Brandcrafty Oy

Kuinka johdattaa substanssiosaamisen omaava markkinointitoimisto kohti kovaa kasvua? Koska päätetään, milloin on mennyt tarpeeksi aikaa palvelun testaamiseen ja miten siitä rakennetaan kannattava bisnes? Näiden ja monien muiden kysymysten parissa Aamu Partners sekä markkinointi- sekä innovaatiotoimisto Brandcrafty ovat painineet jo pian kaksi vuotta kestäneessä yhteistyössään.

Joustavasti täysin uuteen rooliin

Brandcraftyn ja Aamun yhteistyön alkaessa loppuvuonna 2019 Brandcrafty oli vielä pieni toimija markkinoilla ja kasvu siihen saakka oli ollut maltillista. Aloitus-workshop kuitenkin valaisi Aamulle Brandcraftyn suuria kasvusuunnitelmia. Tavoitteena ei ollut jäädä “yhdeksi helsinkiläiseksi markkinointitoimistoksi” vaan rakentaa jotain suurempaa. Aamu Partnersin tiimi ja Ville etunenässä astui saappaisiin, joita ei vielä firmasta löytynyt. Aamun tonttina oli toimia jatkuvana strategisena tukena kannattavan kasvun löytämisessä, toimia ulkoistettuna CFO:na ja jopa haastajana suurten kasvusuunnitelmien edessä.

Kun 100% kasvuvauhti ei riitä, ollaan oikealla polulla

 Ensimmäisen täyden yhteisen tilikauden kasvuvauhti Brandcraftylla oli +100%. Aamun tuella kassavirran vaikutukset paranivat kymmenkertaisesti kasvuinvestoinneista tinkimättä. Yrityksen talous otettiin tarkkaan syyniin ja tietoutta levitettiin myös operatiivisen tiimin kesken. “Se, että jokainen tiimissämme ymmärtää, mistä bisneksemme rakentuu, on elintärkeää. Clarity on auttanut visualisoimaan talouttamme ja helpottaa jokapäiväistä tekemistämme”, kommentoi Iira Jäntti, toinen Brandcraftyn perustajista. Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin kasvun kulmakertoimen osoittaessa taas 100%:a, on Aamun tiimi optimistisia oikean suunnan löytymisestä. “Kun sadan pinnan kasvuvauhti ei ole tiimille riittävä, niin tiedän, että oikealla polulla ollaan!” Poikolainen naurahtaa.

“The next big thing”

Kovaa kasvua havitteleva Brandcrafty etsii yhä “sitä seuraavaa suurta asiaa”, mutta ajatuksia suuntaviivoista jo on. Uusia palveluita ja tuotteistuksia testataan ja Aamun rooli onkin auttaa sekä olemassaolevien toimintatapojen kehittämisessä että uusien palveluiden validoinnissa. Kun nykyisen liiketoiminnan operatiiviset pullonkaulat on tunnistettu ja vastuu niiden taklaamisesta jaettu tiimille, on Ville ja tiimi vapauttanut omistajilta aikaa ja resursseja keskittyä firman kehitykseen. “On vain ajan kysymys, milloin Clarity-näkymät muokataan uuteen bisneslogiikkaan perustuvaksi.” uumoilee Jäntti.

 

Lue myös, kuinka Aamu Partners mahdollisti kahden omistajan samanaikaisen äitiysvapaan.

Iira Jäntti

Aamu Partners on sopeutunut joustavasti muuttuviin tilanteisiin ja ottanut tarpeen mukaan aina sen roolin, jota kipeimmin sillä hetkellä kaipaamme.

Iira Jäntti,Managing Partner