Blogi

Julkaistu

Koostettuja ajatuksia koronaviruksen vaikutuksiin liittyen – yrittäjiltä yrittäjille

Hei sinä toimitusjohtajakollega, kanssayrittäjä, omistaja!

Koska koronavirus koskettaa meitä kaikkia, ja ajatukset vaikutusten sekä tulevaisuuden kannalta voivat olla hajanaiset, ajattelimme koota omia mietteitämme sinullekin muistiin. Osa saattaa olla itsestäänselvyyksiä, osasta ehkä saat uusia ajatusten siemeniä ja osasta ehkä rohkaisua tulevaan.

Tärkein viestimme on kuitenkin tässäkin tilanteessa sama kuin nettisivujemme bannerissa:

Walking alongside SMEs towards long-term goals.

Olemme yrittäjien perustama ja yrittäjiä palveleva. Katsomme, että tässä kohtaa voimme auttaa kaikkia asiakkaitamme kokoamalla yhteen sekä omia että muilta kuulemiamme ajatuksia, jotta kenenkään ei tarvitsisi valvoa yksin öisin ja miettiä samoja kysymyksiä moneen kertaan. Tehdään yhdessä ja selätetään tämäkin haaste, kuten ne monet haasteet tähänkin asti.

Tästä pääset navigoimaan alle koottua tietopakettia kätevästi:

Päivitysloki
27.3.2020 lisätty Ely-keskuksen hinnoittelualennukset yritysten kehittämispalveluihin
26.3.2020 lisätty Yrittäjien selvitys eri pankkien kannoista lainanlyhennyksiin sekä Verottajan päivittyvä kooste koronatilanteesta ja verotukseen liittyvistä asioista
25.3.2020 lisätty Sofokuksen Muuta toimintasi digitaaliseksi nopeasti -blogisarjan linkki
21.3.2020 parannettu viestintäosion sanomaa ja lisätty Metlwaterin kattava kriisiviestinnän opas
19.3.2020 lisätty BDOn vinkit verotuksellisista toimenpiteistä, Gappsin ohjeet etätyössä onnistumiseen ja Accountorin vinkit osakeyhtiölain ja tilinpäätösinformaation näkökulmasta
18.3.2020 lisätty Tahto Groupin pro bono etätyökonsultointi, Turre Legalin ohjeet lomautukseen ja ilmaiseen etätyösopimukseen, lisätty uusi kohta “Viestintä” ja siihen Ahjo Communicationsin ajatuksia, lisätty McKinseyn raportit globaaleista vaikutuksista markkinoihin
16.3.2020 blogi julkaistu nettisivuilla asiakkaiden ja kumppaneiden pyynnöstä
13.3.2020 alkuperäinen viesti lähetetty Aamu Partnersin asiakkaille sähköpostitse

Pidemmittä puheitta, alla ajatuksia!

1. Terveys

Emme todellakaan ole terveydenhuollon ammattilaisia, mutta nostamme asian tarkoituksella listan kärkeen. Itsestä, läheisistä, kollegoista ja muista kansalaisista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Muutamia pointteja tähän liittyen:

Tarkastele aktiivisesti tilanteen kehittymistä eri maanosissa, jotta pystyt arvioimaan eri kehityskulkuja, uhkia ja mahdollisuuksia sekä vaikutuksia markkinoihin sekä esim. raaka-aineiden hintoihin. Pysy kartalla kriisin ennakoidusta pituudesta, vaikka sen arviointi asiantuntijoidenkin toimesta on hankalaa.

2. Etätyön mahdollistaminen ja aito hyödyntäminen

Esimerkkejä etätyökaluista:

Videopalaverit

Dokumentaatio pilveen

 • G-Suite
 • Dropbox
 • OneDrive

Välineet

 • Laadukkaat kuulokket / headsetit / vastamelukuulokkeet (Jabra, Bose jne)
 • Kamerat

Kommunikaatio

 • Slack
 • WhatsApp

Ota etätyöstä maksimaalinen hyöty irti. Osalle yrityksistä etätyöskentely ei juuri tuo muutoksia arkeen, kun taas osalle (kuten tuotantolaitoksille) paikallaolo on toiminnan elinehto. Tämän linkin takaa löydät Googlen vinkkejä kotoa käsin työskentelemiseen. Tästä taas pääset Hintsa Performancen ilmaiseen etätyöskentelyywebinaariin.

Tahto Group: Tarvitsetko apua etätyön mahdollistamisessa pro bono?

Gappsin vinkit: Näillä työkaluilla onnistut etätöissä

Sofokuksen blogisarja: “Yrityksen selviytymisopas kriisitilanteessa: Muuta toimintasi digitaaliseksi nopeasti”

Dokumentaation tärkeys ja kirjallinen viestintä korostuvat etätyöskentelyssä. Monet yritykset tulevat huomaamaan omien käytäntöjensä puutteellisuuden tai ylivertaisuuden: löytyykö tarvittava informaatio paperisena toimiston mapeista, työntekijöiden omilta koneilta vai yhteisestä pilvipalvelusta, johon oikeille ihmisille on jaettu pääsy?

Mieti ainakin näitä:

 • Miten varmistamme (asiakas)työn hoitamisen parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Avaako tämä tilanne uusia mahdollisuuksia?
 • Miten parhaiten edistämme liiketoiminnan kehitysprojekteja etänä?
 • Ovatko juridiset asiat kunnossa: Liittyykö etätyön järjestämiseen lakiteknisiä asioita, kuten vakuutukset, etätyösopimukset, raportointivelvollisuudet, työajat jne? Tästä voit ladata veloituksettoman etätyösopimuksen.

3. Viestintä

Vaikeina aikoina viestinnän rooli korostuu. Huolehdi sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä. Harvemmin on tullut vastaan yrityksiä, joissa sanotaan viestintää olevan liikaa – ole siis väsymätön viestijä. Muista kuitenkin välittää vain sellaista tietoa, joka on varmasti totta ja jonka takana seisot. Avoin ja ajantasainen kommunikointi vähentää epäselvyyksiä

Hyvin mietitty kriisiviestintäsuunnitelma helpottaa kriisitilanteessa toimimista. Se on hyvä olla tehtynä etukäteen, mutta jos kriisi on jo päällä, on suunnitelmapohjan seuraamisesta apua ajatusten selkeyttämisessä ja viestintää tehdessä.

 • Informoi asiakkaillesi, miten poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa heihin ja työntekijöihisi
 • Pidä yhteistyökumppanisi ajan tasalla
 • Muista informatiivinen viestintä sijoittajille
 • Päivitä tilannetta henkilöstöön suuntaan ja tarjoa foorumeita ajatusten esiin tuomiseen
 • Ole itse aktiivinen viestinnässä – pienetkin teot riittävät
 • Jos huomaat huhujen kiertävän tai jonkun levittävän väärää informaatiota, puutu tilanteeseen ennen kuin asia saa liian suuret mittakaavat

Meltwaterin kattava kriisiviestinnän opas löytyy tämän linkin takaa

Täältä Ahjo Communicationsin pamfletti “Kriisi on mahdollisuus”

Vaikka etätyön käytännöt olisivatkin muuten kunnossa, korostuu erityisesti kirjallisen viestinnän rooli: mieti, miten viikkopalaverit, kuukausipalaverit, johtoryhmät, hallituksen kokoukset tai kevään yhtiökokoukset kannattaa järjestää tehokkaasti ja väärinkäsitykset minimoiden.

Sovi tiimisi tai organisaatiosi kanssa säännöllisistä tilannepäivityksistä. Muista viestiä myös siitä, jos ei ole mitään viestittävää! Hiljaisuus antaa tilaa huhuille, mutta jos kerrot, että mitään uutta kerrottavaa ei ole, henkilöstö tietää asian olevan seurannassa.

4. Markkina

Vaikutukset kysyntään voivat olla toimialasta riippuen hyvin erilaisia: lentoyhtiöt ovat konkurssin partaalla lentokielloista johtuen ja kuntosalit joutuvat sulkemaan ovensa, kun jotkin teknologiafirmat taas kukoistavat “stay-at-home” -bisneksen kasvaessa. Negatiivisia vaikutuksia ovat kulutuksen hidastuminen joillakin toimialoilla, sekä toimitusketjujen häiriintyminen. Mieti läpi oma alihankintaketjusi: mitkä tekijät vaikuttavat omiin toimittajiisi? Onko nyt hyvä hetki pohtia alihankintaketjun toimittajien lukumäärän laajentamista?

Negatiivisiin vaikutuksiin kuuluu myös matkustamisen ja erilaisten kokoontumisten peruuntuminen tai rajoittaminen. Jos tilanne kärjistyy entisestään, voi myös rahoituksen hakeminen vaikeutua yleisen kulutus- ja talousluottamuksen rapistuessa. Muista kuitenkin keskittyä myös positiivisiin puoliin: Murros luo aina mahdollisuuksia – mitä ne voisivat olla sinun yrityksesi osalta?

Tässä artikkeleita aiheeseen liittyen:  Yrittäjät kertovat koronaviruksen vaikutuksista ja Nordnetin artikkeli tilanteesta hyötyvistä firmoista ja toimialoista.

Tässä McKinseyn kaksi raporttia globaalista näkökulmasta: Global Health and Crisis Response ja Covid-19 Implications for Business

5. Kassa

Cash is king -sanonta muistuttaa olemassaolostaan: ainoa todellinen yrityksen tulevaisuutta uhkaava kriisi ja konkurssiuhan aiheuttaja on kassakriisi. Syitä kassakriisiin voi olla lukuisia, ja Clarity-palvelun piirissä olevat pääsevät näkemään ne omasta liiketoiminnan logiikkapuustaan. Kassan kestävyyden varmistaminen on tärkeää, jos ongelmat syvenevät. Mitä tehdään, jos operatiivinen liiketoiminta joudutaan keskeyttämään, mutta osa kustannuksista juoksee edelleen? Kuinka kauan yrityksen kassa kestää tätä? Runway-laskelmat kannattaa ottaa osaksi johdon raportointia, jos ne eivät sitä vielä ole.

6. Fokus

Kirkkaan strategian ja konkreettisten toimenpiteiden johtaminen korostuu monestakin syystä. Yrityksen toiminta on uuden tilanteen vuoksi enemmän tai vähemmän häiriintynyt, ja herättää kysymysmerkkejä työntekijöissä riippumatta yrityksen koosta. Ihmiset ovat hajallaan kodeissaan, toimistolla, työmaalla jne., eikä jatkuva koolle kutsuminen ole välttämättä mahdollista. Turha rönsyily, poukkoilu ja epäselvä suunta aiheuttavat entistä enemmän turhaa tekemistä, ja vievät aikaa tavoitteiden eteen tehtävästä työstä. Mieti näitä:

 • Menemmekö yhdessä kohti konkreettisia tavoitteita, vaikka keinot ehkä hieman vaihtuivatkin?
 • Panikoimmeko, luommeko tekemistä kiireen vuoksi, tai sinkoilemmeko jokainen tahoillamme eri suuntiin?

Tällaiset tilanteet yleensä nostavat myös ilmaan strategisia kysymyksiä: mitä myymme, kenelle, miten ja mihin hintaan? Mitä teemme itse ja mitä ulkoistamme? Mikä on kilpailuetumme? Millaista osaamista meillä on, tai ei ole? Pidä huolta siitä, että bisnesmallisi on kestävä, eikä siinä ole turhia riippakiviä joko rasittamassa kannattavuutta tai viemässä resursseja pois järkevimmistä hankkeista.

7. Myynti

Hae yhteisymmärrystä asiakkaiden kanssa (“kuinka vahvasti korona iskee asiakkaan bisnekseen”) ja rakenna oman tarjoamanne reagointi sen mukaisesti. Muista tekeminen maalaisjärki ja asiakassuhde edellä, ja realiteettien puitteissa. Pandemiatilanteessa myös myyntiennusteiden realistinen tarkastelu ja kriittisten skenaarioiden arviointi on tärkeää. Mieti näitä:

 • Jos ihmisten käytös muuttuu eristäytyväksi, miten se vaikuttaa juuri minun liiketoimintaani?
 • Mitä mahdollisuuksia tämä tilanne voi tarjota?
 • Miten negatiivisia vaikutuksia voidaan mitigoida, jotta selvitään vakavistakin vaikutuksista jalat kuivina ja noustaan tilanteen helpottuessa uudelle tasolle?

Myynnin suuntaaminen:

 • Kuinka riippuvaisia olemme tärkeimmistä asiakkaastamme?
 • Tulisiko meidän aktiivisesti pyrkiä hajauttamaan asiakasportfoliota vahvalla myyntityöllä?
 • Mitkä toimialat nousevat esiin meille houkuttelevana vaihtoehtona?
 • Tulisiko meidän supistaa, kohdentaa tai laajentaa tarjoomaamme eri tavalla?

Online-myynti:

8. Ostot

Pystytkö ylläpitämään ostotoimintaa, kasvattamaan sitä, vai joudutko supistamaan? Harkitse tilanteen vaikutusta varastonkiertoon, eli älä sido turhaa rahaa käyttöpääomaan, mutta varmista oma toimitusvarmuutesi omille asiakkaillesi. Ota huomioon myös alihankintaketjun vaikutusten analysointi. Mieti, mitä korona ja siitä aiheutuva häiriö tarkoittaa sinun yrityksellesi seuraavien asioiden osalta:

 • saatavuus
 • toimitusfrekvenssi
 • maksuehdot
 • toimitusajat

9. Henkilöstöresurssit

Riippuen tilanteestasi ja toimialastasi reagointi voi olla tarkkailevaa tai ripeääkin: työnantajan velvollisuus on pelastaa firma jotta työpaikat säilyisivät, vaikka se tarkoittaisi lomautuksia. Tarkastele henkilöstöresurssien osalta tarkoin sitä, tarjoaako kriisitilanne teille mahdollisuuksia, vai onko korona pelkästään riski. Mieti näitä:

 • Pystymmekö rekrytoimaan markkinalla vapaana olevia huippuosaajia?
 • Miten vakavaksi tilanteen tulee muuttua, jotta meidän täytyy arvioida omien henkilöstöresurssien karsimista:
 • Mieti, ketkä ovat “must have” -ihmisiä, jotka varmistavat toiminnan jatkuvuuden ja luovat tulevaisuutta

Huom! Jos näitä viime mainittuja äärimmäisiä keinoja joudutaan käyttämään, tulee huolehtia lainmukaisuudesta sekä ennen kaikkea johdonmukaisuudesta ja selkeästä viestinnästä, sekä uudesta suunnasta kaikkia (jäljellejääviä) työntekijöitä silmällä pitäen.

10. Liiketoiminnan muut kulut

Markkinointistrategian tarkastelu on tärkeä osa poikkeustilannetta. Tulisiko markkinointistrategiaa muokata tilanteen mukaan, vai näyttääkö siltä, että markkinointiin ei kannata käyttää rahaa ollenkaan – vai kannattaisiko markkinointibudjetti jopa moninkertaistaa juuri nyt? Mieti markkinointia suhteessa myyntiin ja mahdollisiin taktisiin keinoihin. Antaako “stay-at-home” entisestään markkinointimahdollisuuksia esim. sähköisiä kanavia pitkin? Sinäkin todennäköisesti luet tätä viestiä kotitoimistolta eli lähelläsi on puhelin, läppäri ja telkkari.

Tuotantoon liittyvät kulut (sähkö, vesi, jätehuolto, ylläpito jne) voivat muuttua, jos volyymit laskevat. Mieti tuotekehitystä: Pystymmekö jatkamaan? Panostamaan lisää? Pitääkö keventää? Lykätä?

Kulut, jotka pienenevät johtuen tilanteesta ja vapauttavat pelivaraa muualle:

 • Matkakulut päivärahoineen?
 • Majoituskulut?
 • Sisäiset palaverit ja juhlat?
 • Kokous-, neuvottelu- ja edustuskulut?

Täysin turhat kulut: Yrityksestäsi riippuen, tämä voi olla hyvä hetki käydä läpi ylimääräiset liiketoimintaan kuulumattomat kulut, tai mahdollisesti kilpailuttaa nykyisiä toimijoitasi.

Tästä linkistä lisää ajatuksia kulujen leikkaamisesta jenkkiläiseltä Permanent Equity -rahastolta.

11. Käyttöpääoman hallinta

myyntisaatavien seuranta, jotta myynti oikeasti muuttuu kassavirraksi. Mieti asteittainen “järeys” toimenpiteille, mikäli havaitset ongelmia maksuissa. Muista, että “velaksi” tuotteiden tai palveluiden toimittaminen on pois muusta tekemisestä. Pahimmillaan vaihtoehtoiskustannus on suuri.

Ostovelkojen osalta emme suosittele maksujen pitkittämistä yli eräpäivän, sillä sinun ostovelkasi on jonkun toisen yrittäjän myyntisaatava. Tämä voi osaltaan vain nopeuttaa talouden lamautumista, eikä lopulta palvele ketään. Mikäli tarpeen, neuvottele hyvässä hengessä toimittajiesi kanssa. Kun myrsky laantuu, tulet joka tapauksessa tarvitsemaan heitä.

Jos et aikaisemmin olet pitänyt tarkkaa lukua varaston arvosta, sisällöstä, kuranttiudesta ja kierrosta, nyt on aika aloittaa. Pyri nopeuttamaan varaston kiertoa ja myymään pois kaikki huonosti kiertävä, jotta vapautat kassaan rahaa. Harkitse tilanteen mukaan “dumppausta”, mutta laske vaikutus auki oikein. Suhteuta myös ostotoimintasi oikein suhteessa myyntiin, ja nimenomaan myynnin ennusteeseen.

12. Investoinnit ja divestoinnit

Tulevaisuuden investoinnit kasvuun ja mahdollisesti myös kansainvälistymiseen on syytä ottaa huomioon. Ovatko investoinnit tällä hetkellä kannattavia, vai voivatko ne ajaa yrityksesi kassakriisiin? Mieti, mitä investointeja kasvuun ja kansainvälistymiseen kannattaisi tehdä tässä tilanteessa, kun kaikki muut pelkäävät ja ovat varovaisia, jotta teillä on etulyöntiasema kilpailijoihin kriisin laantuessa? Mieti näitä:

 • Mikä on yrityksemme kantokyky tehdä näitä investointeja, jos tilanne pahenee entisestään?
 • Tarjoaako tilanne meille loistavan ikkunan tulevaisuuden rakentamiselle?

Divestointien suhteen mieti näitä:

 • Onko meillä taseessamme tai yritysrakenteessamme jotain ydinbisnekseemme kuulumatonta, jonka arvo olisi tapahtumien seurauksena noussut?
  • Pystymmekö saamaan divestoinnista hyvän hinnan?
 • Olemmeko pakotettuja myymään taseestamme jotain kassaa vapauttaaksemme?
  • Mikä on järkevintä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
  • Emmehän rapauta kilpailuetuamme?
 • Onko taseessamme jotain, jonka voisimme myydä ja ostaa takaisin?
  • Tutustu sale and lease back -malliin.

13. Rahoitus

Jos sinulla on rahoitusneuvottelut kesken mistä tahansa instrumentista, vie neuvottelut pikaisesti maaliin, ennen kuin rahoitusmarkkinat mahdollisesti häiriintyvät. Kysy pankistasi, ovatko lainanlyhennykset mahdollisia ja ota ne käyttöön tarvittaessa. Jos Business Finlandin, ELY-keskuksen tai muun julkisen rahoituksen hakeminen on ollut suunnitelmissa, edistä niitä resursoinnin puitteissa.

Täältä lisää tietoa Ely-keskuksen poikkeavasta hinnoittelusta yritysten kehittämispalveluihin liittyen

Tässä linkissä Suomen Yrittäjien selvitys eri pankkien suhtautumisesta ja avusta tilanteeseen

Mieti, olisiko bufferin eli hätävarakassan nostaminen tarpeellista, ennen kuin rahoitusmarkkinat mahdollisesti häiriintyvät. Mieti myös rahoituskokonaisuutta ja eri instrumenttien vaihtoehtoja, sekä sitä että teetkö itse vai käytätkö apua.

Suomen hallitus on vedonnut pankkeihin, jotta he “ymmärtäisivät yritysten tarpeita”. Finnveralla on mahdollisuus antaa lainaa ja pidentää takaisinmaksuaikoja, ja Suomen hallitus on koonnut ryhmän, jossa rahoitustarpeita pohtivat esimerkiksi Finnvera, elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Teollisuussijoitus ja pankit. Tästä linkistä tietoa Business Finlandilta: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa.

Verohelpotukset kannattaa aina hyödyntää mahdollisuuksien mukaan – laita siis verottajan tilanne seurantaan täältä Verohallinnon koronasivulta. Varmistathan, että et maksa liikaa ennakkoveroja tai vaihtoehtoisesti nollaat ne tälle vuodelle kassaa säästääksesi Täällä BDOn vinkkejä verotuksellisista toimenpiteistä.. Voit muokata ennakkoveroja suoraan itse täältä: OmaVero. Tuleeko alveille, työnantajamaksuille yms. maksuhelpotuksia? Yrittäjät esittävät laajaa koronakriisipakettia.

Jos olet keskellä M&A-prosessia, mieti onko yrityskauppaa järkevää jatkaa vai ei. Jos olet hakemassa oman pääoman ehtoista sijoitusta, pyri varmistamaan valuaation säilyminen tai harkitse vaihtoehtoisia instrumentteja.

Lue Aamun blogiteksti instrumenteista ja rahoituksen hakemisesta. Autamme mielellämme!

14. Rahoitettavuuden säilyttäminen ja varmistaminen

Rahoitettavuuden säilyttäminen nyt ja tulevaisuudessa on ensiarvoisen tärkeää. Jos yhdistelmänä on yrityksen vaikea taloustilanne ja mahdollisesti häiriintyneet rahoitusmarkkinat, on rahoituksen saaminen haastavaa. Pidä siis “paperiasiat” ajan tasalla, jotta olet jatkuvasti rahoituskunnossa. Mieti jo valmiiksi eri rahoituksen lähteet ja rahoitusinstrumentit sekä mahdollista syvempää kriisiä varten, että tilanteen helpottumisen jälkeistä aikaa varten, ettei esim. koko vuosi 2020 jää pannukakuksi kasvutavoitteiden osalta.

Tästä linkistä Accountorin blogi: Koronavirus osakeyhtiölain ja tilinpäätösinformaation näkökulmasta

Pidä huolta ratingeista, eli ei ostovelkojen turhaa pitkittämistä, merkintöjä, trattoja, jne. Nämä hankaloittavat rahoituksen saamista ja pitkittävät rahoitusprosessia.

15. Pulssilla pysyminen yrityksen taloustilanteesta

Varmista, että seurantametriikat on mietitty oikein, jotta pysyt kärryillä todellisesta tilanteestasi. Ennakoivien metriikoiden rooli korostuu, jotta reagoinnille jää aikaa. Muista, että peräpeili on mielenkiintoinen, mutta tuulilasista katsomalla autoa ohjataan. Varmista, että tieto yrityksen todellisesta tilanteesta sisäistetään laajemmin, jotta reagointikyky säilyy ja toimenpiteiden perustelut ovat selkeitä. Johtoryhmä, hallitus, omistajat, henkilöstö sekä mahdolliset rahoittajat tarvitsevat kaikki omaa informaatiotaan.

Lisää omaa ymmärrystäsi tärkeimmistä talouden metriikoista ja niiden merkityksistä. Tutustu artikkeliin oman pääoman menettämisestä ja sen vaikutuksesta osakeyhtiön hallitukseen.

Talousasioissa voit pyytää apua tilitoimistoltasi, tilintarkastajalta, advisoreilta ja meiltä Aamu Partnersilla.

16. Päätöksenteko ja johtaminen

Päätöksiä pitää tehdä, mutta saatavilla oleva tieto on hajanaista, puutteellista ja jopa väärää. Täyttä varmuutta ei välttämättä voi edes odottaa, koska toimimattomuuden vaihtoehtoiskustannus on liian suuri. Kehitä siis skenaarioajattelu valmiiksi eri tilanteisiin:

 • Mitä teemme, jos menee paremmin kuin ajattelimme?
 • Mitä teemme, jos menee kuten tähänkin asti / tavoitteidemme mukaisesti?
 • Mitä teemme, jos pessimistinen arviomme toteutuu?
 • Mitä teemme, jos kaikki menee ihan päin persettä?
 • Missä järjestyksessä teemme asioita jokaisessa skenaariossa?
 • Mitä teemme nyt joka tapauksessa, riippumatta skenaariosta?

“In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing.” -Theodore Roosevelt.

“Some decisions are best made after acquiring more information; some are best made immediately. Just as you need to constantly sort the big from the small when you are synthesizing what’s going on, you need to constantly evaluate the marginal benefit of gathering more information against the marginal cost of waiting to decide.” -Ray Dalio

Lue myös August Associatesin kirjoitus johtamisesta tiukassa tilanteessa.

Vainun toimitusjohtajan Mikko Honkasen vetämä webinaari “Poikkeusolot ja yrityksen johtaminen”

17. Tulevaisuuden rakentaminen

Kun koronavirus on hellittänyt ja viisi vuotta on kulunut, missä olet yrityksesi kanssa? Tämän ajattelu tässä tilanteessa voi tuntua järjenvastaiselta, mutta auttaa ajatusten ankkuroinnissa sekä mittakaavaan laittamisessa. “Scarcity feeds innovation”: Niukkuus pakottaa ajattelemaan luovasti. Mieti, mitä sellaista voitte luoda, joka mahdollistaa tulevaisuuden kasvun fiksummin? Miten varmistetaan, että epidemian hälvetessä ette “jää telineisiin”? Suunnitelma on hyvä olla valmiina, kuten myös jonkinlaiset triggerit eri vaihtoehtojen täytäntöönpanon aloittamiselle. Tässä checklist:

 • Pidä silmällä kilpailijoita!
 • Mahdollistaako tilanne yritysostoja
  • samalta toimialalta?
  • joltain muulta, tulevaisuuden kilpailukykyä vahvistavalta toimialalta?
  • alihankintaketjusta?
  • jakelukanavasta?
  • ekosysteemistä?

Pienemmässä mittakaavassa, kriisi voi olla hyvä hetki hakea voimaa joukosta: voimmeko löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia tai kumppaneita? Löytyykö kumppanit samalta vai eri toimialalta? Millaisia uusia verkostoja voisimme luoda ja kehittää?

18. Taakan jakaminen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen

Toimitusjohtajuus on yrityksen ainoa rooli vailla kollegaa. Olemme Aamun melko lyhyen historian, sekä tietysti aikaisempien työelämämme vaiheiden varrella nähneet epävarmuuden kyllästämiä paikkoja useampiakin. Niin olette tekin. Kuoreen vetäytyminen ja omassa päässä asioiden pyörittely ei varmaankaan ole se paras ratkaisu. Jaa taakkaa – me kuuntelemme mielellämme, ja samoin tekevät muutkin luottoihmiset ympärilläsi. Et ole kone vaan ihminen, vaikka vastuu painaa niskaan. Muista se.

Nuku, syö, liiku. Muista myös läheiset ihmissuhteesi.

Aamu on perustettu juuri teitä varten, ja tällaisina aikoina yrittäjäsydämemme sykkii entistäkin vahvemmin teitä auttaaksemme. Minulle saa soittaa ja laittaa viestiä: 050 323 6363 / tuomas@aamupartners.com

Kaikkien aamulaisten yhteystiedot, joille saa myös soittaa ja laittaa viestiä, löydät tämän linkin takaa. Täältä etätöistä ruudun takaa valtavasti tsemppiä, ja pysykäähän terveinä!

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota suoraan yhteyttä Tuomakseen tai pyydä yhteydenottoa tästä.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9