.

Tuomas Paananen
growth@aamupartners.com

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9