Pyka

Pyka

Aamun tiimi tukee Pykaa tämän voimakkaassa kasvussa, kansainvälistymisessä ja liiketoimintamallin muuttamisessa. Taustalla on yrityksen kehitys maahantuojasta omiin tuotteisiin ja brändeihin keskittyväksi yhtiöksi. Muutoksen edistymistä seurataan kuukausittain Clarityssä rullaavan ennusteen ja kassavirran kehittymisen avulla. Yhteistyön sivutuotteena syntyy myös valmista talousraportointia, jota Pyka pystyy sellaisenaan toimittamaan haluamilleen tahoille. 

Tukea kansainvälistymiseen ja päätöksentekoon

Pyka Oy on suomalainen urheilu- ja ulkoiluvarusteita valmistava ja myyvä yritys. Yrityksen liikevaihdollisesti suurin tuotemerkki on North Outdoor, jonka pääraaka-aine on merinovilla. Pyka on viime aikoina investoinut voimakkaasti tähän tuoteryhmään sekä kotimaiseen valmistukseen rakentamalla oman neulomon Ouluun. Vaatemerkin tuotevalikoimaa on kasvatettu ja sen osuus liikevaihdosta on voimakkaasti kasvanut. Toinen tärkeä tuotemerkki on pitoa antavat, pohjoisen olosuhteisiin suunnitellut Icebug-kengät. Yrityksen kasvua on siivittänyt onnistuneesti rakennettu ja ammattitaidolla markkinoitu verkkokauppa, jonka avulla se myös tähtää North Outdoor -tuotteiden kanssa kansainvälisille markkinoille.

Pykan yhteistyö Aamun kanssa alkoi juuri yrityksen halusta panostaa kansainvälistymiseen ja hallittuun kasvuun. Omistajien tavoitteena oli voida käyttää enemmän aikaa yrityksen ydintoimintoihin, minkä Aamu mahdollistaisi keräämällä datan yhteen paikkaan ja analysoimalla sitä päätöksenteon tueksi.

Systeemaattista, kuukausittaista kassavirtaseurantaa

Yhteistyötä aloitettaessa Pykaa johdettiin hyvin vahvasti yrittäjien itse hallinnoimien, massiivisten Excel-taulukoiden avulla. Tämä toimintatapa vei aikaa, mutta toimi hyvin niin kauan kuin toiminta oli pitkälle vain maahantuontia vakioasiakkaille näille tutuilla tuotteilla. Kun liiketoimintamallia lähdettiin uudistamaan, heräsi tarve luotettavammille ja automaattisille ennustemalleille. Heti Aamu-yhteistyön alussa Clarity-verkkopalvelukokonaisuus tulikin keskiöön, strategisten painopisteiden kirkastamisen rinnalle.

Kuukausittainen kassavirtaseuranta yhdistää ERP-järjestelmän, kirjanpidon sekä verkkokaupan seurantajärjestelmän, ja näiden päälle vielä hiljaisen tiedon esimerkiksi rahoituksen kassavirtaennusteesta. Pykan toiminnalle on luonteenomaista, että ostoja tehdään 6–12 kuukautta ennakkoon useammasta maasta käyttäen monia eri valuuttoja. Tähän toimintamalliin sopii erinomaisesti rullaava kahdentoista kuukauden ennuste kassavirtoineen. Ennusteen säännöllinen analyysi tarjoaa yhtiölle tilannekuvan sekä lähitulevaisuuteen että pidemmälle aikavälille, ja sen myötä päätöksiä ehditään tehdä riittävän etupainotteisesti.

Pyka on pystynyt suoraan hyödyntämään näitä Clarityn aineistoja rahoittajien kanssa käytäviin, käyttöpääoman vahvistamiseen liittyviin rahoituskeskusteluihin. Nämä aineistot lähetetään suoraan Claritystä rahoittajille, mikä helpottaa yrittäjien arkea. Heidän aikaansa on säästänyt myös Aamun laatima ammattimainen yritysesitys pankkia ja rahoittajia varten. Sitä ylläpidetään ajan tasalla yhteistyön rinnalla ja se toimii samalla yhtiön strategiaesityksenä.

Sparrauksesta lisäarvoa liiketoimintaan

Säännöllisten ja systemaattisten kassavirtaennusteiden lisäksi Aamu on tuonut lisäarvoa Pykan arkeen sparraamalla yrittäjäkaksikkoa päätöksenteossa. Etenkin Pykan liiketoiminnan muuttaminen tukkubisneksestä kuluttajaliiketoiminnaksi sekä myöhemmin laajentuminen kotimaisesta kansainväliseksi kuluttajabisnekseksi vaativat tarkempia pohdintoja, sillä ne sisälsivät kohdentamista ja aikataulutusta vaativia investointeja. Näissä tilanteissa Aamun tehtävänä oli haastaa päätöksentekoa tuomalla ulkopuolista näkökulmaa. Tämän lisäksi Aamu on auttanut Pykaa kartoittamaan uusia kasvumahdollisuuksia sekä löytämään vaihtoehtoisia tulovirtoja aikoina, jolloin kuluttajaverkkokauppa on ollut hiljaisempaa.

Lauri Pyykkönen & Teemu Kattilakoski

Claritystä on muotoutunut meille keskeisin johtamisen ja ennustamisen työkalu.

Lauri Pyykkönen & Teemu Kattilakoski,Pyka