Differo

Differo

Differo sai Aamulta konkreettisia suosituksia, analyysejä sekä tukea talousosaamisen muodossa. Tämä yhteistyö on oiva esimerkki siitä ydintekemisestä, jonka avulla Aamu vahvistaa asiakkaidensa kasvusuuntaa. Yhteistyön alussa keskityttiin talousanalyysiin: Differon lukuja ja niiden kehitystä sekä vastaavuutta budjetin kanssa tutkittiin yksityiskohtaisesti. Myöhemmin fokus siirtyi analyyseihin, ennusteisiin ja suosituksiin edellisten pohjalta. Myös Differon yritysjärjestelyyn yhteistyöllä oli vaikutusta.  

Kaikki data yhteen paikkaan

Differo on sisältöstrategiatyömenetelmiin erikoistunut toimisto. Se yhdistää asiakastöissään tutkijataustaa käytännönläheisen sisältömarkkinoinnin näkemyksiin ja kokemuksiin. Differolaiset on joukko strategisen markkinoinnin asiantuntijoita, jotka ovat olleet tekemässä tai vetämässä markkinointia yrityksissä sekä markkinointialalla työuraa tehneitä, palvelumuotoilusta ja fasilitointimalleista innostuneita pioneerejä.

Differon yhteistyö Aamun kanssa alkoi, kun yritys kaipasi tukea kasvusuunnitelmiensa toteuttamiseksi sekä liiketoimintansa kehittämiseen. Johtamisen ja päätöksenteon kannalta olennainen data haluttiin saada kätevästi yhteen paikkaan, jossa se olisi helposti luettavissa ja tulkittavissa. Liiketoiminnan kehittämisessä oli tärkeää tuoda lisää ennustettavuutta liiketoiminnan lukuihin ja resursointiin. Myös projektien kannattavuutta haluttiin tarkastella huolellisemmin. Datan perusteella tehtäviin päätöksiin kaivattiin kokonaisvaltaisesti lisää tukea ja sparrausapua.

Talousanalyysistä konkreettisiin suosituksiin

Differon tavoitteita lähdettiin päivittämään selvittämällä ideaalitilanne omistajan kannalta. Lisäksi yrityksen johdolle annettiin tehtäväksi tarkentaa yrityksen tiekarttaa. Johtoryhmän tuli pohtia, mitkä teemat nostettaisiin prioriteeteiksi. Valittujen painopistealueiden tuli tukea ennusteiden toteutumista ja hyvään taloudelliseen tilaan pääsemistä koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden aikana.

Uudet tavoitteet asetettiin peilaamalla niitä budjettiin ja tiekarttaan. Tavoitteissa ja ennusteissa korostui ennen kaikkea myynti. Sen vuoksi Aamu ryhtyi seuraamaan Differon myynnin ja muun tuloksentekokyvyn kehittymistä kuukausitasolla sekä sitä, miten ne peilautuvat historiaan ja budjetoituun. Seurannasta saatiin arvokasta tietoa ennustetta varten, ja tavoitteiden kirkastuttua Aamu pystyi luomaan Differolle liiketoiminnan ohjaamista helpottavan KPI-mittariston.

”Yhteistyö toi meille selkeän rakenteen tiedon hyödyntämiseen, ja nopeutti frekvenssiä korjaavien päätösten suunnittelussa dataan nojaten. Lisäksi opin myös itse paljon uutta!” -Katri Tanni, Differo, yrittäjä

Yhteistyö Aamu kanssa helpotti yrityksen myyntivaihetta

Differon strategian, omistajan ja ennustamisen tukemisen lisäksi Aamun tiimi asettui myös talouspäällikön saappaisiin. Se teki konkreettisia ehdotuksia, miten tavoitteisiin päästäisiin eikä tuki siten jäänyt vain analyysin tasolle.

Yhteistyön aikana Differo käynnisti myös matkan kohti yrityskauppaa. Kaikki sisäisen johtamisen ja tiedon hyödyntämiseksi eteen tehty työ osoittautui arvokkaaksi, sillä ammattimaisen raportoinnin seurauksena yhtiöstä välittyi ostajallekin entistä parempi kuva, kaikki olennainen tieto oli helposti saatavilla ja välitettävissä eteenpäin Due Diligence -vaiheen alkaessa. 

Aamun työ auttoi varmistamaan, että Differon talouden kehityksestä on koko ajan oikeanlainen tieto saatavilla johtopäätöksineen. Toukokuussa 2022 Ilkka-konserniin kuuluva Myynninmaailma hankki omistukseensa Differon koko osakekannan.

Yhteistyön aikana tapaamistiheys oli Tannin mukaan sopiva ja tehokas, ja Differo sai yhteistyöstä juuri sen, mitä oli lähtenyt hakemaan. Tanni painottaa, että Differo on hyötynyt ennen kaikkea Aamun tuottamista analyyseistä, ennusteista, talousosaamisesta sekä konkreettisista suosituksista. Differo on ollut myös kiitollinen Aamun proaktiivisuudesta ja siitä, että kuukausipalavereita varten kaikki on ollut mietittynä valmiiksi.

Katri Tanni

Osoittautui, että DD- vaiheessa kaikki pyydetty numeerinen tieto oli heti Aamun ansiosta raportoitavissa, mikä toi myös ostajalle luottamusta, kun puhutuille ja strategiaan kuvatuille asioille löytyi vakuuttavaa todistusaineistoa.

Katri Tanni,Yrittäjä, Differo