Blogi

Julkaistu

Tehoa hallitustyöskentelyyn

Saumaton yhteistyö omistaja – hallitus – johto korostuu kasvuyrityksessä. Hallituksen agendalla on vahvasti toimenpiteet eteenpäin, strategian täytäntöönpanon seuraaminen ja analyysi, missä onnistuimme, mitä parannamme. Tätä työtä helpottaa yhteinen työkalu, jossa kaikki seuraavat samoja lukuja, samaa dataa, samasta järjestelmästä. Gappsin hallituksen puheenjohtaja Vesa Sironen kertoo, kuinka hän on onnistunut suuntaamaan keskustelua enemmän tulevaisuuteen hallituksen kokoontuessa.

Kasvuyrityksen strategia rakentuu kilpailuedun ja kannattavan kasvun perustalle. Tämän täytäntöönpanon seuraamiseksi tulee luoda selkeät askelmerkit sekä mittarit. Reagointi toimintaympäristön muutoksiin on elintärkeää, jolloin avoin viestintä, tiedonjako sekä osaamisen tärkeys korostuvat. Hallituksen ja operatiivisen johdon yhteistyön pitäisi olla saumatonta. Usein tuoreilta yrityksiltä puuttuu keskijohto, mikä tekee toimitusjohtajan ja hallituksen agendan haasteelliseksi. Heidän työpöydältä kun löytyy hoidettavia ja päätettäviä asioita laidasta laitaan. Tarvitaan asioiden priorisointia ja oikeisiin asioihin fokusointia.

Menestyvällä kasvuyrityksellä on aktiivinen hallitus

Mistä tietää ovatko valitut aktiviteetit oikeita? Houkutus puuhasteluun on suuri, varsinkin hallituksen katse pitäisi suunnata enemmän eteenpäin kuin menneiden lukujen seurantaan. Kysyimme Gappsin hallituksen puheenjohtajalta Vesa Siroselta kuinka Gapps on ratkaissut tämän. Gapps on Google Cloud-palveluita tarjoava it-talo vahvassa kasvussa. ”Yhteenvetona voisi todeta, että meille on räätälöity oma malli, jonka pohjalta yrityksemme toimii. Yksittäisiin asioihin voi aina palata ja nostaa keskusteluun, mutta kokonaisuus on meillä aina kuitenkin taustalla.” Hän toteaa, että hallituksen kokouksessa tavoitteena on katsoa 25%/30% toteutuneita lukuja ja 75%/70% suunnata keskustelua tulevaisuuteen; ihan vielä tähän ei olla päästy mutta hyvällä matkalla tätä kohti

Moderni tapa toimia hyvillä työkaluilla

Strategian toimivuutta kannattaa seurata nykyaikaisilla työkaluilla. Gapps käyttää strategian täytäntöönpanoon apunaan työkalua Clarity by Aamu Partners. Clarity on yrittäjältä yrittäjälle -filosofian mukaan tehty. Aikoinaan Clarity luotiin, koska hallituksen ja johdon seurattava tärkeä data piti kaivaa useasta eri lähteestä, ja hallituksen kokouksissa keskustelu ja päätöksenteko katkesi, koska oikeaa tietoa ei ollut saatavilla. Clarity on toimialariippumaton pilvipalvelu, joka räätälöidään yrityksille aina tapauskohtaisesti. Järjestelmään kootaan keskeisimmät mittarit ja data, tiedot analysoidaan kuukausittain ja saadaan ennusteet jopa vuosia eteenpäin.

”Meillä hallituksen jäsenille jaetaan linkki järjestelmään ja kun kokouspäivämäärä lähestyy, muistutan hallituksen jäseniä siitä, että Aamu Partnersin analyytikoiden päivitetyt luvut löytyvät järjestelmästä. Jokainen tutustuu aineistoon etukäteen ja keskusteluun nostetaan oikeastaan vain poikkeamat. Strategiaa teemme OKR-prosessin kautta, tällöin mielestäni tunnuslukupuoli on parempi ja ajan tasalla. Clarity-järjestelmässä on kaikki tarvittava tieto samassa paikassa, strategian toimivuutta on helppo viestiä kaikille samasta järjestelmästä”, kertoo Vesa. Tarvittava ja seurattava data löytyy niin graafeina kun lukuina, riippuu ihan henkilöstä kumpi esityskeino on hänestä helpompi lukea ja omaksua. Muissakin hallituksissa aktiivisesti toimiva Vesa toteaa, että ”olen huomannut, että useissa yrityksissä hallituksissa keskustellaan yksittäisistä KPI:stä, yksittäisistä taskeista enemmän, itse haluan korostaa kokonaisuuden seuraamista ja onnistumista kasvustrategiassa.”

Kiitos Gappsin hallituksen puheenjohtaja Vesa Siroselle.

Haastattelijana Aamu Partnersin Senior Advisor Anne Henriksson.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9