Markkinointitoimisto WDS

Lyhyesti:

Markkinointitoimisto WDS käyttää Clarity-palvelua luodakseen yhteyden liiketoimintaansa pyörittävien liiketoimintamallien ja keskeisten operatiivisten sekä taloudellisten mittareiden välille ja ylläpitääkseen sitä. Tämä on luovilla aloilla usein haaste, sillä monet liiketoiminnan olennaiset moottorit ovat aineettomia, eikä niitä löydy tilinpäätöksestä tai CRM:stä. Clarity-tiimin avulla WDS:n toimitusjohtaja Perttu Paukkeri pystyy nyt ohjaamaan energiansa strategian toteuttamiseen ja olemaan itsevarmempi johtaja.

Markkinointitoimisto WDS yrityksenä

Markkinointitoimisto WDS auttaa yrityksiä rakentamaan ja toteuttamaan menestyksekkäitä ratkaisuja ulkoistettujen markkinointitiimipalveluidensa avulla, joissa yhdistyvät digitaaliset työkalut ja asiantuntijoiden luova ajattelutapa. Yhtiö perustettiin vuonna 2010 ja se työllistää tänä päivänä 10 henkilöä.

“Aamu Partnersilla oli sitä proaktiivisuutta, jota etsimme”

WDS oli kokenut kasvua parin vuoden ajan ennen yhteistyömme alkua. Kasvu oli johtanut siihen, että aikaa oli jatkuvasti liian vähän omaa strategiatyötä varten. Lisäksi WDS tarvitsi erillisen talousasiantuntijan. Toisin kuin monissa yrityksissä, Perttu tiesi jo, että varainhoito voidaan ulkoistaa päteville alan asiantuntijoille, koska WDS oli ulkoistanut taloudelliset toiminnot aiemminkin.

”Valitsin Aamu Partnersin ja Clarity-palvelun, koska strategisen ja finanssialan kokemuksen lisäksi heillä oli ymmärrystä liiketoimintamme luonteesta ja yleisesti koko alastamme. Heillä oli sitä proaktiivisuutta, jota etsimme. Emme kerro heille, mitä tarvitsemme seuraavaan kuukausittaiseen tapaamiseen – he tekevät ehdotuksia yrityksellemme itse.”

“Liiketoiminnan logiikan mallintaminen on ollut Clarityn silmiä avaavin osa”

”Syy-seuraus-polun visualisointi strategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja mahdollisuus nähdä, kuinka se voidaan loogisesti yhdistää taloudellisiin lukuihin ovat erittäin merkittäviä asioita. Clarity-palvelun avulla voimme helposti seurata strategian toteuttamisen etenemistä lukuina. Asioiden juurisyiden jäljittäminen on tullut paljon selkeämmäksi. Kaikki asiaan liittyvät taloudelliset raportit ovat yhdessä paikassa ja visualisoituna. Hallituksen raportointi ja sisäinen raportointi ovat lähes vaivatonta.”

“Mikään aikaisemmin käytetyistä dashboardeista tai ohjelmistoista ei ole mahdollistanut tätä”

“Nyt seuraamme numeroita ja kaavioita, joita emme ole aiemmin hyödyntäneet. Strategisten mittareiden näkeminen visuaalisessa muodossa on parantanut suoraan johtajuutemme laatua. Mitä ymmärrettävämpää tieto on, sitä parempia ovat liiketoimintapäätökset. Kuukausittaiset kokoukset Aamu Partners -tiimin kanssa mahdollistavat loistavan sparrauksen liiketoiminnallemme.”

Perttu Paukkeri

Yrityksen strategian hajottaminen mittareiksi ja edistymisen seuranta kuukausittain on nerokas tapa hallita organisaatiota.

Perttu Paukkeri,Markkinointitoimisto WSD:n toimitusjohtaja