Blogi

Julkaistu

Miksi minä olen täällä – Saska Saarenko

Aloitin Aamulla konsulttina tammikuussa 2021 ja vastaan asiakassuhteiden ylläpidosta. Tehtävässä työskentelen suoraan asiakkaiden kanssa – on mahtavaa päästä vaikuttamaan PK-yrittäjien arkeen ja auttaa heitä liiketoimintansa kehittämisessä!

Aamulla pääsen tekemään tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa

Kaipasin uusia haasteita työelämään ja mahdollisuuksia päästä ratkomaan monipuolista kirjoa erilaisia analyyttisia liiketoiminnallisia pulmia, mistä olisi suoraa hyötyä asiakkaitteni yritysjohdolle. Suhteessa muihin alan toimijoihin minua kiinnosti Aamulla erityisesti mahdollisuus olla suoraan tekemisissä PK-yrittäjien kanssa ja auttaa heitä tiiviissä yhteistyössä yrittäjyyden matkalla.

Ennen Aamua olen työskennellyt 4,5 vuotta rahastoasiantuntijana osakerahastoa hallinnoivassa rahastoyhtiössä, jossa aloitin työskentelyn kirjoittaessani gradua kauppakorkeakoulussa. Tuolloin en tehnyt juurikaan asiakkaiden kanssa töitä, vaan tein erilaisia analyysiprojekteja sekä vastasin rahastoyhtiön asiakastöiden ulkopuolisesta operatiivisesta toiminnasta.

Aamulla työni on ihmisläheisempää ja sisältää asiakkaiden konsultatiivista auttamista, ulkopuolisen näkemyksen antamista sekä analyysityötä asiakasyritysten johdon päätöksenteon tueksi.

Saan onnistumisen elämyksiä, kun koen pystyväni auttamaan Aamun asiakkaita heidän ongelmissaan ja liiketoimintansa kehittämisessä. Koen, että olen myös itse oppinut vuoden aikana monin tavoin paremmaksi konsultiksi, ja minulla onkin kova halu kehittyä edelleen tuodakseni Aamun asiakkaille vieläkin enemmän lisäarvoa.

Mahdollisuus nähdä konkreettisesti työni tulokset motivoi

Parasta siinä, että olen osa Aamua, on läheinen näkymä PK-yrittäjien arkeen ja mahdollisuus vaikuttaa heidän tekemisiinsä sekä nähdä tehtyjen toimenpiteiden lopputulokset. Lisäksi minua kiinnostaa myös päästä kehittämään nopeasti kasvavaa yritystä eli itse Aamua ja ratkoa yhdessä ongelmia samanhenkisten kollegojen kanssa.

Aamulla työkulttuuri ja yhteishenki on hyvinkin tiivis ja toisiamme tsemppaava, minkä vuoksi täällä viihtyy työntekijänä hyvin! Haluan olla mukana jakamassa tietotaitoa myös Aamun sisällä, kasvattamassa meitä yrityksenä eteenpäin ja kehittämässä Clarity-palvelun laatua edelleen yhdessä kollegoideni kanssa.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9