Blogi

Julkaistu

Miten Aamu ja Clarity-kumppanuus tukevat startup-yritystä?

Clarity-menetelmä on toimialariippumaton tapa kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa. Menetelmän avulla startup-yritystä voidaan johtaa yritystä tietopohjaisesti ja kasvutavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Clarity-menetelmää toteutetaan useimmiten Aamu Partnersin tarjoamana palvelukumppanuutena, joka yhdistää kokeneen asiantuntijatiimin konsultoinnin asiakkaalle erikseen räätälöitävään ohjelmistoon ja systemaattiseen tiedolla johtamisen työtapaan.

 

Clarity-kumppanuuksia löytyy niin teollisesta tuotannosta kuin asiantuntijapalveluyrityksistäkin. Tässä blogipostissa kerromme, miten Aamu ja Clarity-palvelukumppanuus voivat auttaa startup-yritystä nousemaan kasvuyhtiöksi. Erittelimme viisi osa-aluetta, joilla olemme auttaneet startup-yrityksiä kasvattamaan arvoaan ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa

 

1. Systemaattinen arvon kasvattaminen

  • Testattu Clarity-metodologia, joka perustuu kasvun ja arvon ajurien juurisyiden seurantaan ja johtamiseen
  • Nimetty asiantuntijatiimi, räätälöity ohjelmisto ja systemaattinen työskentelytapa 
  • Saat organisaatioon osaamista, kokemusta ja henkilöresurssin ilman, että luovut omistuksestasi (toisin kuin esimerkiksi pääomasijoittajan tapauksessa). 
  • Liiketoimintamallin jatkuva validointi ja tuki pivotoinnissa. 

 

2. Mahdollistaa nopean kasvun

  • Kasvun ajurilähtöinen johtamismalli, mahdollistaa datavetoisen kasvun. 
  • Asiakashankintaprosessin systemaattinen rakentaminen ja seuranta, jotka mahdollistavat asiakashankinnan jatkuvan kehittämisen. 
  • Organisaation roolien, prosessien ja muiden kasvukyvykkyyksien analysointi, suunnitteleminen, dokumentointi ja monistaminen. 
  • Yrityksen tilanteeseen mukautuvan rekrytointisuunnitelma, joka pohjautuu rekrytointiputki-ajatteluun. 
  • Kassavirran ja kulurakenteen optimointi

 

3. Henkilöstön sitouttaminen ja kehittäminen

  • Viestintä yrityksen avainluvuista yrityksen henkilöstölle, ilman manuaalista työtä
  • Henkilöstön palkitsemismallit (provisiot, optiot, osakkeet) 
  • Taloudellisen ja strategisen arvon kasvatukseen tähtäävän osaamisen lisääminen organisaatiossa

 

4. Tehnyt rahoitussuunnitelman ja hakenut rahoitusta

  • Optimaalisen pääomarakenteen suunnittelu ja rahoitussuunnitelman tekeminen 
  • Ammattimaisen finanssimallin luominen ja ylläpito. 
  • Ajantasaisen ja luotettavan kassavirtaennusteen ylläpito, varmistamaan oikea-aikaiset rahoitukselliset toimenpiteet
  • Kokenut asiantuntijatiimi tukemassa rahoituskierroksissa, lainaneuvotteluissa ja tukihakemuksissa

 

5. Vienyt yhtiön seuraavalle tasolle

  • Auttanut validoimaan Idea Market Fitin
  • Löytämään Product Market Fitin
  • Mahdollistanut Go-To-Market Fitin

 

Lue lisää alta:

1. Systemaattinen arvon kasvattaminen

Startupin arvon kasvattamisen tulee olla tavoitteellista ja suunnitelmallista. Jos arvo ei kehity suunnitellulla tasolla, tulee jatkorahoituksen hakemisesta haasteellista ja pahimmillaan koko yrityksen jatko on katkolla. Clarity kumppanuus on mukana varmistamassa systemaattisen arvon kasvattamisen: 

 • Testattu Clarity-metodologia yrityksen arvonkasvattamiseen tiedolla johtamisen menetelmin varmistaa yrityksen tavoitteellisen kehityksen. Metodologian joustavuus mahdollistaa sen tehokkaan räätälöimisen yrityksen tarpeisiin. 
 • Clarity-työskentelymalli auttaa pitämään strategisen fokuksen myös startupin hektisessä ja muuttuvassa arjessa. 
 • Saat organisaatioon osaamista, kokemusta ja henkilöresurssin ilman, että luovut omistuksestasi, toisin kuin esimerkiksi pääomasijoittajan tapauksessa. 
 • Liiketoimintamallin jatkuva validointi ja tuki pivotoinnissa. 

 

“Clarity-palvelukumppanuus on auttanut meitä keskittymään ydinliiketoimintamme, karsimaan turhia kuluja ja johtamaan kasvua tietopohjaisesti”, kertoo nopeasti kasvaneen Innovation Homen operatiivinen johtaja Tommi Aaltonen.

 

2. Mahdollistanut nopean kasvun

Nopea kasvu on startupille toivottavaa, mutta usein myös haasteellista. Kun toiminta kasvaa nopeasti, paine organisaatiota ja sen prosesseja kohtaan kasvaa samassa suhteessa. Sen takia on tärkeää luoda rakenteet, jotka mahdollistavat nopean kasvun. Clarity-kumppanuuden puitteissa Aamu on tehnyt mm. seuraavia toimenpiteitä: 

 • Organisaation roolien, prosessien ja muiden kasvukyvykkyyksien analysointi, suunnitteleminen, dokumentointi ja monistaminen. 
 • Yrityksen tilanteeseen mukautuvan rekrytointisuunnitelman tekeminen, mikä on olennainen osa kasvuyhtiön kasvustrategiaa. Rekrytointisuunnitelmissa hyödynnämme rekrytointiputkimallia, jolla tarkoitetaan ennakoivaa suunnittelua ja rekrytointiputken rakentamista, sen sijaan, että tehtäisiin pistemäisesti rekrytointeja.
 • Kassavirran ja kulurakenteen optimoinnilla varmistetaan, että yhtiölle ei tule maksuvaikeuksia. 

 

 

3. Henkilöstön sitouttaminen

Startupin henkilöstö ja varsinkin avainhenkilöt joutuvat usein toimimaan pienin resurssein kovien tavoitteiden ja paineiden alla. Henkilöstö on kuitenkin myös avainasemassa yrityksen menestymisessä – siksi on tärkeää, että henkilöstö sitoutetaan kunnolla. Clarity-kumppanuuden puitteissa on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä: 

 • Mahdollistettu viestintä yrityksen avainluvuista yrityksen henkilöstölle, mikä lisää työntekijöiden ymmärrystä ja sitoutumista yritykseen entisestään.
 • Suunniteltu ja uudistettu henkilöstön palkitsemismalleja (provisiot, optiot, osakkeet), jotka ovat tärkeä osa startupin henkilöstön sitouttamisessa.

 

”Aamu Partners kannusti avaamaan reaaliaikaiset talouden luvut koko henkilökunnalle. Se on mielestäni ollut erittäin tervetullut kehityssuunta.” kertoo Kisko Labsin toimitusjohtaja  Antti Salonen.

 

4. Tehnyt rahoitussuunnitelman ja hakenut rahoitusta

Kattava pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on hyvin olennainen osa startupin strategiaa. On tärkeää suunnitella, millainen on optimaalinen pääomarakenne, ja ottaa kantaa oman ja vieraan pääoman suhteeseen, sekä huomioida tulevaisuuden rahoituskierrokset ja osakeannit. Aamu auttaa suunnittelemaan rahoituksen, sekä tukee rahoituksen haussa. Haettiin sitten vierasta pääomaa, omaa pääomaa tai julkista rahoitusta. Lue lisää palvelusivuiltamme

 • Asiantuntijatiimin tuo yrityksen johtoryhmälle ja/tai talousvastaavalle kovan luokan tietotaitoa ja kokemusta strategisessa talousjohtamisessa.
 • Optimaalisen pääomarakenteen suunnittelu ja rahoitussuunnitelman tekeminen varmistaa, etteivät omistajien omistukset dilutoidu, rahoituskierrokset onnistuvat ja operatiivisessa toiminnassa on jatkuvasti tarpeeksi kassaa. 
 • Kokenut asiantuntijatiimi tukemassa rahoituskierroksissa, lainaneuvotteluissa ja tukihakemuksissa nostaa merkittävästi onnistumismahdollisuuksia sekä auttaa saamaan parhaat mahdolliset ehdot rahoitukselle.

 

5. Vienyt yhtiön seuraavalle tasolle

Startupin pitää käydä läpi monta elinkaaren vaihetta ennen kuin siitä tulee kasvuyhtiö. Clarity-kumppanuuden systemaattinen ja pitkäjänteinen tuki sekä testattu metodologia ovat tärkeä tuki elinkaaren vaiheesta toiseen siirtyessä. Aamun Clarity-kumppanuuden puitteissa mahdollistanut asiakkailleen mm. seuraavia edistysaskeleita startupin elinkaarella: 

 • Auttanut validoimaan Idea Market Fitin
 • Löytämään Product Market Fitin
 • Mahdollistanut Go-To-Market Fitin

 

Jos haluat tehdä startupistasi kasvuyhtiön, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja kartoitetaan, miten Clarity-kumppanuus voisi tukea juuri teitä. 

 

 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9