Nanoksi

Nanoksi

Nanoksi haki kasvavaan liiketoimintaansa ja sijoittajaviestintäänsä selkeyttä. Aamu tarjosi tähän omaa asiantuntijuuttansa ja Clarity-järjestelmäänsä, joka soveltui erinomaisesti liiketoiminnan analysointiin ja sijoittajaviestinnän kehittämiseen. Samalla myös Nanoksin kasvustrategia tuli kirkastettua. Kassavirtaennusteen analysointi osana Clarityn käyttöönottoa osoitti, miten keskeinen strateginen kysymys jakelumallien valinta on kasvun rakentamisessa ‒ kun sen tulee olla kannattavaa pikimmiten.

Myöhemmin on tarkoitus tuoda myös Nanoksin konsernimalli Clarityyn, jotta yritys voi seurata partnereidensa myyntiä ja tarjota myös heille erilaisia mallinnuksia.

Claritystä apua sijoittajaviestintään

Nanoksi on suomalainen yritys, joka tarjoaa nanopinnoitusratkaisuja niin yritys- kuin yksityisasiakkaille. Pinnoitusratkaisut parantavat pintojen hygieniaa vähentämällä niiltä taudinaiheuttajia ja haitallisia orgaanisia yhdisteitä. Nanoksi pystyy myös tekemään pinnoista likaa hylkiviä ja helpommin puhdistettavia ilman voimakkaita kemikaaleja. Tämän mahdollistavat yrityksen kehittämät tehokkaat, ekologiset ja ihmisille vaarattomat menetelmät.

Yhteistyö Aamun kanssa alkoi, kun Nanoksi kaipasi tukea valitun strategian mallintamiseen ja myös sijoittajaviestintäänsä. Yritys haki liiketoimintaansa kehityksen hahmottamiseen selkeyttä ja halusi korvata excel-analyysit strukturoidulla järjestelmällä. Tätä varten Nanoksi halusi mallintaa kassavirtaennustettaan, minkä avulla yritys voisi tarjota ammattimaisen näkymän erityisesti hallitukselleen ja tuleville potentiaalisille sijoittajilleen. Taustalla oli Nanoksin vahvat kasvutavoitteet ja laajentuminen ulkomaille, joka vaatinee lisäsijoituksia.

Aamu auttoi samalla kirkastamaan kasvustrategian

Samalla kun sijoittajaviestinnästä kehitettiin Clarityn avulla selkeämpää ja strukturoidumpaa, tuli myös Nanoksin kasvustrategia kirkastettua. Nanoksin tuote oli jo herättänyt kiinnostusta eri toimijoissa kaikilla mantereilla ja potentiaalisia jakelijoita oli ottanut yritykseen yhteyttä tavoitteenaan aloittaa tuotteen jälleenmyynti. Nanoksi ei kuitenkaan ollut vielä ehtinyt muotoilemaan omaa strategista tavoitetilaansa yhteistyökumppanien valitsemiseksi. Keskustelut Aamun kanssa osoittivat, miten tärkeä kumppanimallin valinta on, ja että kaikkia kotimaan toimintamalleja ei voi helposti skaalata viennin rakentamiseen.

Nanopinnoitusratkaisussa yhdistyy Nanoksin korkean lisäarvon ja matalan yksikkökustannuksen pinnoitustuoteinnovaatio sekä vähemmän skaalautuva pinnoituspalvelu. Koska kansainvälistymisessä halutaan varmistaa hyvä kate ilman valtavia investointeja, tarvitaan eri loppuasiakasryhmille juuri sopivat kumppanit.

Ensimmäisessä työpajassa keskityttiinkin tarkentamaan Nanoksin strategiaa lähtien siitä, mihin tuotteeseen keskitytään sekä siihen, miten määrittää kriteerit tuleville kumppaneille. Aamu veti erillisen strategiatyöpajan Nanoksin johtoryhmälle ja hallitukselle, jossa pohdittiin, minkälaisille loppuasiakkaille Nanoksin ratkaisulla voidaan saavuttaa parhaat hyödyt. Sen pohjalta tunnistettiin pääkohderyhmät ja ymmärrettiin, millainen on yrityksen ihanneyhteistyökumppani. Tällainen löytäisi kohderyhmistä asiakkaat ja pystyisi lisäksi itse tai alihankintana ‒ ja Nanoksin kouluttamana ‒ asentamaan asiakkaalle nanopinnoitteen. Siinä on hyvä skaalautuvuus ja korkea liiketoiminnan vipu ja siten erinomainen kannattavuus. Tämä viitekehys auttaa Nanoksia valitsemaan itselleen sopivimmat yhteistyökumppanit ja priorisoimaan työpanoksensa.

Tehokkaampaa myynnin seurantaa

Kassavirtaennustetta varten Aamu visualisoi ensin Nanoksin myyntisyklin pituutta CRM:stä tuodun datan avulla. Visualisointi osoitti, miten myyntiputken kanssa tulisi toimia, jotta myynti saataisiin entistä tuottavammaksi. Tämän myötä Aamu alkoi systemaattisesti laskemaan Nanoksin myynnin tehokkuutta ja kannattavuutta. Aamu loi tätä varten mittariston Clarityyn. Mittaristo skaalautuu myös partnereiden myynnin seurantaan, minkä avulla Nanoksi näkee, mille toimialoille sen tuotetta saadaan tehokkaimmin myytyä. Tämä seuranta on arvokasta tietoa myös sijoittajille, onhan Nanoksi hakenut rahoitusta nimenomaan kasvuun.

Myynnin kannattavuuden seuraaminen skaalautuu konsernimalliin

Nanoksi haluaa kymmenkertaistaa liikevaihtonsa muutamassa vuodessa, ja suurin osa liikevaihdosta on tarkoitus tulla kansainvälisiltä markkinoilta. Aamu tukee Nanoksia partneristrategian toimeenpanossa ja varmistaa, että kasvu sujuu suunnitelmien mukaisesti. Tätä toteutetaan seuraamalla myyntiputkea ja tutkimalla, miten sitä voi hallinnoida kasvun varmistamiseksi. Clarityn on tarkoitus tulevaisuudessa auttaa yritystä johtamisessa niin Suomessa kuin ulkomailla. Sillä on myös edelleen tärkeä rooli sijoittajaviestinnässä, jota varten Aamu rakentaa erilaisia kasvuskenaarioita. Suunnitelmissa on myös tuoda konsernimalli Clarityyn, jotta yritys voi seurata partnereidensa myyntiä ja tarjota myös heille erilaisia mallinnuksia.

Haluatko kuulla miten Clarity voi olla avuksi sinun yrityksellesi?

Tomi Viitanen

Emme ostaneet palvelua siihen mitä olemme tänään, vaan se tarvitaan, että pääsemme sinne minne olemme menossa

Tomi Viitanen,Toimitusjohtaja, Nanoksi