Blogi

Julkaistu

Asiantuntijapalveluyritysten tavoitteiden asetannan merkitys

Asiantuntijapalveluyritysten tavoitteiden asetannan merkitys – linjaa henkilökohtaiset ja yrityksen tavoitteet yhteen!

Miksi tavoitteiden asetanta on kriittistä asiantuntijapalveluyrityksille?

Asiantuntijapalveluyrityksissä, joissa työskentelee korkeasti koulutettuja ja erikoistuneita ammattilaisia, on erityisen tärkeää asettaa selkeät ja konkreettiset tavoitteet sekä yrityksen että yksilöiden tasolla.

Asiantuntijatyötä tekevät henkilöt arvostavat itsenäisyyttä ja luovuutta työssään. He eivät yleensä koe mikromanageerausta, eli jatkuvaa yksityiskohtaista ohjausta ja valvontaa, motivoivaksi tai tehokkaaksi. Sen sijaan, he haluavat voida valita ja kehittää omat toimintatapansa, mikä on mahdollista vain, kun tavoitteet ovat selvät ja linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet tulisikin linkittää yhtiön tavoitteisiin ja mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi liiketoiminta-ajureihin. 

Liiketoiminta-ajurit: yrityksen tavoitteiden ydin

Liiketoiminta-ajurit ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn ja menestykseen. Liiketoiminta-ajureita voi olla vaikkapa myyntiputkessa olevien liidien määrä, asiakastyytyväisyys ja -pysyvyys sekä asiantuntijoiden laskutusaste ja työtyytyväisyys.

Ymmärtämällä, mitkä tekijät “ajavat” yrityksen liiketoimintaa, voidaan asettaa tavoitteita, jotka eivät ainoastaan vastaa näihin ajureihin, vaan myös ohjaavat henkilöstön toimintaa kohti yhteisiä päämääriä. Lue lisää liiketoiminta-ajureista PK-yrityksen arvonkasvatusoppaastamme.

Henkilökohtaisten ja yrityksen tavoitteiden yhdistäminen

Asiantuntijapalveluyrityksen menestys riippuu siitä, kuinka hyvin yksilöiden tavoitteet ovat linjassa yrityksen tavoitteiden ja liiketoiminta-ajureiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen työntekijän tulee ymmärtää, miten heidän henkilökohtainen panoksensa vaikuttaa yrityksen kokonaisuuteen. Tavoitteiden tulisi olla riittävän joustavia, jotta ne sallivat henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen, mutta samalla niin selkeitä, että ne ohjaavat jokaisen panosta yrityksen yhteisiin päämääriin.

 

Asiantuntijapalveluyrityksen tavoitteenasettelun hyödyt

Kun tavoitteet asetetaan oikein, ne tarjoavat lukuisia etuja:

  • Motivaation lisääntyminen: Selkeät tavoitteet tarjoavat suunnan ja merkityksen työntekijöiden päivittäiseen työhön.
  • Parempi sitoutuminen: Työntekijät, jotka ovat voineet osallistua tavoitteiden asetantaan ja näkevät oman työnsä vaikuttavan yrityksen kokonaistavoitteisiin, ovat todennäköisemmin sitoutuneita ja tyytyväisiä.
  • Tehokkaampi suorituskyky: Kun henkilökohtaiset tavoitteet ovat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa, työntekijät ymmärtävät paremmin oman roolinsa ja heidän panoksensa tehostuu.
  • Innovaation ja luovuuden edistäminen: Itseohjautuvuus ja omien toimintatapojen valinta rohkaisevat luovuuteen ja innovaatioon.
  • Sisäinen ymmärrys tiimissä tai organisaatiossa vahvistuu, kun henkilöstö saa paremman käsityksen siitä, miten muut kollegat tai tiimit työskentelevät samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä lisääntynyt tietoisuus auttaa vähentämään sisäisiä ristiriitoja, kun ymmärretään paremmin toisten työskentelytapoja ja -strategioita.
  • Selkeiden yhtenäisten tavoitteiden puute asiantuntijaorganisaatioissa voi johtaa tehottomuuteen ja hajanaisiin ponnisteluihin.
  • Tavoitteiden ja niiden seurannan läpinäkyvä viestiminen mahdollistaa tuloksekkaan vuoropuhelun asiantuntijoiden kanssa, kun operatiivisessa toiminnassa pitää tehdä muutoksia. 
  • Tavoitteiden seurannan tulisi tapahtua ilman, että se rasittaa asiantuntijoita. Tässä avainasemassa on hyvät työkalut ja tehokkaat yhteistyökumppanit.

Yhteenveto

Asiantuntijapalveluyrityksessä tavoitteiden asettaminen ei ole pelkkä muodollisuus. Se on keskeinen osa yrityksen strategiaa, joka tukee sekä työntekijöiden henkilökohtaista että yrityksen menestystä. Oikein asetetut tavoitteet luovat pohjan, jolla asiantuntijat voivat kukoistaa, innostua ja saavuttaa sekä henkilökohtaisia että yhteisiä päämääriä.

Yhtenäisen suunnan saavuttamiseksi yritysjohdon on tärkeää ymmärtää liiketoiminta-ajurit, jolloin on mahdollista käydä asiantuntijoiden kanssa tuloksellinen vuoropuhelu, joka yhdistää henkilökohtaiset tavoitteet yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Asiantuntijoiden osallistaminen tavoitteiden asetantaan on olennainen osa tavoitejärjestelmän rakenteiden toimivuutta, ja lisää myös merkittävästi sitoutumista tavoitteisiin.

Aamu Partners on asiantuntijapalveluyrityksen kokonaisvaltainen kasvukumppani. Voimme tehdä systemaattista yhteistyötä yrityksen omistaja-arvon kasvattamiseksi, tai esimerkiksi projektiluontoisesti tehdä yrityksellenne liiketoiminnan ajurikartoituksen, jonka pohjalta voimme luoda yhteistyössä asiantuntijoidenne kanssa koko organisaation läpäisevän tavoitejärjestelmän, ja sen kätevän seurannan.


Kiinnostuitko? Lue lisää siitä, miten voimme auttaa asiantuntijapalveluyritystä, tai ota suoraan yhteyttä alla olevalla lomakeella. 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9