Blogi

Julkaistu

Miten arvo viestitään? – PK-yrityksen arvonkasvatus 5

Tämä blogipostaus on osa Aamu Partnersin artikkelisarjaa PK-yrityksen arvonkasvattamisesta. Lue lisää blogistamme tai lataa suoraan kattava infopaketti: käsikirja PK-yrityksen arvon kasvattamiseen. Aamu Partners on ainutlaatuinen palveluntarjoaja, joka on keskittynyt suomalaisten PK-yritysten omistaja-arvon kasvattamiseen Clarity-kumppanuuden avulla.

 

Tässä osassa käsittelemme viestimistä osana arvonmääritystä. Mikäli joskus haluaa realisoida yrityksensä arvon, pitää pystyä viestimään, mistä yrityksen arvo syntyy. Huomioimme tässä postauksessa neljä näkökulmaa tähän teemaan: 

 1. Yrityksen arvo on neuvottelun tulos
 2. Dokumentaation merkitys
 3. Liiketoiminnan luvut arvon kommunikoijina
 4. Miten viestiä yrityksen abstraktimmat arvot

1. Yrityksen arvo on neuvottelun tulos

Yrityksen arvo realisoituu vasta, kun sitä hyödynnetään, esimerkiksi rahoitusneuvotteluissa tai yritysjärjestelyissä. Siksi loppupeleissä yrityksen arvon määrittää aina vastapuoli, ja yrityksen edustajan vastuulla on viestiä arvo vastapuolelle mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Neuvotteluissa on tärkeää huomioida vastapuolen intressit. Pääasiassa vastapuoli haluaa aina arvioida yrityksen arvon mahdollisimman matalaksi, esimerkiksi maksimoidakseen oman arvonnousunsa tai rahoitusehtonsa. On kuitenkin tärkeää huomata myös, että usein vastapuolella on juuri heille spesifejä kriteereitä. 

Lainoittajalle spesifit kriteerit liittyvät usein takaisinmaksukykyyn, kun taas pääomasijoittajat miettivät enemmän tulevaisuuden tuottopotentiaalia. Pääomasijoittajatkin jakautuvat useampaan eri kategoriaan. Esimerkiksi osa pääomasijoittajista on erikoistunut parantamaan kannattavuutta ja myymään yrityksiä eteenpäin, kun taas osa sijoittajista keskittyy kasvuun ja osa taas etsii luotettavia osinkokoneita. Tunne siis vastapuolesi!

2. Dokumentaation merkitys

Dokumentaatio on avainasemassa, kun yrityksen arvoa viestitään. Rahoittajille ja ostajille yrityksen arvo realisoituu tulevaisuuden tuottopotentiaalissa, ja on hyvä hahmottaa, kuinka vaikeaa neuvottelukumppanin on lähteä arvioimaan ulkopuolisena tahona yrityksen tuottopotentiaalia. Siksi heille pitää antaa hyvin dokumentoidut todisteet. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos arvonmääritysprosessi on hyvin dokumentoitu, olet jo pitkällä. 

Jokaisella yrityksellä on hieman erilaisia dokumentaatiotarpeita, mutta alla olevassa listassa on määritelty neuvotteluasemia parantavia dokumentteja, jotka viestivät luotettavasti arvoa toimialariippumattomasti.

 • Liiketoiminnan ansaintalogiikka purettuna kassavirtaperusteiseksi puumalliksi antamaan selkeä kokonaiskuva
 • Liiketoiminnan ajurit ja mittarit, sekä niiden historiatiedot osoittamaan yrityksen kehitystä ja mahdollisuuksia tavoittaa liiketoimintatavoitteita.
 • Kassavirtaennusteiden taustalla oleva laskentalogiikka, mielellään mittareista johdettuna, esimerkiksi on hyvä osoittaa millä yksikköhinta, volyymi-  ja yksikkökustannusarvioilla myyntikatetta ennustetaan
 • Resurssien (arvon) dokumentaatio
 • Taloushallintoprosessien tehokkuus, läpinäkyvyys ja dokumentaatio

 

3. Liiketoiminnan luvut arvon kommunikoijina

Blogisarjamme kolmannessa osassa kävimme läpi erilaisia laskukaavoja ja -tapoja yrityksen arvonmuodostumiseen, mutta niiden lisäksi on hyvä tuntea yksittäisiä liiketoiminnan tunnuslukuja kuvaamassa listaamattoman yhtiön liiketoiminnan arvoa.

Liikevaihto: Listaamatonta yritystä voidaan arvioida sen vuotuisen liikevaihdon perusteella. Liikevaihto antaa kuvan yrityksen tuloista, mutta se ei välttämättä heijasta kannattavuutta.

Myyntikate/palvelukate/tuotekate/bruttokate: Yrityksen liiketoiminnan ydinansaintalogiikka, joka osoittaa miten paljon rahaa liikevaihdosta jää volyymistä suoraan riippuvien kulujen jälkeen kattamaan kiinteitä kuluja ja tuotto-odotukset. Mittaa ydinliiketoiminnan terveyttä; korkea kate ennen kiinteitä kustannuksia on kaiken arvonmuodostuksen lähtökohta.

Liikevoitto: Liikevoitto on yrityksen tuloksen laskennallinen määrä ennen veroja ja korkoja. Se kuvastaa yrityksen kannattavuutta ja voi olla tärkeä arvon mittari. Se vastaa karkeasti stabiilin yhtiön kassavirtaa investointien jälkeen, koska investoinnit ovat silloin yhtä suuret kuin poistot.

Kasvunopeus: Kasvunopeus on tärkeä tekijä, erityisesti nuorille ja kasvuhakuisille yrityksille. Se voi perustua esimerkiksi liikevaihdon tai asiakasmäärän kasvuun.

Kassavirta: Kassavirta on yrityksen tulojen,  menojen ja sitoutuneen pääoman nettosumma tietyllä ajanjaksolla. Positiivinen kassavirta on usein tärkeä merkki yrityksen terveydestä, mutta esimerkiksi kasvuvaiheen yrityksellä voi mennä hyvin kun rahaa palaa koska investoidaan tulevaan..

Osakekohtainen tulos (EPS): Jos yritys jakaa voittoja osakkeenomistajilleen, EPS mittaa osakkeenomistajien osuutta yrityksen tuloksesta.

Velkaantuneisuusaste: Velkaantuneisuusaste kuvaa yrityksen velkojen suhdetta sen omaan pääomaan. Alhainen velkaantuneisuusaste voi olla positiivinen merkki sijoittajille.

 

4. Miten viestiä yrityksen abstraktimmat arvot

Yrityksellä voi olla merkittäviä resursseja, joiden arvo on haastavampi kommunikoida. Usein nämä ovat aineettomia ja abstraktimpia resursseja. Artikkelisarjan kolmannessa osassa käsittelimme aineettomien resurssien arvolle neljä määrittelytapaa: 

 • Vertailukelpoiset liiketoimet
 • Tuottojen laskenta 
 • Kustannusperusteinen arvottaminen
 • Tulevien kassavirtojen diskonttaus

Kun näitä arvoja lähdetään viestimään, niin tärkeintä on pystyä kommunikoimaan arvostusperiaatteet ja perustelemaan valitut periaatteet konkreettisesti. Arvostus- periaatteiden kommunikointi tapahtuu parhaiten dokumentoimalla arvostusprosessi: esimerkiksi, jos arvostus tapahtuu vertailemalla muihin vastaaviin yrityksiin, niin silloin vertailutaulukko on tärkeässä osassa kommunikaatiota. Valitut arvostusperiaateet pitää myös perustella konkreettisesti. “Miksi tämä lasketaan näin?”

Usein laskentaperiaatteiden valitseminen ei ole yksiselitteistä ja siksi on syytä käyttää asiantuntijoita ja huomioida myös vastapuolen näkökulmat (hyvin selkeä esimerkki on, että vastapuoli ei välttämättä ole valmis arvostamaan aineettomia resursseja kustannusperusteisesti vaan ainoastaan tulevien tuottojen perusteella. On myös hyvin vaikea arvioida, että millaisia tuottoja esim. brändi spesifisti tuo. 

Kiinnostuitko aiheesta? Lataa sivuiltamme maksutta PK-yrityksen arvon kasvattamisen käsikirja, ja lue lisää!

Haluatko kokeneen kumppanin PK-yrityksen arvonkasvatukseen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9