Lagerblad Foods

Lyhyesti:

Yhteistyö Lagerblad Foodsin kanssa alkoi tilanteessa, jossa mitään suurta yksittäistä kehityskohdetta ei ollut. Silti yhteistyön positiivinen vaikutus useisiin eri osa-alueisiin yrityksen toiminnassa on nähtävissä. Lagerblad Foodsin toimitusjohtajan Mika Lindforsin mukaan mahdollisuus nähdä yrityksen yleistilanne yhdessä paikassa ja tarkastella syvempiä juurisyitä antaa paremman ymmärryksen siitä, miksi muutoksia on tapahtunut. Tulevaisuuteen katsominen hyvät ja huonot vaihtoehdot huomioiden sekä jatkuvasti kaikilla laitteilla saatavilla oleva tieto yrityksen suorituskyvystä auttavat reagoimaan muutoksiin oikealla hetkellä.

“Clarityn avulla on helppo nähdä myynti tuoteryhmien ja budjetin perusteella samassa paikassa ja helposti tulkittavassa muodossa.”

Lagerblad Foods on valmistanut laadukkaita esikypsennettyjä pakasteruokia vuodesta 1998 alkaen. Tänä päivänä Lagerblad Foods tarjoaa tuotteitaan tukkujen, ravintoloiden, hotellien, huoltoasemien ja vähittäiskauppojen välityksellä Suomessa ja Ruotsissa. Yritys on kasvanut tasaisesti viimeisen 20 vuoden ajan. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto ylsi 15,3 miljoonaan euroon, liikevoiton ollessa 8,5 prosenttia ja työntekijöiden määrän 29.

Mika halusi parantaa Lagerblad Foodsin liiketoiminnan kehityksen seurantaa, sillä sen raportointityökalut koostuivat irrallisista Excel- ja PowerPoint-dokumenteista muutaman eri tietojärjestelmän ohella. Näiden kaikkien päivittäminen ja läpikäynti veivät huomattavan osan Mikan työpäivistä. Lisäksi Mika halusi jokaiselle Lagerbladin työntekijälle pääsyn yrityksen tavoitteisiin ja tulostietoihin, yhtenäistääkseen tiimin suuntaa kohti yhteistä visiota.

“Tämä työkalu on joustava ja aina ajankohtainen nykytilanteen kannalta.”

Mikan mukaan Clarity auttoi häntä näkemään taloudellisten ja operatiivisten tekijöiden syy-seuraussuhteen uudessa valossa. Jatkuva kuukausittainen yhteistyö mahdollistaa liiketoiminnan kehitettävissä olevien kriittisten osa-alueiden esiintuomisen. Hinnoittelu on yksi Lagerbladin kasvun kannalta keskeinen seikka, minkä vuoksi Aamu Partners on kehittänyt uuden työkalun nopeuttamaan ja tarkentamaan hinnoittelua.

Mikan mukaan hän, johtoryhmä ja kaikki hallituksen jäsenet voivat nyt seurata Lagerbladin kehitystä kohti yhteisiä tavoitteita Clarity-ohjelmistosta, ilman useiden eri raporttien manuaalista päivitystä. Tämä säästä Mikalta useita tunteja viikossa, jotka voidaan nyt käyttää tärkeämpiin tehtäviin. Huhtikuusta alkaen kaikki työntekijät voivat seurata omien ja koko yrityksen strategisten tulosten välistä yhteyttä suoraan Claritysta taukohuoneen näytöltä.

Mika Lindfors

Clarity-ohjelma on räätälöity meille. Voimme aloittaa uusien tietojen seuraamisen tai poistaa vähemmän tärkeitä mittareita säännöllisestä seurannasta. Tämä työkalu auttaa meitä keskittymään tulevaisuuteen.

Mika Lindfors,Lagerblad Foodsin toimitusjohtaja