Johtajuus

Toimitusjohtaja, millä tasolla analytiikkanne on?

30.11.2021

Tuomas Paananen

Jotta strategian toimeenpanon seurantaan ja johtamiseen käytettävät työkalut tai palvelut tuottaisivat suurinta arvoa toimitusjohtajalle ja hänen organisaatiolleen, tulee niiden välittämän tiedon olla ajankohtaista, relevanttia ja oivalluttavaa. Luonnollisesti tiedon on myös oltava oikeaa.

Pk-yrityksen ylimmän johdon käyttämän analytiikan tasot vaihtelevat kokemuksemme mukaan paljon. Kuten olettaa saattaa, myös ääripäitä löytyy ja niistä esimerkit alla.

                      Niin sanottu CRAP-malli

                      C - collect data                                          kerää dataa

                      R – report                                                    raportoi

                      A - avoid analysis                                      vältä analyysia

                      P - postpone action                                  lykkää toimenpiteiden toteuttamista

 

                      Niin sanottu CARE-malli

                      C - collect data                                            kerää dataa

                      A - analyse it                                                analysoi

                      R - recommend action                              suosittele toimenpiteitä

                      E - experiment and execute                     kokeile ja toimeenpane

 

Strategian toimeenpanon tukemiseen liittyvän analytiikan osalta voidaan tunnistaa neljä eri tasoa: deskriptiivinen, diagnostinen, ennustava ja ohjaava analytiikka. Nämä neljä kuvattuna tarkemmin alla.

1.  Deskriptiivinen analytiikka

Ensimmäinen taso keskittyy kuvaamaan jo tapahtuneita asioita. Se vastaa kysymykseen ”mitä tapahtui?”. Hyvin tyypillistä deskriptiivistä analytiikka on joka kuukausi valmistuva kirjanpito. Samoin on pankkitilin saldo kuun viimeisenä päivänä ja myyjien pitämien asiakastapaamisten määrä edellisessä kuussa.

2.  Diagnostinen analytiikka

Tällä analytiikan tasolla vastataan kysymykseen ”miksi näin tapahtui?”. Diagnostinen analytiikka pureutuu tapahtumien juurisyihin ja selittäviin tekijöihin, jotta organisaation ymmärrys paranee. Elävänä esimerkkinä CFO:n hallituksen kokoukseen laatima sel(v)itys suuresta kuukausipoikkeamasta yhtiön kannattavuudessa.

3.  Ennustava analytiikka

Ennustava analytiikka pyrkii viestimään ”mitä voisi tapahtua?”, jos tietyt lainalaisuudet pitävät paikkansa. Esimerkkinä muutamalla eri skenaariolla varustettu kassavirtaennuste tai erilaiset herkkyysanalyysit korkojen nousujen vaikutuksesta osinko-osakkeiden arvostustasoihin. Ennustavalla analytiikalla pyritään hahmottamaan erilaisia tulevaisuudenkuvia.

4. Ohjaava analytiikka

Nimensä mukaisesti ohjaavalla analytiikalla ohjataan yhtiötä vastaamalla kysymykseen ”mitä meidän tulisi tehdä, jos tulevaisuudenkuva X tapahtuu?” tai ”miten voisimme saavuttaa tulevaisuudenkuvan Y”?.

Esimerkkejä:          

  • Jos koronapandemiasta johtuva raaka-aineiden hintojen nousu on pysyvää, miten voimme säilyttää myyntikatteemme?

  • Mitä vaihtoehtoja meillä on omavaraisuutemme parantamiseksi, jotta meidän on mahdollista saada vieraan pääoman ehtoista rahoitusta kasvuinvestointeihimme vuonna 2022?

  • Miten voisimme kasvattaa keskimääräistä asiakaslaskutustamme nostamatta yksikköhintojamme?

  • Mitä vaihtoehtoja meillä on uuden toimipisteen avaamisen rahoittamiseksi nykyinen rahoitusrakenteemme huomioiden?

Miten tunnistat, millä tasolla oma organisaatiosi on?

Yksinkertainen tapa tunnistaa ylimmän johdon analytiikan taso on katsoa edellisiä ja tulevia johtoryhmän tai hallituksen kokouksia. Kumpaa mallia agendakohdista teiltä löytyy:

  • Katsaus edellisen kuukauden kirjanpidon tulokseen

         VAI

  • Jokin yllä kuvatuista kysymyksistä varustettuna sitä tukevalla analytiikalla

Millä tasolla sinun johtoryhmäsi tai hallituksesi analytiikka ja siitä käytävä keskustelu on? Millä tasolla haluaisit sen olevan? Kuinka paljon todennäköisemmin saavuttaisitte tavoitteenne toimimalla analytiikan ylimmillä tasoilla?

Lähteet: Dearborn et al. 2018

 

Jos aihe kiinnosti ja haluat keskustella lisää, älä epäröi ottaa yhteyttä. Voit varata ajan kalenteristani tästä.

Tuomas Paananen

+358 50 323 6363

tuomas.paananen@aamupartners.com

Tuomas Paananen

Tuomas Paananen

+358 50 323 6363