Blogi

Julkaistu

Miten Aamu ja Clarity-kumppanuus tukevat kasvuyhtiötä?

Clarity-menetelmä on toimialariippumaton tapa kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa. Menetelmän avulla kasvuyhtiötä voidaan johtaa tietopohjaisesti ja kasvutavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Clarity-menetelmää toteutetaan useimmiten Aamu Partnersin tarjoamana palvelukumppanuutena, joka yhdistää kokeneen asiantuntijatiimin konsultoinnin asiakkaalle erikseen räätälöitävään ohjelmistoon ja systemaattiseen tiedolla johtamisen työtapaan.

 

Clarity-kumppanuuksia löytyy niin teollisesta tuotannosta kuin asiantuntijapalveluyrityksistäkin. Tässä blogipostissa kerromme, miten Aamu ja Clarity-palvelukumppanuus voivat tukea kasvuyhtiöitä. Erittelimme kuusi osa-aluetta, joilla olemme auttaneet kasvuyhtiöitä kasvattamaan arvoaan.

1. Liiketoiminnan vakauttaminen

 • Malli strategisen fokuksen säilyttämiseen nopean kasvun vaiheessa. 
 • Ulkopuolinen ja riippumaton henkilöresurssi, joka vapauttaa johdon aikaa.

 

2. Liiketoiminnan skaalaaminen

 • Organisaation roolien, prosessien ja muiden kasvukyvykkyyksien analysointi, suunnitteleminen, dokumentointi ja monistaminen. 
 • Skaalautumistoimenpiteiden tunnistaminen
 • Tilanteeseen mukautuva rekrytointisuunnitelma. 
 • Kassavirran ja kulurakenteen optimointi

 

3. Rahoitussuunnitelmat ja haut

 • Optimaalisen pääomarakenteen suunnittelu ja rahoitussuunnitelman tekeminen.
 • Rahoituskierroksissa, lainaneuvotteluissa ja tukihakemuksissa tukeminen.
 • Ammattimainen sidosryhmäraportointi hakujen aikana ja niiden jälkeen

 

4. Kansainvälistyminen

 • Kaikki kansainvälistymiseen tarvittavat kartoitukset
 • Kaikki kansainvälistymiseen tarvittavat suunnitelmat
 • Kansainvälistymissuunnitelman toimeenpanon tuki

 

5. Henkilöstön sitouttaminen

 • Henkilöstön palkitsemismallit (provisiot, optiot, osakkeet)
 • Viestintä yrityksen avainluvuista yrityksen henkilöstölle

 

6. Yhtiön vieminen seuraavalle tasolle

 • Yhtiön vieminen “Product-Market-Fit” -tasolta “Go-To-Market Fit” -tasolle.
 • Yhtiön skaalaaminen “Go-To-Market Fit” vaiheessa.

 

“Clarity-palvelukumppanuus on auttanut meitä keskittymään ydinliiketoimintamme, karsimaan turhia kuluja ja johtamaan kasvua tietopohjaisesti”, kertoo nopeasti kasvaneen Innovation Homen operatiivinen johtaja Tommi Aaltonen.

 

Lue lisää alta: 

1. Liiketoiminnan vakauttaminen: kasvuyhtiössä operatiivisen toiminnan muutokset ja muut “tulipalot” pitävät yritysjohdon kiireisenä, mikä myös hankaloittaa strategisen fokuksen säilyttämistä kovan kasvun vaiheessa. Clarity-kumppanuuden ytimessä oleva systemaattinen “tilannekuva” -työskentelymalli mahdollistaa strategisen fokuksen säilyttämisen myös kasvuyhtiön kiireisessä arjessa, ja nimetty asiantuntijatiimi on ulkoistettu henkilöstöresurssi, joka vapauttaa yritysjohdolle aikaa tehokkaaseen työskentelyyn. 

 

Rakennamme datastruktuurin, jonka päälle vakautetaan malli ohjata strategisia tavoitteita operatiivisessa toiminnassa. Me tuomme “tiedolla johtamiseen” mukaan “johtamisen”.

 • Clarity-työskentelytapa auttaa pitämään strategisen fokuksen myös kasvuyhtiön hektisessä arjessa. 
 • Clarity-tiimi on ulkopuolinen ja riippumaton henkilöresurssi, joka vapauttaa yritysjohdolle aikaa tehokkaaseen työskentelyyn.

 

2. Liiketoiminnan skaalaaminen: Jotta yrityksen voi skaalata, organisaation prosessit, työskentelytavat ja roolitukset pitää olla monistettavissa. Kasvuyhtiöillä Clarity-kumppanuuteen kuuluu usein organisaation rakenteiden testaaminen, analysointi ja kehittäminen. Vahvan kokemuksen pohjalta Aamu osaa luoda organisaatiorakenteita ja roolituksia (sekä rekrytointisuunnitelmia), jotka mahdollistavat skaalautuvan kasvun.

 • Organisaation roolien analysointi, suunnitteleminen ja dokumentointi mahdollistavat tarkoituksenmukaisen organisaation rakentamisen. 
 • Organisaation prosessien ja työskentelytapojen analysointi, suunnitteleminen ja dokumentointi mahdollistavat operatiivisen toiminnan skaalaamisen.
 • Yrityksen tilanteeseen mukautuvan rekrytointisuunnitelma, joka pohjautuu rekrytointiputki-ajatteluun. 
 • Kassavirran ja kulurakenteen optimointi varmistaa, että yrityksen runway on mahdollisimman pitkä ja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. 

3. Rahoitussuunnitelmat ja -haut: kattava pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on hyvin olennainen osa kasvuyhtiön strategiaa. On tärkeää suunnitella, millainen on optimaalinen pääomarakenne, ja ottaa kantaa oman ja vieraan pääoman suhteeseen, sekä huomioida tulevaisuuden rahoituskierrokset ja osakeannit. Aamu auttaa suunnittelemaan rahoituksen, sekä tukee rahoituksen haussa. Haettiin sitten vierasta pääomaa, omaa pääomaa tai julkista rahoitusta. Lue lisää palvelusivuiltamme

 • Optimaalisen pääomarakenteen suunnittelu ja rahoitussuunnitelman tekeminen varmistaa, etteivät omistajien omistukset dilutoidu, rahoituskierrokset onnistuvat ja operatiivisessa toiminnassa on jatkuvasti tarpeeksi kassaa. 
 • Kokenut asiantuntijatiimi tukemassa rahoituskierroksissa, lainaneuvotteluissa ja tukihakemuksissa nostaa merkittävästi onnistumismahdollisuuksia sekä auttaa saamaan parhaat mahdolliset ehdot rahoitukselle.

 

” Saimme yhteistyön myötä erittäin hyvät valmiudet kansainväliseen kasvuun ja siihen liittyvän lisärahoituksen hankkimiseen.”
-Petteri Hirvonen, Klinik Healthcare Solutions

 

 

4. Kansainvälistyminen: Aamu auttaa asiakkaitaan kartoittamaan ja kehittämään organisaation ja liiketoiminnan kansainvälistymisvalmiutta, sekä tekee asiakkaan tarpeisiin sopivan kansainvälistymissuunnitelman ja tukee sen läpiviennissä. Lue lisää PK-yrityksen kansainvälistyminen -palvelusivulta. 

 • Kun tekee tarvittavat kartoitukset (kyvykkyys, kohdemarkkinat, yms) varmistaa, että suunta on varmasti oikea, eikä rahaa tule hukattua. 
 • Kun on tarvittavat suunnitelmat (operatiivinen, rahoitus, investointi, yms) on tehty huolellisesti, kansainvälistymisen onnistuminen on merkittävästi todennäköisempää.
 • Clarity-kumppanuuden kansainvälistymissuunnitelman toimeenpanon tuki mahdollistaa mm. nopeat tietopohjaiset reagoinnit kansainvälistyessä ja tarvittaessa erilaisten mallien testaamisen ja pivotoinnin.

5. Henkilöstön sitouttaminen: Aamun asiantuntijatiimi suunnittelee yrityksen johdon ja työntekijöiden kanssa yhteistyössä yritykselle sopivan henkilöstön sitouttamismallin, joka on linjassa yrityksen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden kanssa. Aamu on toteuttanut asiakkailleen mm. seuraavanlaisia henkilöstön sitouttamisprojekteja: 

 • Viestintä yrityksen avainluvuista yrityksen henkilöstölle lisää työntekijöiden ymmärrystä ja sitoutumista yritykseen.
 • Henkilöstön palkitsemismallit (provisiot, optiot, osakkeet) ovat tärkeä osa kasvuyhtiön henkilöstön sitouttamisessa. 

 

”Aamu Partners kannusti avaamaan reaaliaikaiset talouden luvut koko henkilökunnalle. Se on mielestäni ollut erittäin tervetullut kehityssuunta.” kertoo Kisko Labsin toimitusjohtaja  Antti Salonen.

 

6. Yhtiön vieminen seuraavalle tasolle: Aamun tarjoama Clarity-kumppanuus on omiaan viemään kasvuyhtiön Product-Market-Fit -tasolta Go-To-Market Fit -tasolle, ja lopuksi skaalaamaan liiketoiminta halutulle tasolle. Clarity-kumppanuuden puitteissa on mm. tehty seuraavia toimenpiteitä:

 

 • Mahdollistettu liiketoiminnan toistettavuutta dokumentoinnilla ja suunnittelulla. 
 • Vähennetty henkilöriippuvuutta dokumentoinnilla ja suunnittelulla. 
 • Autettu rakentamaan myyntitoiminto ja -prosessi, sekä näiden seuranta. 
 • Varmistettu analysoimalla organisaation ja prosessien mahdollisuus skaalautua.
 • Kehitetty organisaation roolit ja prosessit monistettavaksi. 

 

Jos haluat vakauttaa ja skaalata kasvuyhtiösi, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja kartoitetaan, miten Clarity-kumppanuus voisi tukea juuri teitä. 

 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9