Drama Queen

Lyhyesti:

Drama Queen on 90-luvulle juurensa ulottava markkinointi- ja viestintätoimisto. Tasaisen kasvun myötä yrityksen johdossa heräsi ajatus, että lukujen avulla johtamisessa voisi olla parantamisen varaa. Johdossa oli myös tapahtunut muutoksia Matias Meron hypättyä uudeksi toimitusjohtajaksi. Ymmärrystä kaivattiin kannattavuuteen ja rahavirtojen liikkumiseen. Kumppanuus Aamu Partnersin kanssa lähti liikkeelle reippaalla aikataululla ja fokus pidettiin nimenomaan liiketoiminnan kehityksen seurannassa.

Jo loppukesään 2020 mennessä yhteistyön hyödyt olivat selkeästi nähtävissä. Muun muassa ymmärrys tiimikohtaisesta kannattavuudesta oli parantunut ja mahdollistanut uudenlaisia tulevaisuuden näkymiä. Lopulta Aamun mukaan tulo näkyy hallitustyössä asti, jolloin aikaa säästyy raportoinnista olennaiseen – yrityksen johtamiseen.

Tukea liiketoiminnan kehittämiseen

Drama Queen toivoi järjestelmällisyyttä yrityksen johtamiseen. Näkyvyyttä kaivattiin sekä liiketoiminnan lukujen analysointiin että työn, tiimien ja tuloksen riippuvuussuhteeseen. Säännölliseen raportointiin ja hallitustyöskentelyyn tarvittiin myös toimivat työkalut, jotta datan kerääminen helpottuisi. Yhteistyön Aamun kanssa odotettiin taklaavan nämä haasteet.

Luovan toimiston vetäjänä Matias Mero ei koe olevansa numeroihminen ja on kokenut Aamun tuoman tuen arvokkaana.

”Kyllä meillä kaiken kaikkiaan on hyvä fiilis yhteistyöstä. On saatu sitä mitä toivottiinkin; selkeyttä ja kirkastusta liiketoiminnan kehittämiseen. Tekemisessä on ollut hyvä meininki. Aamun tiimi on sopivan maanläheinen, ei liian konsulttimainen, siis meidän kaltaisia kavereita”, Matias Mero kehuu.

Meron mielestä Clarity-softa on auttanut näkemään liiketoiminnan kokonaiskuvaa ja kehitystä paremmin. Konsultin tulkinta on vielä lisännyt ymmärrystä.

”Clarity on selkeä työkalu, helppo käyttää ja teknisesti toimiva”, Mero luettelee Clarityn etuja. ”Nyt saamme helpommin ja nopeammin tietoa. Voin nopeasti kertoa ydinkohdat tiimeille ja hallitukselle. Tämä on tuonut selkeyttä ja loogisuutta tekemiseen”, kertoo toimitusjohtaja Matias Mero.

Konkreettisilla parannuksilla korona-ajan yli

Vuosi 2020 on ollut myös Drama Queenille poikkeuksellinen. Hektisen kevään aikana Aamu Partners auttoi Drama Queenia myös Business Finland -rahoituksen haussa onnistunein tuloksin.

”Kulunut vuosi on ollut lievästi sanottuna erikoinen, mutta tulemme selviytymään pandemiasta ainakin tämän vuoden osalta kuivin jaloin. Aamun ansiosta olemme saaneet ymmärrystä oikeisiin asioihin ja keskittyneet niiden parantamiseen. Tämä kaikki näkyy lopulta tekemisen tehostumisessa ja sitä kautta terveempänä liiketoimintana.”, Matias Mero kertaa yhteistyön etuja.

Aamu Partnersin kanssa eteenpäin

Käytännössä yhteistyö Aamun kanssa on tuonut Drama Queenin arkeen monenlaisia muutoksia. Meron mielestä tiimit näkevät nyt työnsä vaikutuksen kokonaisuuteen paremmin. Tästä on ollut suuri apu myös korona-vuoden aikana. Yhteistyö on parhaimmillaan silloin, kun kokonaisuus pistää myös meidät tekemään parhaamme, oppimaan ja kehittämään omaa toimintaamme matkan varrella. Kehityksen onkin suunniteltu jatkuvan, sillä seuraavaksi on tarkoituksena rakentaa malli, jossa pääkallopaikalta voidaan seurata ketterästi myös yrityksen toimintaa Ruotsissa.

”Minusta nämä ovat tärkeimmät parannukset: kassan kierto, tiimikohtaisen tuloksen tai tehokkuuden näkeminen. Näitä oli ennen vaikeampi todentaa. Olemme saaneet yhteistyöstä sen mitä haimme, jatketaan siis samaan malliin ja katsotaan mihin yhdessä päästään”, Matias Mero summaa.

“Yhteistyö Aamu Partnersin kanssa on mutkatonta ja tehokasta. Työ perustuu yhdessä laadittujen strategisten mittareiden kuukausittaiseen seurantaan. Hallituksen näkökulmasta on tärkeää saada kokonaiskuva sekä Suomen että Ruotsin liiketoimintojen kannattavuudesta, tehokkuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Aamu Partnersin kuukausittaiset yhteenvedot ovat selkeitä ja auttavat meitä hahmottamaan ongelmat ja toisaalta löytämään nopeasti myös konkreettiset ratkaisut tilanteen korjaamiseksi”, Account director ja partner Minna Koivurinta kuvailee yhteistyötä.

Matias Mero

Yhteistyö on parhaimmillaan silloin, kun kokonaisuus pistää myös meidät tekemään parhaamme, oppimaan ja kehittämään omaa toimintaamme matkan varrella.

Matias Mero,toimitusjohtaja, Drama Queen