Blogi

Julkaistu

Kasvavan yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Tärkeimmät tunnusluvut missä tahansa yrityksessä ovat perinteisesti olleet kannattavuusvakavaraisuus ja maksuvalmius. Mitkä tunnusluvut ovat kaikista tärkeimpiä, kun yrityksesi pyrkii kasvamaan?

Me Aamulla tunnistamme, että jokainen yritys on erilainen. Yhtä, kaikille sopivaa mittaristoa ei ole olemassa. Niinpä lähdemme jokaisen asiakkaan kanssa tunnistamaan ja yhdistämään juuri oman toiminnan kannalta keskeisiä mittareita – joista osa saattaa löytyä talousluvuista, mutta osa taas ei.

Operatiivinen ajattelu kaiken keskiössä

Perinteiset taloudelliset tunnusluvut, kuten käyttökate, omavaraisuusaste ja maksuvalmius, eivät aina kerro koko tarinaa. Oppikirjojen sijasta lähestymme kasvavan yrityksen mittaristoa tyypillisesti liiketoimintalogiikan mukaan: minkälaisia asioita tapahtuu operatiivisessa tekemisessä, ja mikä vaikutus niillä on viivan alle jääviin lukuihin?

Esimerkkejä operatiivisista mittareista:

Liikevaihto / henkilö. Kasvuvaiheessa moni yritys kasvattaa myös henkilöstön kokoa. Tämä mittari auttaa ymmärtämään, kuinka henkilöstö ja liikevaihto kasvavat suhteessa toisiinsa. Yritystasolla mittari antaa tietoa ison kuvan trendistä, mutta mitä pienempiin tarkasteluyksiköihin, esimerkiksi tiimeihin tai tarjoomakokonaisuuksiin päästään kiinni, sitä lähempänä liiketoiminnan logiikan ydintä ollaan.

Henkilöstötyytyväisyys. Motivoituneet työntekijät tukevat yrityksen kasvua ja ovat sitoutuneita sen menestykseen. Henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen voi myös paljastaa mahdollisia kehitysalueita sisäisessä tekemisessä.

Asiakasarvostelujen vaikutus kannattavuuteen. Oikea mittari, jota ravintola-alan asiakkaamme käyttää! Hyvä esimerkki myös siitä, että mittari saa olla syvästi kiinni operatiivisessa arjessa.

Huomioi, että monet mittarit ovat toimialakohtaisia. Aamulla valitsemme tärkeimmät tunnusluvut aina yrityksesi liiketoimintalogiikan mukaan.

Suunnitelmat ja ennusteet tukevat kasvua

Tunnuslukuja seuratessa on hyvä muistaa, että kasvuyrityksellä on harvoin historiaa, johon peilata omaa tekemistä. Ennakointi ja ennustaminen nousevat tällöin tärkeään asemaan. Myös mittaristossa on otettava huomioon ennusteiden tärkeys, jotta liiketoimintaa voidaan ennakoida järkevästi.

Esimerkkejä ennustavista mittareista:

Käyttöpääoman kehitys. Kasvavassa yrityksessä on hyvä seurata, miten kassa vaihtelee, miten käyttöpääoma saadaan optimoitua ja miten kassan riittävyys voidaan varmistaa.

Kapasiteettikustannus. Mitkä ovat liiketoiminnan harjoittamisen kiinteät kustannukset? Entä jatkojalostettuna kapasiteetin todelliseen kustannukseen tyhjän kapasiteetin menetetty myynti huomioiden? Tämä mittari auttaa erityisesti kannattavuuden tavoittelussa ja oman kassavirran ennakoinnissa.

Ainekäytön rullaava keskiarvo. Materiaalikulut, henkilöstökulut ja muut hankinnat voivat kasvun matkalla antaa osviittaa siitä, mitä liiketoiminnan skaalaaminen vaatii. Rullaava seuranta auttaa tasaamaan kuukausivaihtelua.

Hyvä mittari on helposti ymmärrettävissä

Mittareista ei tarvitse tehdä monimutkaisia. Ennen kaikkea on tärkeää, että kasvavan yrityksen mittaristo on selkeä ja kuvaa omaa liiketoimintaa. Yksinkertainen mittari auttaa ajamaan viestiäsi muille, sillä sen ymmärtää helposti myös oma henkilöstö, sijoittajat ja muut sidosryhmät.

Esimerkkejä yksinkertaisista mittareista:

Keskiostos. Kuinka suuri keskimääräinen ostoksen arvo on. Auttaa esim. arvioimaan omaa hinnoittelua kasvun aikana.

Ostoskorin läpimeno. Verkkokaupoille relevantti mittari, joka saattaa viitata mahdollisiin haasteisiin ostopolussa.

Asiakaspoistuma. Vaikka uusien asiakkaiden hankinta on tärkeää kasvun aikana, on myös yhtä tärkeää ymmärtää, miksi vanha asiakas poistuu. Olennainen mittari erityisesti B2B-yrityksille.

Mitä juuri meidän yrityksessä kannattaa mitata?

Vastaus: riippuu tilanteesta!

Jokaisessa yrityksessä ei kannata seurata kaikkea. Viime kädessä oikeat mittarit ovat sellaisia, jotka perustuvat yrityksesi liiketoimintaan ja tukevat sen tavoitteita.

Me Aamulla autamme yrityksiä löytämään oman toiminnan kannalta tärkeimmät luvut ja pureskelemme ne helposti sulatettavaan ja raportoitavaan muotoon Clarity-palvelun kautta. Työskentelemme paljon kasvuhakuisten yritysten kanssa, joten vauhdikkaan kasvun vaatimukset ovat meille tuttuja.

Mittarien valinta on yleensä yrityskohtaista. Autamme Aamulla löytämään juuri ne tunnusluvut, jotka ovat omaan toimintaan kaikista tärkeimpiä.

Ota yhteyttä, ja määritellään yrityksesi tärkeimmät mittarit yhdessä!

Kovat kasvutavoitteet edessä? Tarve suunnan kirkastamiselle tai oman mittariston määrittämiseen? Luotsaamme lukuisia yrityksiä eteenpäin säännöllisten palaverien, asiantuntevan tiimin ja itse kehittämämme softan avuin. Jos kaipaat kumppania kasvumatkallesi, ota rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9