VoiVeljet

Lyhyesti:

Aamu Partners on työskennellyt yhdessä VoiVeljet-ravintolaketjun kanssa jo vuodesta 2018 lähtien. Yhteisen matkan aikana olemme tukeneet toimitusjohtaja Janne Juvosta ja tiimiä tekemään tärkeitä päätöksiä ja kehittämään tiedolla johtamista ravintola-alalla.

VoiVeljet yrityksenä

VoiVeljet on kokeneiden kokkien pyörittämä ravintolaketju, joka omistaa ja operoi kuutta ravintolaa Turussa. Eri ravintoloiden tarjoama vaihtelee, aina arkilounaasta fine dining-elämyksiin. VoiVeljet-ketjun vuotuinen liikevaihto on 6 miljoonaa euroa, ja yritys etsii jatkuvasti uusia keinoja nousta 10 miljoonan euron tasolle.

“Matikka 4, uskonto 10” – systematiikkaa ravintola-alalle

Kun hyppäsimme VoiVeljet-ravintolaketjun kelkkaan vuonna 2018, tavoitteenamme oli luoda selkeät työkalut ja systematiikkaa ravintolan johtamiseen. Toimitusjohtaja Janne Juvonen halusi erityisesti systemoida johtorooleja, kehittää tiedolla johtamista ja tehdä taloudellisesta ennusteista luotettavampia.

Ravintola-ala on anteeksiantamaton ja jopa hieman masokistinen, sillä katteet ovat pieniä ja vallitseva käytäntö on tehdä päätöksiä mututuntuman pohjalta. Kokkien erityisosaamiseen kuuluvat makunautinnot, eivät taloudelliset laskelmat, joten Clarity-palvelu on ollut suureksi avuksi. Otimme käyttöön kuukausittaiset tapaamiset, joiden tehtävänä oli valoittaa päivittäisten operaatioiden vaikutusta kassan saldoon ja antaa konkreettisia työkaluja johdon tueksi.

Kannattavuus ja tiedolla johtaminen keskiössä

Olemme myös auttaneet VoiVeljet-ketjua kehittämään tiedolla johtamista Clarity-palvelun avulla. Ravintola-alalla tiedonlähteet ja järjestelmät vaihtelevat: moni on selkeästi viime vuosisadalta ja harva integroituu hyvin. Aamun tehtävän on ollut yhdistää data eri tiedonlähteistä ja muuntaa relevantti tieto visuaaliseen muotoon. 

Tiedolla johtaminen on auttanut VoiVeljet-ketjua arvioimaan toimipisteiden kannattavuutta. Kehitimme apuun investointilaskelmat, joiden avulla Jannen tiimi voi mitata kannattavuutta sekä olemassaolevien toimipisteiden että uusien laajennuskohteiden osalta. Laskelmat ovat esimerkiksi pelastaneet yhden toimipisteen: VoiVeljet oli sulkemassa kyseisen kohteen, kunnes huomasimme sen olevan kannattava.

Koronakevät: häiriörahoitus ja lisätty seuranta

Viime keväänä VoiVeljet päätyi muiden alan toimijoiden rinnalla vaikeaan paikkaan, kun korona iski ja ravintoloiden oli suljettava ovensa. 

Autoimme VoiVeljet-ketjua selviämään ensimmäisestä shokista hankkimalla yritykselle Business Finlandin myöntämän häiriörahoituksen. Sen avulla liiketoiminta turvattiin epävarmoina aikoina.

Kun pöly laskeutui, nousi kannattavuus taas entistä tärkeämpään asemaan. Miten toimipisteet tulee avata koronakevään jälkimainingeissa, jotta ne ovat kannattavia? Aloimme seuraamaan kannattavuutta viikkotasolla. Tarkan seurannan avulla huomasimme, että jotkin toimipisteistä oli parasta jättää toistaiseksi kiinni.

Merkittävät taloudelliset tulokset ja kulttuurimuutos

Yhteistyön kautta olemme onnistuneet tuplaamaan VoiVeljet-ketjun käyttökatteen ja kassan saldon. Molemmat ovat kuusilukuisia summia. 

Olemme myös auttaneet toimitusjohtaja Janne Juvosta muuttamaan VoiVeljet-ketjun yrityskulttuuria systemaattisempaan suuntaan. Jokaiselle toimipisteelle on implementoitu omat KPI:t, joita seuraamalla johto pystyy tekemään järkeviä päätöksiä niiden toiminnasta. Sisäinen kulttuurimuutos on jo niin merkittävä, että sen pystyy aistimaan ulkopuolelta käsin.