Woodberg

Lyhyesti:

Yhteistyömme Woodbergin kanssa alkoi viime vuoden lokakuussa. Puurakennuksia valmistava Woodberg oli suorittanut muutaman rakennusprojektin onnistuneesti ja he tarvitsivat sparraustamme yhteisen tulevaisuuden suunnan määrittämisessä.

Aloitimme yhtiön omistaja- ja yritysstrategian työstämisen yhdessä viiden omistajan kanssa viime syksynä, ja yhteistyö jatkuu yhä edelleen. Woodbergin toimitusjohtaja Aleksi Niemeläinen kokee, että yhteistyö on avannut ajatuksia ja keskusteluja omistajien kesken sekä antanut tekemiselle konkretiaa.

Woodberg yrityksenä

Woodberg on urbaani puurakentaja, joka on valmistanut kestäviä, arkkitehtuurisesti kauniita rakennuksia yksityisihmisille vuodesta 2017 lähtien. Yrityksen toiminta alkoi viiden kaveruksen yhteisenä intohimoprojektina päivätöiden ohella. Kaikki perustajat toimivat yrittäjinä omissa erilaisissa rakennusalan yrityksissä. 

Yhteistyö Aamu Partnersin kanssa alkoi, sillä Woodberg oli saapunut tienhaaraan: muutaman onnistuneen rakennusprojektin jälkeen omistajien piti päättää, alkaisivatko tekemään Woodbergia muutenkin kuin harrastusmielessä. He tarvitsivat sparrausta ja prosessin, jolla voisivat perustellusti päättää yhtiön jatkosta.

“Tutustuin Tuomakseen Kasvu Open tapahtumassa ja siellä hyvin alkanut ajatusten vaihto oli luontevaa muuttaa ihan viralliseksi yhteistyöksi kirkastamaan ajatuksiamme Woodbergin suhteen.”

Aloitimme yhteiset workshopit koko omistajaporukan kanssa, keskustellen strukturoidusti Woodbergin toiminnasta. Ohjasimme ja loimme prosesseja, joiden avulla lähdimme etsimään vastauksia omistajien erilaisiin strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin.

Toinen tärkeä tavoite omistajastrategian selkeyttämisen lisäksi oli kirkastaa yrityksen strategiaa. Pyrimme myös valitsemaan oikeita kasvun osa-alueita sen hetkisiä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Halusimme lisäksi kartoittaa kasvun kannalta järkevimpiä saatavilla olevia rahoitusvaihtoehtoja sekä valita oikeat rahoitusinstrumentit.

“Strategian kirkastaminen Aamu Partnersin kanssa oli hauska ja sopivasti omia ajatuksiamme haastava prosessi.”

Yhteistyö Woodbergin porukan kanssa on sujunut loistavasti ja meillä on ollut aidosti mukavaa yhdessä. Olemme onnistuneet määrittelemään selkeän bisnestarinan Woodbergin loistavalle tuotteelle sekä tiivistämään ja kirjoittamaan poikkeuksellisen napakan omistaja- ja yritysstrategian. Yhteistyö on lisäksi saattanut omistajat niiden oikeiden keskustelujen äärelle, joiden kautta yhteinen suunta yritykselle on selkeytynyt. Woodbergin ja Aamu Partnersin yhteistyö jatkuu Become Bankable -palvelun puitteissa.

Aleksi Niemeläinen

Strategian kirkastaminen Aamu Partnersin kanssa oli hauska ja sopivasti omia ajatuksiamme haastava prosessi.

Aleksi Niemeläinen,Woodbergin toimitusjohtaja