Blogi

Julkaistu

Mitä huomioida PK-yrityksen kansainvälistymistä suunnitellessa?

Aamu Partners on ollut mukana useiden kymmenien suomalaisten PK-yritysten kansainvälistymisprosessissa, ja matkan varrella olemme nähneet paljon onnistumisia sekä muutamia epäonnistumisia. Usein PK-yrityksen omistajilla ja johdolla on liian innokas ja optimistinen asenne kansainvälistymiseen, mikä johtaa helposti sudenkuoppiin tippumiseen. Ei osata eikä haluta nähdä kansainvälistymisen haasteita.

Käymme tässä blogipostissa läpi muutamia aiheita, jotka kannattaa huomioida jo ennen kuin lähtee kansainvälistymään.

Vaikka varaudut yllätyksiin, tulet yllättymään

Ruoho aidan toisella puolella voi vaikuttaa vihreämmältä kuin kotipihalla, samaan tapaan kuin ulkomaiden markkinat houkuttelevat kasvavaa PK-yrittäjää. Aidan toiselta puolelta ei vain näe selkeästi kaikkia ruohon seassa makaavia pikkukiviä, eikä niitä haasteita, joita kansainvälistyminen tuo tullessaan.

Kun PK-yritys saavuttaa sen elinkaaren vaiheen, jossa kansainvälistymisestä tulee ajankohtaista, on yritys todennäköisesti menestynyt kotimarkkinoilla. Tämä voi saada toimitusjohtajan uskomaan, että kansainvälistyminenkin sujuu mutkattomasti. Kuitenkin, vaikka liiketoiminnan ja yrityksen ansaintalogiikan perusperiaatteet pysyvät samoina, kansainvälisillä markkinoilla itse pelikenttä muuttuu merkittävästi.

Liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät yritykseltä ja sen toiminnalta laajamittaista sopeutumista. Yrityksen pitää huomioida ympäristön tuomat muutokset sisäisesti mm. organisaatiorakenteen, yritysjuridiikan sekä -hallinnon, viranomaisraportoinnin ja HR-asioiden suhteen. Yrityksen pitää myös muokata ulkoista toimintaansa mm. miettimällä uuden markkinan asiakkaiden sekä myynti- ja markkinointikanavien poikkeavuudet.

Haasteet ja mahdollisuudet, joita kansainvälistyminen tuo tullessaan, eroavat huomattavasti kotimarkkinoista. Voisi melkein sanoa, että kansainvälistyessä yrittäjä joutuu monella tapaa aloittamaan perusteista ja palaamaan yrityksen elinkaaren alkuvaiheeseen, jolloin vielä liiketoimintaympäristön ymmärtäminen ja toiminnan kehittäminen olivat vasta suunnitteilla.

Haluatko kannattavuutta? Älä kansainvälisty

Monilla PK-yrityksillä kannattavuuden parantaminen on hyvin olennainen osa liiketoiminnan kehitystä. Eikä ihme, koska kannattavuudella on hyvin suora vaikutus myös omistajien rahavirtoihin ja yrityksen arvoon. Kansainvälistyminen kuitenkin syö kannattavuuden usein useiksi vuosiksi.

Jokainen yritys ja kansainvälistymisprojekti on erilainen, mutta useimmiten on hyvä ajatella, että kansainvälistyminen on useamman vuoden investointi liiketoiminnan kehitykseen. Ennen kuin ulkomailla on saatu toiminta vakiintumaan, ei voi myöskään odottaa hyvää kannattavuutta tai varsinkaan osinkoja. Jos yrityksen toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvattaminen vei Suomessa kymmenen vuotta, niin kuinka kauan se vie ulkomailla?

Kansainvälistyminen on hidasta

Ulkomaille toiminnan vakiinnuttaminen voi viedä jopa pidempään kuin kotimaassa. Jos olet jo rakentanut yritystäsi jo kymmenen vuotta suomessa, niin jaksatko toiset kymmenen vuotta ulkomailla? Vaikka olisit rakentanut Suomeen tehokkaan tuotannon ja logistiikan, niin toimintaa ja prosesseja pystyy harvoin siirtämään sellaisenaan ulkomaille. Usein pelkästään kansainvälistymisen perusteellinen kartoittaminen sekä suunnittelu maksaa useampia tuhansia, ja toimenpiteet voivat kestää kuukausista vuosiin.
Kartoitukset ja suunnitelmat ovat kuitenkin tärkeä tehdä perusteellisesti. Kannattaa mieluummin pelata varman päälle, sekä maksaa kymmenen tuhatta kartoituksesta, jonka suositus on jättää kansainvälistyminen väliin, kuin maksaa sata tuhatta epäonnistuneesta kansainvälistymisyrityksestä.

Tiivistelmänä kansainvälistymisestä

Älä lähde kansainvälistymään, jos et ole valmis käyttämään paljon aikaa, vaivaa sekä yrityksesi resursseja tähän projektiin. Kansainvälistyminen on suuri investointi liiketoiminnan kehitykseen ja voi syödä yrityksen kannattavuuden vuosiksi. Kartoitukset ja suunnitelmat on tärkeä tehdä perusteellisesti, koska niillä voidaan parhaimmillaan estää koko yrityksen konkurssi. On silti tärkeä muistaa, että vaikka kartoitukset ja suunnitelmat tekisi todella perusteellisesti, yllätyksiä tulee aina.

Aamu Partners on osana Clarity-palvelukumppanuutta ollut tukemassa lukuisten yrityksien kansainvälistymisprosessia, ja olemme myös vastikään tuotteistaneet kansainvälistymispalvelumme myös erilliseksi kokonaisuudeksi, jonka mikä tahansa PK-yritys voi ostaa.

Mikäli kansainvälistyminen kiinnostaa edelleen, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9