Kisko Labs

Lyhyesti

Kisko Labs on ohjelmistoyritys, joka toimii asiakkaidensa kumppanina erilaisten digitaalisten palveluiden toteuttamisessa. Näitä ovat mm. sovelluskehitys, palvelumuotoilu sekä käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu. Kisko Labs tarjoaa sekä kokonaisuuksien suunnittelua että ylläpitopalveluja. 

Kisko Labsin ja Aamun yhteystyö alkoi, kun ohjelmistoyritys kaipasi erityisesti kasvutavoitteidensa mukaista sparrausta sekä valmentavaa taloushallintoa. Kisko Labsilla oli pohdittu muun muassa sitä, mihin asioihin yrityksen tulisi keskittyä, jotta se saavuttaisi sekä lyhyen että pitkän aikavälin arvoa. Aamun toivottiin tuovan tukea talousjohtamiseen sekä luomaan parempi kokonaiskuva tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnasta.

Yhteistyö aloitettiin tammikuussa 2021 yhteisellä Clarity-workshop-sarjalla, josta siirryttiin kuukausiyhteistyöhön.

Aamu Partnersista ulkoistettu CFO

Kisko Labsilla on vahva jatkuvan oppimisen kulttuuri. Siksi myös omaa taloutta haluttiin ymmärtää syvällisemmin − organisaatiotasosta riippumatta. Myös yrityksen sisäistä viestintää haluttiin kehittää ja siihen kaivattiin lisää läpinäkyvyyttä. Raportoinnin haluttiin kulkevan sujuvasti mukana yrityksen arjessa eikä muista erillisenä toimintona. 

Aamun tarjoama Clarity-yhteistyö vastasi näihin toiveisiin, sillä se mahdollisti taloustiedon sujuvan jalkauttamisen niin johdolle kuin koko henkilöstölle. Ennen Clarityn käyttöönottoa määriteltiin, mitä lukuja kenenkin on olennaista seurata ja miten seurantaa kannattaisi käytännössä toteuttaa. Kuukausittainen Clarity-yhteistyö tuo nyt Kisko Labsille valmiiksi pureksitun ja visualisoidun datan, joka on lajiteltu selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.

”Aamu Partners on alusta asti ymmärtänyt tarpeemme ulkoistaa taloushallintoa kumppanille, joka pyrkii myös ymmärtämään liiketoimintamme yksityiskohdat. Aamu Partnersin tiimi on oma ulkoistettu CFO:mme, joka toimii tukenamme yhdessä tilitoimistomme kanssa”, kiteyttää Kisko Labsin toimitusjohtaja Antti Salonen. 

Clarity seuraa myös koulutustavoitteita

Clarity-palvelu helpottaa Kisko Labsia myös asettamaan ja seuraamaan erilaisia tavoitteita. Yrityksen jatkuvan oppimisen kulttuurin myötä myös henkilöstön koulutukselle on asetettu mitattava tavoite: koulutusbudjetin ylittäminen! Jokaiselle työntekijälle on asetettu tavoite käyttää määritetty osa työajasta kouluttautumiseen. Myös työtyytyväisyyttä on Clarity-yhteistyön myötä alettu seuraamaan ja mittaamaan aiempaa säännöllisemmin.

Oman talouden tunteminen tuo varmuutta

Aamun avulla Kisko Labsin on nyt mahdollista saada kokonaisvaltainen ja ennen kaikkea ajantasainen kuva taloudestaan sekä siitä, mihin suuntaan yritys on menossa − ja mitä on saavutettu.

Clarity on Kisko Labsilla otettu käyttöön koko henkilöstölle. Ennustettavuus on parantunut ja johdon talousymmärrys on kehittynyt.

Aamun avulla mittaristo on saatu aidosti ohjaamaan tekemistä, ja oppimisen positiiviset tulokset näkyvät osaltaan myynnissä: Kisko Labs tavoitti ennätysmyyntinsä syyskuussa 2021! Yrityksen sisäinen viestintä on parantunut ja henkilöstöä on helpompi sitouttaa tekemiseen entistä paremman taloudellisen ymmärryksen ja tiedonkulun läpinäkyvyyden avulla.

Antti Salonen

Aamu Partners kannusti avaamaan reaaliaikaiset talouden luvut koko henkilökunnalle. Se on mielestäni ollut erittäin tervetullut kehityssuunta.

Antti Salonen,Toimitusjohtaja, Kisko Labs