Liiketoiminnan ajureiden ja seurannan kartoitus

Mikä ohjaa järjestelmä- ja datahankkeitasi?

Mikä on Liiketoiminnan ajureiden kartoitus?

Yleensä lähdetään liikkeelle "raportoinnin kehittämisestä" ja rakennetaan määritelmiä datalähteistä ilman, että hahmotetaan syvällisesti johtamiseen tarvittavat ajurit.
Me lähestymme tilannetta toisin päin.Kenelle liiketoiminnan ajureiden kartoitus on tarkoitettu?


Palvelu on tarkoitettu erityisesti PK-yrityksen toimitusjohtajalle tai johdolle, kun yrityksen kasvu on saavuttanut pisteen, jossa strategian johtamista ja mittarointia tulee kehittää, tai yrityksen kasvu ja kannattavauus ei kehity halutusti.


Myös silloin kun tarvitaan tukea talousjohtamiseen mutta toimintatapa on avoin, yrityksellä on menossa tai alkamassa strategiaprosessi, tai ulkoisessa toimintaympäristössä on paljon muutosta.


Mitä sinä saat liiketoiminnan ajureiden kartoituksesta?


Projektin jälkeen saat liiketoimintasi logiikan mallinnettuna ja avattuna ajureiden näkökulmasta ja dokumentoidun liiketoimintalogiikkapuun, jota hyödyntää jatkossakin.

Yrityksesi liiketoimintalogiikkaan, tilanteesesi ja tavoitteisiisi sopivat metriikat, joilla saat vaikuttavuutta johtamiseesi.

Listauksen siitä, mitä yllä mainituista metriikoista sinun on mahdollista seurata nykyisiä järjestelmiäsi hyödyntäen sekä listauksen siitä, mitä metriikoita ei nykyisillä järjestelmilläsi pysty seuraamaan.

Ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen siitä, kuinka parhaalla mahdollisella tavalla johtaa ajureita ja juurisyitä lopputuloksien sijaan.

Rehelliset ja puolueettomat suositukset kehitystoimenpiteistä.

Miten kartoitus toteutetaan?

Liiketoiminnan ajureiden ja seurannan kartoitus tapahtuu 2-4 viikon aikana ja siihen kuuluu seuraavat askeleet:


Kick-off -palaveri

Projekti alkaa kick-off -palaverista, jossa määritetään projektiin osallistuvat, aikataulu sekä käytännön asiat.

Ensimmäinen workshop

Ensimmäisessä työpajassa suoritetaan liiketoimintalogiikan avaaminen, johtamisen kannalta relevantin metriikan priorisointi ja käytössä olevien järjestelmien listaus.

Toinen workshop

Toisessa työpajassa taas käydään läpi Verifiointi: Pystymmekö löytämään halutun metriikan nykyisistä järjestelmistä? Kauanko sen etsiminen, manipulointi ja visualisointi vie aikaa? Entä mitä tietolähteitä tai jalostettua metriikkaa meiltä vielä puuttuu?

Löydökset ja suositukset

Viimeisessä tapaamisessa saat Aamun asiantuntijoilta raportin nykytilanteesta sekä suositukset seuraavista askeleista.


Prosessi ei edellytä sinulta:

Hintoihin lisätään alv. 24%. Työ laskutetaan etenemispäätöksen yhteydessä. Maksuehto 14 pv.


Mitä kartoitukseen ei sisälly?

  • Johtamisen kannalta tärkeimpien metriikoiden tavoitetasojen asettamista
  • Asiakkaan omiin järjestelmiin kirjautumista tai datan keruuta
  • Yritystason kehitystiekarttojen luomista
  • Analyysia ja suosituksia datan pohjalta esim. talousdatasta
  • Clarity-järjestelmän käyttöönottoa tai pilotointia
  • Ylimääräisen räätälöidyn dokumentaation luomista esim. johtoryhmää tai hallitusta varten

Kartoituksen jälkeen voit:

Jos kaikki on kohdallaan, voit jatkaa toimintaasi kuten tähänkin asti ja hyödyntää kartoituksen lopputuloksia sisäisesti. Projekti mahdollistaa myös sisäisten toimintamallien ja -prosessien kehittämisen johtamiseen ja seurantaan.

Kehitä johtamista niin, että se pohjautuu oikeiden ajureiden johtamiseen ja luotettavaan, ajantasaiseen tilannekuvaan.

Näiden lisäksi voit harkita Aamu Partnersin Clarity-palvelukumppanuutta, sekä jatkuvasti parantaa strategian toimeenpanoa ja saavuttaa tavoitteesi. Huomioi kuitenkin, että kartoitus ei sido sinua mihinkään.

Kiinnostuitko Liiketoiminnan ajureiden kartoituksesta?

Jos haluat kuulla lisää Liiketoiminnan ajureiden kartoituksesta, ota meihin yhteyttä vieressä olevalla lomakkeella!

Esa Vainikainen
Esa Vainikainen +358 50 463 5519
Tuomas Paananen
Tuomas Paananen +358 50 323 6363

Yhteydenottolomake