Blogi

Julkaistu

Näin torjut inflaation vaikutuksia – 7 kohdan työkalupakki

Inflaatio on käsillä, kun tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat laaja-alaisesti. Silloin saat samalla rahalla vähemmän kuin ennen, eli rahan arvo laskee. Vaikutukset näkyvät kaikilla toimialoilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä, sillä inflaatio käy läpi koko arvoketjun. Raaka-aineiden ja sähkön hinnat nousevat, logistiikkakustannukset kasvavat (öljyn hintaa heijastaen), toimitila- ja korkokustannukset kohoavat, ja vielä palkoissakin on nostopainetta. 

Vaikka yhtälö voi ensisilmäyksellä vaikuttaa yrityksesi talouden kannalta musertavalta, on käytössäsi keinoja, joilla voit lieventää inflaation negatiivisia vaikutuksia tai jopa löytää uusia kannattavuuden ajureita.

1. Optimoi hintasi

Hintojen nostaminen voi auttaa pehmentämään yritykseesi kohdistuvia inflaation vaikutuksia. Jos hintojen korottaminen solmimiesi sopimusten puitteissa ei tällä hetkellä ole mahdollista, huolehdi, että jatkossa sinulla on oikeus siirtää kohonneita kustannuksia asiakkaillesi. Suositeltavaa olisi kuitenkin välttää kaikkien hintojen yhtäkkistä nostamista ilman ymmärrystä inflaation kokonaisvaikutuksista. Harkitsemattomat nostot voivat saada asiakkaasi siirtymään kilpailijoillesi, jotka ovat pystyneet pitämään hintansa houkuttelevampina.

Nosta sen sijaan hintoja tasaisesti ja suunnittele strategisesti. Mieti, mikä erottaa sinut kilpailijoistasi ja korosta sitä markkinointiviesteissäsi. Erottaudu pienillä tuoteparannuksilla, paketoimalla tuotteita tai irrottamalla tuotteita olemassa olevista paketeista. Lyhennä asiakassopimuksiesi kestoa tai lisää niihin väliaikaisia raaka-ainelisiä. Kouluta henkilöstöäsi tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta.

Tarjoa lisäpalveluja tai esimerkiksi takuita tuotteillesi. Nosta hintoja niissä tuotteissa tai palveluissa, joissa asiakkaat eivät nostoja todennäköisimmin huomaa. Korota hintoja niille asiakkaille, jotka ovat hintojen suhteen vähemmän kriittisiä. Voit myös pienentää pakkauskokoa hintaa muuttamatta sekä pienentää alennuksia tai luopua niistä kokonaan. Jos olet ravintoloitsija, sinulla on mahdollisuus paketoida menut uudestaan aikaisemmin kerätyn asiakaspalautteen perusteella. 

2. Keskity siihen, mikä on kannattavaa

Inflaatiouhan alla on suositeltavaa keskittyä liiketoiminnassa kannattavimpiin tuotteisiin tai palveluihin, kannattavimpiin asiakkaisiin sekä kannattavimpiin jakelukanaviin. Liikkeelle kannattaa lähteä huolellisella analyysillä ja kunnollisella sisäisellä laskennalla. Tarkista esimerkiksi asiakaskohtainen hinnoittelu ja kannattavuus todellisine kustannuksineen.

Jakelukanavien osalta on hyvä pohtia, kuinka monta välikättä ketjussa on sekä selvittää suoria jakelumahdollisuuksia. Lisäksi voi selvittää kivijalkaliikkeiden kustannuksia verrattuna verkkokauppaan. Omaa tuotantoa harjoittavien yritysten on hyvä huomioida tuotannon kiinteiden kustannusten rooli suhteessa muuttuviin myyntikatteisiin. Voidaan jopa kysyä, olisiko normaalia alhaisemmalla prosentuaalisella myyntikatteella tehty myynti hetkellisesti kannattavampaa ‒ tuohan se joka tapauksessa euroja kiinteiden kulujen kattamiseen.

Kannattavuuden testaamisen tukena voi esimerkiksi käyttää inflaation vaikutuksia mittaavia skenaarioita, joissa

  • palkat kohoavat 5–20 %
  • raaka-aineiden hinnat tuplaantuvat
  • toimitusketjujen häiriöt viivästyttävät tulojen kotiuttamista 25 % tai enemmän ja varastot kasvavat

Erilaisia skenaarioita testatessasi koeta vastata seuraaviin taktisiin kysymyksiin:

  • onko minulla kaikissa tilanteissa riittävästi rahaa kassassa?
  • mitä väistöliikkeitä teen kussakin tilanteessa?
  • voinko tällä hetkellä hallita riskejä ennaltaehkäisevin toimin?

Ja lopuksi: mitä mittareita käytän apunani, mikäli jokin näistä skenaarioista toteutuu? Mikäli tarvitset sparrausapua skenaarioiden testaamiseen ja oikeiden mittareiden löytämiseen, voit varata ilmaisen konsultaatioajan Aamu Partnersilta. Konsultaatio ei sido sinua mihinkään.

3. Minimoi tavaratoimitusten riskit

Tavarantoimittajien osalta inflaation tuomia riskejä voi minimoida välttämällä vain yhden toimittajan käyttämistä sekä selvittämällä ulkomaisen tavarantoimittajan korvaamista kotimaisella. Mahdollisesti myös koko toimitusketjun voi miettiä uusiksi sen sijaan, että korvaa vain yksittäisiä toimijoita. Myös pidempien toimitus- ja hintaraamien sopiminen toimittajien kanssa voi helpottaa tilannetta ja lisätä ennustettavuutta kaikille osapuolille. Sama pätee myös muihin pitkäaikaisiin alihankkijasuhteisiin tai -sopimuksiin, kuten toimitilavuokriin.

Myös sellaisia tilanteita tulisi välttää, jossa yksi raaka-aine muodostaa kovin merkittävän osan myytyjen tavaroiden hankintamenoista. Voit myös harkita sellaisten kriittisten raaka-aineiden etupainotteista hankintaa, joiden varastoimiskustannukset ovat matalia. Sama pätee myös muihin hyödykkeisiin, jos nykyisillä hinnoilla ostaminen on järkevää ja tulevaisuudessa on tiedossa kustannusten nostopainetta, eikä varastointi aiheuta lisäkustannuksia. Lisäksi voit harkita hyödykejohdannaisia, kuten öljyfutuureja tai termiinejä. Huomioithan, että edellä mainittu ei ole sijoitussuositus. Jokaisen yrityksen tilanne tulee arvioida tapauskohtaisesti.

4. Karsi turhia kuluja

Liiketoimintasi kasvaessa ja muokkautuessa sinulle on varmasti kertynyt turhia kuluja. Nyt on hyvä hetki analysoida nämä ja napsia helppoja voittoja suorien säästöjen muodossa. Peru kaikki sellaiset tuote- tai palvelutilaukset, joita kukaan ei käytä. Tarkista myös, mitä materiaaleja voisi korvata edullisemmilla. Nyt voi olla myös oikea hetki siirtyä pienempiin toimitiloihin sellaisilla aloilla, joissa etä- tai hybridityö on mahdollista.

5. Lisää tehokkuutta

Yksi keino torjua inflaation vaikutuksia on tehostaa kaikkea sitä toimintaa, jossa se on mahdollista. Mikäli yrityksesi tilanne sallii, voit pohtia, josko nyt olisi oikea hetki investoida automaatioon. Esimerkiksi tuotantolaitoksissa ja palvelupisteissä robotteihin, varastonhallinnassa etätunnisteisiin sekä asiakaspalvelussa tekoälyyn.

Voit myös miettiä, mitä muita prosesseja tällä hetkellä voisi automatisoida. Ovatko ajanvarauksesi, tilausjärjestelmäsi, laskutuksesi ja muut toistuvat toimintosi jo automatisoitu? Jos eivät, nyt voisi olla siihen sopiva hetki. Kun palkoissa on nostopainetta, kaikki koneille siirrettävissä oleva työ kannattaa automatisoida nyt. Mitä tehokkaampaa toimintasi on, sitä parempaa on kannattavuutesi.

6. Hyödynnä uudet markkinat

Kaikkien haasteiden keskellä inflaatio voi tuoda myös positiivisia muutoksia. Pelikentälle voi ilmestyä uusia asiakkaita, joita hintojenkorotuksesi eivät haittaa. Toisaalta kilpailijoiden asiakkaat voivat pitää sinun hintojasi houkuttelevampina ja voit saada sitä kautta uutta kauppaa. Lisäksi voit miettiä, josko nyt olisi oikea hetki tehdä markkina-analyysi ja tutkia, mitä uusia käyttökohteita tuotteillesi tai palveluillesi voisi löytyä. Tai mitä jos kehittäisit kokonaan uusia innovaatioita? Uusia tuotteita tai palveluita, joilla on parempi kannattavuus ja erottautumiskyky kuin nykyisellä tarjonnallasi.

7. Rahoita taseesi uudelleen ja ota lainaa harkiten

Lopuksi paneudumme niihin keinoihin, joilla voit pehmentää inflaation vaikutuksia rahoituskustannuksiisi. Voit aloittaa maksamalla ensin korkeakorkoiset lainat pois sekä järjestämällä taseesi vieraan pääoman uudelleen. Jälkimmäiseen sinulla on käytettävissäsi mm. seuraavia työkaluja:

  • neuvottele olemassa oleviin lainoihisi pidempi laina-aika, siten pienennät kuukausittaisia lyhennyksiä
  • neuvottele vakuutesi ja takauksesi uudelleen (tällä tähdätään yrittäjäriskin pienentämiseen ja sillä on myös vaikutusta rahoituskuluihin)
  • pohdi, mitä kaikkia instrumentteja sinulla on käytettävissäsi (pankkilainat, tililimiitit) ja mitkä niistä sopisivat tilanteeseesi
  • kartoita, mitä kiinteää omaisuuttasi voisit myydä ja vuokrata takaisin (esim. toimitilat ja koneet)

Korkojen ollessa vielä toistaiseksi maltillisia, voit harkita uusien lainoja ottamista ‒ huolellisten investointilaskelmien jälkeen. Jos päädyt ottamaan uutta lainaa, voit harkita sille korkosuojausta.

Huomioi, että kaikki edellä esitetyt toimenpiteet edellyttävät huolellista paneutumista aiheeseen ja perusteellista sisäistä laskentaa. Onko yritykselläsi käytettävissä tällaista osaamista? Jos haluat kuulla lisää erilaisten skenaarioiden testaamisesta ja vinkeistä oikeiden toimenpiteiden valitsemiseksi, voit varata meiltä ilmaisen konsultaatioajan. Konsultaatio ei sido sinua mihinkään.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9