Blogi

Julkaistu

Omistajastrategia on määritetty – mitä seuraavaksi?

Omistajastrategian selkiyttäminen on ensimmäinen askel kohti yrityksen kasvua ja menestystä. Kun omistajastrategia on hahmoteltu, on aika käynnistää prosessi, joka linkittää sen yritysstrategiaan ja liiketoimintamallin eri osa-alueisiin. Seuraavassa käymme läpi, miten tiettyjen päätösten tekeminen omistajastrategiassa heijastuu yrityksen liiketoimintastrategiaan käyttäen esimerkkinä omistajastrategiaa, jossa tavoitteena on viisinkertaistaa yrityksen myynti viiden vuoden aikana.

  1. Ihanneasiakas ja arvolupaus: kenelle myydään, ja miksi? 

Omistajastrategian määrittämässä visiossa ja missiossa korostuu usein yrityksen arvomaailma ja sen tavoitteet asiakkaiden suhteen. Jos omistajastrategian ytimessä on tavoite viisinkertaistaa yrityksen myynti, se vaikuttaa suoraan ihanneasiakasprofiilin ja arvolupauksen määrittelyyn. Esimerkiksi, jos päätavoitteena on skaalata myyntiä nykyisillä markkinoilla, yrityksen on keskityttävä asiakkaisiin, joilla on suuri potentiaali ja joille se voi tarjota ainutlaatuisia ratkaisuja.

 

  1. Asiakassuhteet ja myynti/markkinointikanavat: miten ja millä valinnoilla kasvu tehdään, asiakkaan näkökulmasta ja asiakkaisiin suuntautuvien aktiviteettien näkökulmasta?

Omistajastrategian linjaukset vaikuttavat myös siihen, millaisia asiakassuhteita ja myynti/markkinointikanavia yritys valitsee. Jos tavoitteena on kasvattaa myyntiä merkittävästi viiden vuoden aikana, yrityksen on panostettava uusiin asiakassuhteisiin ja laajennettava myynti- ja markkinointikanaviaan. Esimerkiksi, jos yritys keskittyi aiemmin pääasiassa suoramyyntiin, nyt sen on harkittava myös digitaalisten kanavien hyödyntämistä ja mahdollisesti kumppanuuksien rakentamista jakelukanavien laajentamiseksi.

  1. Ydintoiminnot ja resurssit: kuinka kasvu suunnitellaan ja toteutetaan?

Omistajastrategian tavoitteet vaikuttavat myös yrityksen ydintoimintoihin ja resurssien kohdentamiseen. Jos pyrkimyksenä on viisinkertaistaa myynti, yrityksen on vahvistettava myyntiorganisaatiotaan, kehitettävä markkinointiosaamistaan ja mahdollisesti investoitava uusiin teknologioihin ja infrastruktuuriin. Tämä voi vaatia resurssien uudelleenjärjestelyä ja mahdollisesti uusien osaajien rekrytointia.

 

  1. Kumppanit, kulurakenne ja tulovirrat: mitä kannattavuutta tavoittelemme, mitä teemme itse ja mitä ulkoistamme?

Omistajastrategian asettamat tavoitteet ohjaavat myös kumppanuuksia, kulurakennetta ja tulovirtoja. Jos tavoitteena on kasvattaa myyntiä viisinkertaiseksi, yrityksen on saatava tukea kumppaneiltaan, mahdollisesti laajennettava yhteistyötä jakelukanavien kanssa tai solmittava uusia strategisia kumppanuuksia. Tämä voi vaikuttaa sekä yrityksen kulurakenteeseen että tulovirtoihin, kun uudet kumppanuudet ja myyntikanavat tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhteenveto:

Omistajastrategian ja yrityksen liiketoimintastrategian välillä on tiivis yhteys, ja omistajastrategian selkeä määrittely auttaa ohjaamaan yrityksen päätöksiä ja toimintaa kohti haluttuja tavoitteita. Kun omistajastrategia on asetettu, on tärkeää varmistaa, että yrityksen kaikki osa-alueet ovat linjassa sen kanssa, jotta se voi saavuttaa halutun kasvun ja menestyksen.

 

Perehdy Aamu Partnersin Clarity-kumppanuuteen, joka mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen oikeaan aikaan oikean tiedon pohjalta. Clarity-kumppanuus on nostanut lukuisien suomalaisten PK-yritysten omistaja-arvoa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme alla olevalla lomakkeella!

 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9